Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "osobno"

 

"osobno" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 71

osobno {przysłówek}

osobno {przysł.} (też: szczególnie, oddzielnie)

separately {przysł.}

Nie jest on zawarty w zestawie, ale może zostać dostarczony osobno.

This is not included in this kit but may have been supplied separately.

W Brukseli, w Parlamencie Europejskim, rozmawiamy o tych dwóch kwestiach osobno.

In Brussels within the European Parliament, we take the two issues and discuss them separately.

To niebezpieczne, ponieważ cywilizacji nie można budować osobno.

This is dangerous because civilisation cannot be built separately.

Do czasu potwierdzenia zgodności roztwór do infuzji powinien być podawany osobno.

Unless compatibility is proven, the solution for infusion should always be administered separately.

Do czasu potwierdzenia zgodności roztwór do infuzji powinien być podany osobno.

Unless compatibility is proven, the solution for infusion should always be administered separately.

osobno {przysł.} (też: szczególnie, na boku, od siebie, oddzielnie)

apart {przysł.}

Wszystkie insze pokolenia, każde pokolenie osobno, i niewiasty ich osobno.

all the families that remain, every family apart, and their wives apart.

Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?

Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?

A on wziąwszy je z sobą, ustąpił osobno na miejsce puste przy mieście, które zowią Betsaida.

And he took them, and withdrew apart to a city called Bethsaida.

Keith Schacht: Upewnijcie się, że trzymacie te dwa kawałki osobno.

Keith Schacht: Now be sure and take the two pieces apart.

I odjechali w łodzi na miejsce puste osobno.

And they went away in the boat to a desert place apart.

osobno {przysł.} (też: oddzielnie, niezależnie)

discretely {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "osobno":

 

Podobne tłumaczenia

"osobno" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "osobno" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To jeden z kluczowych powodów, dla których ministrowie strefy euro spotykają się osobno.

This is one of the key reasons why they have a separate meeting of eurozone ministers.

Tabletki są przeznaczone do żucia i można je podawać wraz z pokarmem lub osobno.

The tablets are chewable and may be given either with or without food.

Łączny wpływ tych dwóch substancji jest większy niż wpływ każdej z nich stosowanej osobno.

The combined effect of the two substances is greater than either substance used alone.

Obserwowano jednak zwiększoną senność niż w przypadku podania każdego z tych leków osobno.

However, the combination added to the somnolence observed with either medicines alone.

Chcesz, aby Twoje zakładki, motywy i ustawienia były zapisane osobno?

Do you want to keep your bookmarks, themes, and settings separate from everyone else’s?

Wyniki określono dla każdego badania osobno oraz dla 2 badań łącznie.

The results were evaluated for each individual study and for the 2 studies combined.

Dawkę 60 ml (jedną fiolkę) można podawać osobno lub rozpuścić w mleku lub substytucie mleka.

The dose of 60 ml (one vial) may be given alone or dissolved in milk or milk substitute.

Dzięki temu nie będziesz musiał kontaktować się osobno z poszczególnymi urzędami.

You won't have to contact all the relevant authorities individually.

Dane farmakokinetyczne uzyskano osobno dla abakawiru i lamiwudyny.

Pharmacokinetic data has been obtained for abacavir and lamivudine alone.

Dane farmakokinetyczne uzyskano osobno dla abakawiru i lamiwudyny.

Pharmacokinetic data have been obtained for lamivudine and abacavir alone.

Powiedziałem im: moi rodacy - tutaj, amerykanie - tam, osobno.

And I told them -- my people, with the Americans here -- separate.

Poniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych osobno dla wildagliptyny i metforminy.

The following data are findings from studies performed with vildagliptin or metformin individually.

Poniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno pioglitazon lub glimepiryd.

The following data are findings in studies performed with pioglitazone or glimepiride individually.

Właściwości farmakokinetyczne szczepionki Fendrix i składnika MPL osobno nie były oceniane u ludzi.

Pharmacokinetic properties of Fendrix or MPL alone has not been studied in humans.

Poniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno rozyglitazon lub glimepiryd.

The following data are findings in studies performed with rosiglitazone or glimepiride individually.

Preparatu Clomicalm nie należy podawać osobno, lecz jedynie psom poddanym leczeniu behawioralnemu.

Clomicalm should not be used on its own but only in dogs that are also undergoing behavioural therapy.

Jeśli każdy osobno zdecydowałby o udzieleniu wsparcia dla banków, to żaden bank nie otrzymałby wsparcia.

If each of us had decided in isolation to support our banks, we would not have supported any bank.

Może to być ważną okazją, by pokazać ludziom, że razem jesteśmy silniejsi niż osobno.

This could also be a big opportunity to prove to the people that we are stronger together than we are alone.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) nie negocjowała z poszczególnymi grupami osobno.

The Group of the European People's Party (Christian Democrats) has not negotiated with any individual groups.

Jako że preparat Yttriga jest „ prekursorem ” i nie jest podawany osobno, nie wykazuje on działań niepożądanych.

As Yttriga is a precursor and will not be given on its own, it has no side effects.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.