polsko-angielskie tłumaczenie słowa "ostrze"


Czy chodziło Ci o ostrzyć

PL ostrze polskie tłumaczenie

PL ostrze
volume_up
{nijaki}

  1. ogólne
  2. Technika

1. ogólne

ostrze (też: lemiesz, głownia, brzeszczot)
volume_up
blade {rzecz.}
Ostrzejszy niż kiedykolwiek, ostrze z karbonu... tnie kości w ten sposób.
Sharper than ever, its carbon steel blade... cuts bones like this.
. ~~~ Odcinacie ostrze.
You get an eggbeater, which is everywhere, and you saw off a blade, and then you take tubing, and you stick it on that.
Czy ktoś widzi ostrze na czubku tej igły?
Can anybody see the blade on the end of that needle?
ostrze (też: grot)
volume_up
arrowhead {rzecz.}
ostrze
ostrze (też: krawędź, rąbek, brzeg)
volume_up
edge {rzecz.}
ostrze (też: wzrost, wzwód, szpikulec, szpic)
volume_up
spike {rzecz.}
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.

2. Technika

trending_flat
"wiertła"

ostrze (też: krawędź tnąca, krawędź cięcia)
volume_up
cutting edge {rzecz.} [techn.]

Przykłady użycia - "ostrze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
Special warnings and special precautions for use
PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
is 4.4 Special warnings and precautions for use
PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
PolishDoustne podawanie oksybutyniny mo e powodowa konieczno uwzgl dnienia poni szych ostrze e; niemniej jednak podane zdarzenia nie wyst powały podczas bada klinicznych preparatu Kentera:
Oral administration of oxybutynin may warrant the following cautionary statements, but these events were not observed during clinical trials with Kentera: