Search for the most beautiful word
palpableness
convenes

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odwiedzić"

 

"odwiedzić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 346

odwiedzić {czasownik}

odwiedzić {czas.} (też: uważać, dbać, spotykać, dostrzec)

to see [saw|seen] {czas.}

Podczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.

In my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.

Dzisiejszego popołudnia dowiedziałem się, że pan Putin nie zamierza odwiedzić Komisji.

According to the information I have received this afternoon, Mr Putin is not coming to see the Commission.

Chcą nas odwiedzić, poznać sytuację i podjąć decyzję.

They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.

Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.

They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.

Udało nam się odwiedzić nie tylko osady, gdzie Romowie żyją w skrajnie złych warunkach, lecz również zobaczyliśmy pewne dobre przykłady.

We were able to visit not only settlements where Roma live in extremely poor conditions, but also to see some good examples.

odwiedzić {czas.} (też: wpaść, zwiedzać, odwiedzać, zwiedzić)

Jako członek delegacji SAARC wielokrotnie miałem okazję odwiedzić Sri Lankę.

As a member of the SAARC delegation, I have been able to visit Sri Lanka many times.

Ufam też, że wysoka przedstawiciel będzie mogła wkrótce odwiedzić Południowy Sudan.

I also trust that the High Representative will be able to visit Southern Sudan shortly.

(SL) Jestem jedną z nielicznych osób, które miały ostatnio możliwość odwiedzić Tybet.

(SL) I am one of the few who recently had an opportunity to visit Tibet.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.

Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.

Henrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.

odwiedzić {czas.} (też: poznać, spotykać, spotkać, odwiedzać)

to meet [met|met] {czas.}

Po raz pierwszy delegacja europejska miała możliwość odwiedzić dotknięte tereny i spotkać się z władzami oraz obywatelami wyspy.

It was the first time that a European delegation had had the opportunity to be there on the ground and to meet the authorities and people from the island.

Odwiedziłyśmy jedną z najuboższych gmin i spotkałyśmy się tam z hodowcami.

We went to one of the poorest communities and met pastoralist farmers there.

Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium.

As for me, after the presidium meeting I visited the Érmellék area of Partium.

W sumie ponad 33 000 obywateli Unii Europejskiej odwiedziło Parlament w Brukseli i w Strasburgu.

We also had a meeting in this Chamber with 800 young people from all the countries of the European Union.

Osobiście odwiedziłem Lampedusę and Maltę. Po pierwszym incydencie odbyłem spotkania z dwoma ministrami w Brukseli.

I personally have been to Lampedusa and Malta; I met the two ministers in Brussels when the first incident occurred.

odwiedzić {czas.} (też: zwracać się do)

to call on {czas.}

odwiedzić {czas.} (też: złożyć wizytę)

to pay a visit (to sb) {czas.}

Bardzo się cieszę, że delegaci zdecydowali się odwiedzić Parlament Europejski podczas naszej sesji.

I am also very pleased they have decided to pay a visit to the European Parliament during our part-session.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odwiedzić":

 

Podobne tłumaczenia

"odwiedzić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odwiedzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie mogliśmy odwiedzić ich wszystkich, ale staraliśmy się trafić do wielu miejsc.

We couldn't go to all the slums, but we tried to cover as much as we could.

W listopadzie 2004 r. król odwiedził Konferencję Przewodniczących w Brukseli.

In November 2004 the King visited the Conference of Presidents in Brussels.

Odwiedziłyśmy jedną z najuboższych gmin i spotkałyśmy się tam z hodowcami.

We went to one of the poorest communities and met pastoralist farmers there.

Fotograf Paul Nicklin odwiedził Antarktydę żeby zrobić historię o lampartach morskich.

Photographer Paul Nicklin traveled to Antarctica to shoot a story on leopard seals.

Pewno dnia odwiedził go naczelnik, właściwie zaprosił go do swojego biura.

Governor comes to him one day, actually invites him to come to his office.

Jeśli nigdy nie wchodziliście na ich stronę internetową powinniście ją odwiedzić.

Those of you who've never looked at their website, you should look at it.

Odwiedził pan Parlament Europejski w 1998 roku jako prezydent Portugalii.

You visited the European Parliament back in 1998 as the president of Portugal.

Jeśli chcesz utworzyć nowe konto Google, odwiedź naszą stronę rejestracji.

Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium.

As for me, after the presidium meeting I visited the Érmellék area of Partium.

Kontrolerzy Komisji, zanim odwiedzą rolników, co roku odwiedzają państwa członkowskie.

Every year, the Commission controllers visit Member States before visiting the farmers.

Sama odwiedziłam te instytucje i mogę państwu powiedzieć, że świetnie działają.

I have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.

Panie prezydencie, nie po raz pierwszy odwiedza pan Parlament Europejski.

Mr President, this is not the first time that you have visited the European Parliament.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.

Odwiedziłem ten region i rozmawiałem z wieloma osobami w kraju i poza nim.

I have visited the region and have spoken to many people inside and outside the country.

Rozumiem, że organizacja Christian Solidarity Worldwide odwiedziła go dwa dni wcześniej.

I understand that Christian Solidarity Worldwide had visited him two days earlier.

Niedawno odwiedził Pan Grecję, podczas imprezy organizowanej przez partię socjalistyczną.

You recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.

To te historie skłoniły mnie do podróżowania i odwiedziłam ponad 60 krajów.

Actually, these stories compelled me around the world, and I've been to over 60 countries.

Moja koleżanka Danuta Hübner odwiedzi wkrótce region i przedyskutuje konkretne propozycje.

My colleague Danuta Hübner will visit the area soon and discuss concrete possibilities.

W Nowym Jorku jest teraz nowe miejsce, które odwiedza najwięcej ludzi.

There's a new place in New York where the crowds are thickest -- Ground Zero.

Jeśli problemy występują nadal, odwiedź Forum pomocy do wyszukiwania w internecie.

If you continue to experience issues, visit the Web Search Help Forum.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.