Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "opis"

 

"opis" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 135

opis {rzeczownik}

opis {m.} (też: opisanie, rysopis)

description {rzecz.}

Pod tabelami zamieszczono opis niektórych innych dodatkowych działań.

The tables are followed by a description of certain other additional effects.

Szczegółowy opis nowej siedziby znajduje się w części Opis budynku.

See Building description for a more detailed overview of the new premises.

I wtedy wniosło! I dało przepiękny opis mocnej siły i słabej siły.

And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.

Czarno-biały opis rzeczywistości; ekstatyczne wnioski pozostające bez związku ze światem faktów.

A black and white description of reality; ecstatic conclusions divorced from the world of facts.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przygotowania leku:

A detailed description of the preparation is given below:

opis {m.} (też: powód, konto, kredyt, rachunek)

account {rzecz.}

Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.

Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.

Zawiera dokładny opis obecnej sytuacji oraz przydatne wytyczne dotyczące zadań kraju kandydującego.

It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.

Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.

On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.

~~~ Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.

Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.

opis {m.} (też: charakteryzacja)

opis {m.} (też: przedstawienie, wyobrażenie)

depiction {rzecz.}

na piśmie - (SV) Szwedzcy Konserwatyści popierają przedstawiony w sprawozdaniu opis problemu.

in writing. - (SV) We Swedish Conservatives agree with the report's depiction of the problem.

opis {m.} (też: charakterystyka)

characterisation {rzecz.} [Bryt.]

opis {m.} (też: streszczenie, fabuła)

synopsis {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "opis":

 

Podobne tłumaczenia

"opis" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "opis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

These instructions also tell you how to prepare the Extavia solution for injection.

Ilość otrzymanego roztworu powinna być dawkowana zgodnie z opisem w części 4. 2.

The amount of reconstituted solution should be administered according to section 4.2.

Moim zdaniem podobnie zbyt słabych słów użyto też w opisie polityki energetycznej.

Likewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.

W instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

The se instructions also tell you how to prepare the Betaferon solution for injection.

Podawanie Rozpuścić preparat w wodzie do wstrzykiwań zgodnie z opisem w punkcie 6. 6.

Administration Reconstitute the preparation as described in section 6.6.

Chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Thalerowi, za tak wierny opis tej drogi.

I would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.

W opisie skutków ubocznych itd., chcielibyśmy zobaczyć, gdzie znajdują się włączone geny.

In the side effect profile, etc., you want to see where those genes are turned on.

Pełny opis sposobu wykonania testu znajduje się w ulotce dla pacjenta.

For full information on how the test is carried out, see the Package Leaflet.

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

I to jest dokładny opis tego, co jak sądzimy, jest szczęśliwym życiem.

And this is indeed the characteristic of what we think of as the good life.

Przed użyciem należy skontrolować pojemnik i roztwór zgodnie z opisem w punkcie 6. 6.

The container and the solution should be inspected prior to use as described in section 6.6.

Chciałbym pokazać krótki opis jak to sprawdzaliśmy i jak on działa.

I want to give you a brief explanation of how we looked at it and how it works.

Możesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi, aby zobaczyć opis działania danej opcji.

You can hover over an icon on the toolbar to see a message describing what that option can do.

Sam opis nie wystarczy jednak, by zachęcić zainteresowane strony.

However, simply describing these will not, in itself, encourage the stakeholders.

Opis każdego żywego organizmu jest zapisany z pomocą tego samego kodu.

In fact, every living creature is written in exactly the same set of letters and the same code.

Kiedy Yochai opowiadał o nowych metodach organizacji, podał dokładnie opis działania Wikipedii.

So when Yochai is talking about new methods of organization, he's exactly describing Wikipedia.

Strona główna Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Website of the Common European Framework of Reference for Languages

Do opisu dodatkowego oddziaływania potrzebował dodatkowego wymiaru.

So Kaluza said, well, maybe there are more dimensions of space.

Trzeba dokładnie przeczytać opis swojego badania mammograficznego.

Well, you need to read the details of your mammography report.

Badanie pacjenta powinno uwzględniać w części przedmiotowej opis rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

Clinical examination should include evaluation for physical signs of fat redistribution.
 

Wyniki z forum

"opis" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.