Search for the most beautiful word
huffy
conductor

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ostrze"

 

"ostrze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 22

ostrze {rzeczownik}

ostrze {n.} (też: głownia, brzeszczot, lemiesz)

blade {rzecz.}

Ostrzejszy niż kiedykolwiek, ostrze z karbonu... tnie kości w ten sposób.

Sharper than ever, its carbon steel blade... cuts bones like this.

Powiedział: "To wizja, którą chcę dać Londynowi." "Chcę ujrzeć nad Tamizą świetlne ostrze".

He said, "That's the vision I want to give to London. ~~~ I want a blade of light across the Thames."

Zdecydowałem więc pociąć włókno narzędziem, które zrobiłem poprzez przerobienie końcówki igły w ostrze.

So I decided to slice these up with the tool that I make by -- I sharpen the end of a needle into a blade.

Jest tam ostrze, które przetnie fragment tkanki i przeniesie go na szkiełko podstawowe mikroskopu.

There's a blade here that's going to cut across a section of the tissue and transfer it to a microscope slide.

Czy ktoś widzi ostrze na czubku tej igły?

Can anybody see the blade on the end of that needle?

ostrze {n.} (też: rąbek, krawędź)

edge {rzecz.}

ostrze (wiertła) {n.} [techn.] (też: krawędź tnąca, krawędź cięcia)

cutting edge {rzecz.} [techn.]

ostrze {n.}

cutting edge {rzecz.}

ostrze {n.} (też: grot)

arrow-head {rzecz.} [zł.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ostrze":

 

Podobne tłumaczenia

"ostrze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ostrze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

BF: Zamieszanie, wyjazdy. ~~~ Musimy jeszcze pokazać, że ostrza naprawde są jak brzytwy.

DH: It's not that difficult, we just don't like to practice that much.

Haiti nas ostrzega, że zasady mogą stać się złe, bo rząd jest słaby.

What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.

Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.

Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.

W tym celu Chrome analizuje treść strony i ostrzega użytkownika, jeśli wydaje się ona podejrzana.

Chrome does this by analyzing the content on the site and warn you if it seems suspicious.

I ostrze miecza jego stępiłeś, a nie ratowałeś go w bitwie.

Thou hast made his brightness to cease, And cast his throne down to the ground.

Aby pili i potaczli się, owszem, aby szaleli od ostrza miecza, który Ja poślę między nich.

And they shall drink, and reel to and fro, and be mad, because of the sword that I will send among them.

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

Special warnings and special precautions for use

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

is 4.4 Special warnings and precautions for use

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

Special warnings and precautions for use

Wytwarza tyle metanalu, że istnieje nawet prawo federalne, w którym ostrzega się kupujących przenośne domy o niebezpieczeństwie metanalu w powietrzu.

It out-gasses formaldehyde so much so that there is a federal law in place to warn new mobile home buyers of the formaldehyde atmosphere danger.

(4) Wyjąć z opakowania nasadkę do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniającą jałowość powietrza wprowadzanego do wewnątrz) i zdjąć osłonę z ostrza nasadki.

(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.

Zaleca się nabranie z pojemnika przepełnionej miarki, a następnie zgarnięcie nadmiaru proszku płaskim przedmiotem (np. odwrotną stroną ostrza noża).

It is recommended that a heaped measuring spoon is removed from the container and a flat surface e. g. base of a knife is drawn across the top of the measure.

(4) Wyjąć z opakowania specjalny przyrząd do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniający jałowość powietrza wprowadzanego do wnętrza) i zdjąć osłonę z ostrza przyrządu.

(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.

Po zastosowaniu znieczulenia w postaci blokady nerwu, należy rozprowadzić na skórze warstwę żelu o grubości odpowiadającej tępej stronie ostrza noża i zabandażować chore miejsce.

After nerve block anaesthesia the gel should be applied to the skin in a layer the thickness of the back of a knife and covered with a bandage.

Doustne podawanie oksybutyniny mo e powodowa konieczno uwzgl dnienia poni szych ostrze e; niemniej jednak podane zdarzenia nie wyst powały podczas bada klinicznych preparatu Kentera:

Oral administration of oxybutynin may warrant the following cautionary statements, but these events were not observed during clinical trials with Kentera:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.