Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odzyskać"

 

"odzyskać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 146

odzyskać {czasownik}

odzyskać {czas.} (też: wyzdrowieć, zdrowieć, odnaleźć, ożywić się)

Jeśli chcesz odzyskać kolekcję, otwórz Kosz w okienku nawigacyjnym po lewej stronie.

If you want to recover the collection, visit Trash in the navigation pane on the left.

Aby odzyskać swoje hasło Google Maila, zacznij od następujących kroków:

To recover your Google Mail password, please begin with these steps:

Oprócz tego możesz odzyskać hasło.Zmiana adresu e-mail logowania

You may also recover your password.Change Login Email Address

Aby odzyskać swoje konto, zacznij od wykonania następujących czynności:

To recover your account, please begin with these steps:

Jeśli usuniesz kontakt przez przypadek, możesz odzyskać informacje o nim przez 30 dni od usunięcia.

If you delete a contact accidentally, you can recover that contact's information within 30 days of deleting it.

odzyskać {czas.} (też: uzyskać, odnaleźć)

Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.

The first is that we must regain the leading role in global climate protection.

Teraz ty mi pomagasz odzyskać pewność siebie na przyszłość."

And now you are helping me to regain some confidence in the future."

Ważne jest, aby po tym rozczarowaniu odzyskać inicjatywę.

After this disappointment, it is important to regain the initiative.

Dobra natury są czymś najcenniejszym i czymś, co bardzo trudno odzyskać po stracie.

Nature's goods is our most precious commodity, and something that is very difficult to regain once it is lost.

Innymi słowy, Grecja musi odzyskać wiarygodność.

In other words, Greece must regain its credibility.

odzyskać (szkło, metal) {czas.} (też: odbierać, odebrać, zagospodarować, zagospodarowywać)

UE powinna odzyskać pozycję lidera i sprawić, aby słyszano jej jeden głos.

The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.

Zamiast kazać kłusownikom spłacać długi, jak to było w całej Afryce, IRDNC pomogło ludziom wykorzystać ich umiejętności i odzyskać prawa do zarządzania własną fauną i florą.

Instead of shooting poachers dead like they were doing elsewhere in Africa, IRDNC has helped men reclaim their abilities to manage their peoples and their rights to own and manage wildlife.

Pierwszy paradoks jest taki, że dorastanie to odrzucenie przeszłości i bezzwłocznie jej odzyskanie.

The first paradox is that growing up is about rejecting the past and then promptly reclaiming it.

odzyskać {czas.} (też: naprawić, uratować, wyszukać, aportować)

Chciałem tylko odzyskać list.

I was just trying to retrieve the letter.

odzyskać {czas.} (też: odzyskiwać)

A potem z powrotem do Stanów by odzyskać zdrowie w szpitalu dla weteranów takim jak ten w Walter Reed.

And then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.

odzyskać {czas.} (też: odnaleźć, odzyskiwać, odnajdywać)

odzyskać {czas.} (też: odzyskiwać)

to salvage (packaging, waste paper) {czas.}

Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.

Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odzyskać":

 

Podobne tłumaczenia

"odzyskać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odzyskać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

YR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.

YR: Yeah. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].

Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.

The first is that we must regain the leading role in global climate protection.

Jeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

I wiem, że razem z Gepardami, możemy odzyskać Afrykę małymi krokami, wioską za wioską.

And I know that with the Cheetahs, we can take Africa back one village at a time.

Ponieważ zostałeś nam wykradziony... i musieliśmy znaleźć drogę żeby cię odzyskać.

Because you were stolen from us... and we needed a way to get you back.

Mogę odzyskać ten obraz, nie przestawać i nakładać warstwa po warstwie.

I'm doing this as a demo, and it's more playful, but inevitably, all of this can be used.

Albo przynajmniej odzyskać wiarygodność utraconą od września 2009 roku!

Or at least win back the credibility you have lost since September 2009!

Spróbujemy wyróżnić część mózgu potrafiącą odzyskać utracone umiejętności w podeszłym wieku.

So the first example I'm going to talk about relates to children with learning impairments.

Trzynaście procent dawki emtrycytabiny zostało odzyskane z moczu w postaci trzech metabolitów.

Thirteen percent of the emtricitabine dose was recovered in urine as three metabolites.

Trzynaście procent dawki emtrycytabiny zostało odzyskane w moczu w postaci trzech metabolitów.

Thirteen percent of the emtricitabine dose was recovered in urine as three metabolites.

Jeżeli chce odzyskać swoich wyborców, będzie musiała przedstawić jakieś poważniejsze argumenty.

It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.

Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.

Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.

Zebraliśmy się tu dzisiaj, by dać dyrektorowi szansę odzyskania równowagi.

We're here today to give the director a chance to even the keel.

Czyli kopniecie ludzika, a on powinien próbować odzyskać równowagę.

So, you kick the guy and the guy's supposed to counter-balance.

Ich rodzice są tak biedni, że nie mają środków, by je odzyskać.

Their parents are so poor, they have no resources to get them back.

Dlatego pacjenci powinni unikać tych czynności aż do odzyskania pełnej sprawności.

Consequently affected persons should avoid these tasks until their faculties are fully recovered.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie odzyskać przynajmniej jedną czwartą tych pieniędzy.

Just imagine we could only recoup even a quarter of that money.

W przeciwnym razie upewnij się, że Twoje dane umożliwiające odzyskanie konta są w pełni aktualne.

Last account activity shows you information about recent activity in your mail.

Oprócz tego możesz odzyskać hasło.Zmiana adresu e-mail logowania

You may also recover your password.Change Login Email Address

Pamiętaj, że po usunięciu konta nie będzie można go odzyskać.

Please note that once you delete an account, you can't undo the deletion.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.