Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "osiągnąć cel"

 

"osiągnąć cel" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 325

osiągnąć cel {czasownik}

osiągnąć cel {czas. dk}

Wszyscy pracowaliśmy razem dzień i noc, żeby osiągnąć cel.

We all worked together day and night to achieve a goal.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "osiągnąć cel":

 

Podobne tłumaczenia

"osiągnąć cel" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "osiągnąć cel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Uważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.

To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.

Wierzę, że przy współpracy wszystkich z pewnością będziemy w stanie osiągnąć ten cel.

I believe that we certainly can attain this goal thanks to everyone's cooperation.

Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.

We have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.

Aby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.

In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.

Trudno uwierzyć, że Rumunia będzie w stanie osiągnąć ten cel do roku 2020.

It is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.

Tylko wtedy, gdy rozwiążemy to w sposób spójny i kompleksowy możemy osiągnąć nasz cel.

Only if we tackle this in a consistent, coherent manner can we achieve our objective.

Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.

Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.

Dodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.

That is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.

Wszyscy zgadzają się co do zasad, ale dlaczego nie udaje nam się osiągnąć celów?

Everybody agrees with the principles, but why are we failing to achieve the objectives?

Jak zdołaliśmy osiągnąć powyższy cel w propozycjach, które mamy tu do omówienia?

How did we achieve these goals in the proposals we are about to discuss?

Parlament dokonał rzeczy doprawdy niemożliwej, aby osiągnąć cel, i zrobił to dobrze.

Parliament has done more than the impossible in order to get there, and it has done well.

Jeśli każde państwo członkowskie zacznie negocjować, nigdy nie uda nam się osiągnąć celu.

If we go into negotiations Member State by Member State, we have no chance of succeeding.

Zmniejszone koszty instalacji domowych pozwoliłyby osiągnąć trzy z naszych ważnych celów.

Reduced costs for home installation would achieve three of our cherished objectives.

Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.

In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.

W przeciwnym razie nie uda nam się osiągnąć milenijnych celów rozwoju.

Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.

Jest to niemożliwe, ponieważ w ten sposób nigdy nie zdołamy osiągnąć założonego celu 2 0C.

That is not possible, as we could never then deliver on the 2 °C target.

Cel zostanie osiągnięty, jeżeli tekst zyska pełną aprobatę Parlamentu.

The objective will have been achieved if this text is widely approved by Parliament.

Musimy osiągnąć ten cel, przynajmniej zanim udamy się na spotkanie w Afryce Południowej.

We need to achieve this target at least before we go to South Africa.

Z tego względu uważam, że obie strony powinny zwiększyć swoje wysiłki, by osiągnąć ten cel.

I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

osełka · OSF · OSI · osiadać · osiadanie · osiadły · osiągać · osiągalny · osiągi · osiągnąć · osiągnąć-cel · osiągnięcia · osiągnięcie · osiągnięty · osiąść · osiedla · osiedlać · osiedle · osiedleniec · osiedlić · osiedlowy

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.