Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "osiągnąć cel"

 

"osiągnąć cel" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 228

osiągnąć cel {czasownik}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "osiągnąć cel":

 

Podobne tłumaczenia

"osiągnąć cel" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "osiągnąć cel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Uważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.

To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.

Wierzę, że przy współpracy wszystkich z pewnością będziemy w stanie osiągnąć ten cel.

I believe that we certainly can attain this goal thanks to everyone's cooperation.

Aby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.

In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.

Trudno uwierzyć, że Rumunia będzie w stanie osiągnąć ten cel do roku 2020.

It is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.

Tylko wtedy, gdy rozwiążemy to w sposób spójny i kompleksowy możemy osiągnąć nasz cel.

Only if we tackle this in a consistent, coherent manner can we achieve our objective.

Dodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.

That is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.

Jak zdołaliśmy osiągnąć powyższy cel w propozycjach, które mamy tu do omówienia?

How did we achieve these goals in the proposals we are about to discuss?

Parlament dokonał rzeczy doprawdy niemożliwej, aby osiągnąć cel, i zrobił to dobrze.

Parliament has done more than the impossible in order to get there, and it has done well.

Europa, aby osiągnąć ten cel, musi nauczyć się mówić jednym silnym i zdecydowanym głosem.

To achieve this, Europe must know how to speak with one strong and determined voice.

Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.

In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.

Czy udało się osiągnąć 3% roczny cel redukcji emisji dwutlenku węgla?

Did we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?

Musimy osiągnąć ten cel, przynajmniej zanim udamy się na spotkanie w Afryce Południowej.

We need to achieve this target at least before we go to South Africa.

Z tego względu uważam, że obie strony powinny zwiększyć swoje wysiłki, by osiągnąć ten cel.

I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.

Rzecz raczej w tym, jakimi środkami chcemy się posłużyć, by ten cel osiągnąć.

The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.

Europa musi teraz osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w wysokości 30 %.

In terms of the objective of reducing greenhouse gas emissions, Europe now has to reach 30%.

Jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.

The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.

Gdyby agencji udało się osiągnąć ten cel, moglibyśmy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.

If it succeeds in doing this, we will have killed two birds with one stone.

Myślę, że powinniśmy to jeszcze przedyskutować i osiągnąć nasz cel.

I think that we should discuss all this further and achieve our aim.

Aby osiągnąć ten cel, musieliśmy być przekonujący, należało także znaleźć pola do kompromisu.

To get to that point, we had to be persuasive, and we had to find areas for compromise.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

osełka · OSF · OSI · osiadać · osiadanie · osiadły · osiągać · osiągalny · osiągi · osiągnąć · osiągnąć-cel · osiągnięcia · osiągnięcie · osiągnięty · osiąść · osiedla · osiedlać · osiedle · osiedleniec · osiedlić · osiedlowy

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.