polsko-angielskie tłumaczenie słowa "okropny"

PL okropny polskie tłumaczenie

okropny {przym. m.}

PL okropny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

okropny (też: zatrważający, przerażający, potworny, przeraźliwy)
Ponadto w okropny sposób poddaje on uciskowi swój własny naród.
What is more, he oppresses his own people in an appalling way.
Powinniśmy pomóc nowemu prezydentowi Obamie zamknąć ten okropny rozdział w historii Ameryki i Europy.
We should help incoming President Obama to close this appalling chapter in America's and Europe's history.
To był okropny epizod.
okropny (też: straszny, koszmarny, straszne, straszna)
Wszyscy to robimy, opuszczamy dane miejsce, bo dźwięk tam jest okropny.
We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Natomiast na Holendrach ten okropny traktat został wymuszony, co Partia PVV uważa za rzecz haniebną.
The PVV finds it disgraceful that this dreadful treaty has been rammed down the throats of the Dutch people.
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
okropny (też: straszny, koszmarny, fatalny, potworny)
Robię wszystko, by zapomnieć ten okropny czas spędzony z tobą.
I'm doing everything to forget my horrible time with you.
Ten film jest tak okropny.
Tutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.
She's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.
okropny (też: straszny, beznadziejny, fatalny, potworny)
Wszyscy widzą rezultat tego rodzaju samoregulacji i jest on okropny.
The outcome of this kind of self-regulation is clear for all to see, and it is terrible.
Byłby to kolejny okropny cios godzący w poziom życia ludzi pracy.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Jutro my, Parlament, musimy zakończyć ten okropny epizod.
Tomorrow, we, Parliament, must put an end to this terrible episode.
okropny (też: denny, straszny, beznadziejny, fatalny)
okropny (też: okrutny, ohydny, fatalny, potworny)
okropny (też: straszny, fatalny, straszliwy)
(Śmiech) I to jest jedna z najokropniejszych rzeczy, rozczulające, ale okropna.
(Laughter) And it's one of the most awful things -- heartwarming, but awful.
Szczerze mówiąc, tamtejsza sytuacja jest okropna, zwłaszcza w przypadku dzieci.
The situation there frankly, especially for the children, is awful.
Obecnie mamy okropną, naprawdę beznadziejną sytuację.
We have an awful, awful reality right now.
okropny (też: koszmarny)
play_circle_outline
diabolical {przym.} [pot.] (terrible)
okropny (też: skrajny, złowieszczy)
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
okropny
okropny (też: paskudny)
play_circle_outline
god-awful {przym.} [pot.]
okropny (też: straszny, przerażający, straszliwy, makabryczny)
Następny slajd będzie okropny.
Następne zdjęcia, które pokażę są dosyć okropne.
And the next image I'm going to show is quite gruesome.
okropny (też: straszny, wstrząsający)
okropny (też: haniebny, ohydny)
Są naprawdę okropne.
okropny (też: pieruński)
play_circle_outline
hellacious {przym.} [Amer.] [pot.]
okropny (też: przerażający, przeraźliwy, wstrząsający)
Ale gdy odkrył, że jest wynikiem okropnego eksperymentu znienawidził ShinRa.
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.
okropny (też: wstrętny, przykry, ohydny, nieprzyjemny)
okropny (też: wstrętny, podły, wredny, nikczemny)
okropny (też: wstrętny, odrażający, odpychający, obrzydliwy)
Zabrała go do weterynarza a ten odkrył coś okropnego.
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Nie mogę uwierzyć, że stałaś przed sądem... i mówiłaś te wszystkie okropne rzeczy o Panu Anderson' ie.
I cannot believe you were up there in court... saying all those disgusting things about Mr.
okropny (też: wstrętny, paskudny)
okropny (też: przerażający, horrendalny, fatalny)
Obserwuję, jak ludzie trenują szczeniaki i widzę, że mają okropne umiejętności komunikacyjne, fatalnie wchodzą w relacje.
It has to do with watching people train puppies, and realizing they have horrendous interaction skills, horrendous relationship skills.
okropny (też: straszny, fatalny, paskudny)
okropny (też: straszny, przerażający, straszliwy, makabryczny)
To jest bardzo okropny stan.
Tym, co jest naprawdę okropne, a o czym mówiła już część koleżanek i kolegów, jest kampania antygejowska, którą prowadzi się w tym kraju.
What is truly horrific, and some of my fellow Members have already expanded on this, is the anti-gay campaign that is taking place in this country.
okropny (też: wstrętny, odrażający, odpychający, parszywy)

Przykłady użycia - "okropny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGdziekolwiek by nie poszedł... wydawał taki okropny dźwięk,... straszliwy hałas.
And whenever he walked... he made this creepy... thumping noise.
PolishWizerunek, który powstał, był okropny.