Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "okropny"

 

"okropny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-67 z 67

okropny {przymiotnik}

okropny {przym. m.} (też: straszny, beznadziejny, fatalny, potworny)

terrible {przym.}

Wszyscy widzą rezultat tego rodzaju samoregulacji i jest on okropny.

The outcome of this kind of self-regulation is clear for all to see, and it is terrible.

Byłby to kolejny okropny cios godzący w poziom życia ludzi pracy.

This would be another terrible blow to the standard of living of working people.

Jutro my, Parlament, musimy zakończyć ten okropny epizod.

Tomorrow, we, Parliament, must put an end to this terrible episode.

Rano jest okropny, a po południu jeszcze gorszy.

In the mornings it is terrible, and the afternoon is worst.

(Śmiech) Z drugiej strony, dostałem nauczkę dokąd prowadzą moje przesądy, ponieważ pobyt w Hong Kongu był okropny.

(Laughter) On the other hand, it also taught me where superstition gets me because I really had a terrible time in Hong Kong.

okropny {przym. m.} (też: straszny, nieprzyjemny, fatalny, przeraźliwy)

horrible {przym.}

Robię wszystko, by zapomnieć ten okropny czas spędzony z tobą.

I'm doing everything to forget my horrible time with you.

Ten film jest tak okropny.

That movie is so horrible.

Po dzisiejszych początkowych wykładach pomyślelibyście, że będą widzieć go jako okropny, trudny, bolesny okres przez który się przedzieraliśmy.

And from the beginning of today's sessions you'd think that they're going to see this as this horrible difficult, painful period that we struggled through.

Jest to okropny zwrot i bez wątpienia niewiele osób w Niemczech będzie się tym tematem przejmować, choć w rzeczywistości będzie to jedno z najważniejszych zagadnień najbliższych lat.

It is a horrible phrase, and no doubt very few people in Germany will concern themselves with this topic, despite the fact that it will be one of the most important topics in coming years.

okropny {przym. m.} (też: straszny, fatalny, straszliwy)

awful {przym.}

okropny {przym. m.} (też: straszny, koszmarny, straszne, straszna)

dreadful {przym.}

Wszyscy to robimy, opuszczamy dane miejsce, bo dźwięk tam jest okropny.

We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.

Natomiast na Holendrach ten okropny traktat został wymuszony, co Partia PVV uważa za rzecz haniebną.

The PVV finds it disgraceful that this dreadful treaty has been rammed down the throats of the Dutch people.

Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.

We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.

Ten związek był okropny.

It was dreadful.

okropny {przym. m.} (też: przerażający, zatrważający, przeraźliwy, potworny)

appalling {przym.}

Ponadto w okropny sposób poddaje on uciskowi swój własny naród.

What is more, he oppresses his own people in an appalling way.

Powinniśmy pomóc nowemu prezydentowi Obamie zamknąć ten okropny rozdział w historii Ameryki i Europy.

We should help incoming President Obama to close this appalling chapter in America's and Europe's history.

To był okropny epizod.

This has been an appalling episode.

okropny {przym. m.} (też: straszny, straszliwy)

gruesome {przym.}

Następny slajd będzie okropny.

The next slide is going to be gruesome.

okropny {przym. m.} (też: wstrętny, nieprzyjemny, nieznośny, przykry)

obnoxious {przym.}

okropny {przym. m.} (też: przerażający, wstrząsający, przeraźliwy)

horrifying {przym.}

okropny {przym. m.} (też: złowieszczy, skrajny)

dire {przym.}

Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.

We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.

okropny {przym. m.} (też: straszny, wstrząsający)

harrowing {przym.}

okropny {przym. m.} (też: haniebny, ohydny)

heinous {przym.}

okropny {przym. m.} (też: straszny, beznadziejny, fatalny, rozpaczliwy)

abysmal {przym.}

okropny {przym. m.}

ghastly {przym.}

okropny {przym. m.} (też: koszmarny)

diabolical (terrible) {przym.} [pot.]

okropny {przym. m.} (też: okrutny, ohydny, fatalny, potworny)

atrocious {przym.}

okropny {przym. m.} (też: pieruński)

hellacious {przym.} [Amer.] [pot.]

okropny {przym. m.} (też: wstrętny, odrażający, odpychający, kiepski)

lousy {przym.}

okropny {przym. m.} (też: przerażający, horrendalny, fatalny)

horrendous {przym.}

okropny {przym. m.} (też: wstrętny, nikczemny, podły, wredny)

despicable {przym.}

okropny {przym. m.} (też: wstrętny, paskudny)

grotty {przym.}

okropny {przym. m.} (też: straszny, fatalny, paskudny)

horrid {przym.}

okropny {przym. m.} (też: straszny, przerażający, straszliwy, makabryczny)

horrific {przym.}

To jest bardzo okropny stan.

This is a horrific condition.

okropny {przym. m.} (też: paskudny)

god-awful {przym.} [pot.]

okropny {przym. m.} (też: wstrętny, odrażający, odpychający, obrzydliwy)

disgusting {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "okropny":

 

Podobne tłumaczenia

"okropny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "okropny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Były bowiem prognozy i ostrzeżenia, że zbliża się takie okropne tsunami.

There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.

Gdziekolwiek by nie poszedł... wydawał taki okropny dźwięk,... straszliwy hałas.

And whenever he walked... he made this creepy... thumping noise.

Pomimo ich okropnego wyglądu, w rzeczywistości diabły tasmańskie są całkiem cudownymi zwierzątkami.

And despite their ferocious appearance, Tasmanian devils are actually quite adorable little animals.

Będą wojny; będą kryzysy; przyjdą klęski żywiołowe. ~~~ Okropne rzeczy zdarzą się w tym wieku, jestem pewien.

With language we have to transfer ideas that we understand with each other.

(Śmiech) "To po prostu jest tym, czym jest." A ja na to: "O, mój Boże, to będzie okropne."

And I said, "Oh my God, this is going to suck."

Po aurze zawsze ma okropne bóle głowy.

Weighs about 70 pounds, has a wire about an inch in diameter.

A to było okropne! O matko, ja - Kaszlałem.

This was bad! Man, I was -- I cough.

Właściwie jak okropne to będzie?

Exactly how ugly is this gonna get?

Wizerunek, który powstał, był okropny.

The result was monstrous.

Bo mamy dzisiaj wielu genialnych liderów w biznesie, w finansach, w polityce, którzy podejmują okropne decyzje.

does not mean that you're a good leader, because the essence of leadership is being able to see the iceberg before it hits the Titanic.

Handel ludźmi to potworne przestępstwo i okropne upokorzenie ludzkiej godności. Nie ma nic gorszego niż sprzedaż człowieka do niewoli.

Human trafficking is a monstrous crime and an extreme humiliation of human dignity; there is nothing worse than being sold into slavery.

Myślę że jest okropne.

I think it's odious.

To było bardzo okropne.

It was very ugly.

To okropne.

It's cruel.

To okropne.

It's not good.

Wierzę, że jeśli mamy odkryć pełen potencjał naszego człowieczeństwa, musimy uhonorować okropne siły... i wspaniałe niepełnosprawności wszystkich z nas.

I think that if we want to discover the full potential in our humanity, we need to celebrate those heartbreaking strengths and those glorious disabilities that we all have.

W moim kraju, w Grecji, delegacja z Parlamentu Europejskiego zobaczyła okropne warunki, w których przetrzymywane są setki imigrantów i osób ubiegających się o azyl na wyspie Samos.

In my country, Greece, an EP delegation recently saw for themselves the wretched conditions in which hundreds of immigrants and asylum seekers are detained on the island of Samos.

To okropne sceny. ~~~ Nie będę się nad tym rozwodził, ale tak wielu krewnych Uce nie ma tyle szczęścia, by żyć w tym lesie i muszą przejść ten proces.

I'm not going to talk too long about it, but there are so many of the family of Uce, which are not so fortunate to live out there in the forest, that still have to go through that process.
 

Wyniki z forum

"okropny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.