Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odwiedzić"

 

"odwiedzić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 336

odwiedzić {czasownik}

odwiedzić {czas.} (też: troszczyć się, dostrzec, doświadczyć, zobaczyć)

to see [saw|seen] {czas.}

Podczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.

In my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.

Dzisiejszego popołudnia dowiedziałem się, że pan Putin nie zamierza odwiedzić Komisji.

According to the information I have received this afternoon, Mr Putin is not coming to see the Commission.

Chcą nas odwiedzić, poznać sytuację i podjąć decyzję.

They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.

Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.

They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.

Udało nam się odwiedzić nie tylko osady, gdzie Romowie żyją w skrajnie złych warunkach, lecz również zobaczyliśmy pewne dobre przykłady.

We were able to visit not only settlements where Roma live in extremely poor conditions, but also to see some good examples.

odwiedzić {czas.} (też: wpaść, zwiedzić, objeździć, objechać)

Jako członek delegacji SAARC wielokrotnie miałem okazję odwiedzić Sri Lankę.

As a member of the SAARC delegation, I have been able to visit Sri Lanka many times.

Ufam też, że wysoka przedstawiciel będzie mogła wkrótce odwiedzić Południowy Sudan.

I also trust that the High Representative will be able to visit Southern Sudan shortly.

(SL) Jestem jedną z nielicznych osób, które miały ostatnio możliwość odwiedzić Tybet.

(SL) I am one of the few who recently had an opportunity to visit Tibet.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.

Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.

Henrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.

odwiedzić {czas.} (też: zgadzać się, spotkać się, spotykać się, zapoznać się)

to meet [met|met] {czas.}

Po raz pierwszy delegacja europejska miała możliwość odwiedzić dotknięte tereny i spotkać się z władzami oraz obywatelami wyspy.

It was the first time that a European delegation had had the opportunity to be there on the ground and to meet the authorities and people from the island.

Odwiedziłyśmy jedną z najuboższych gmin i spotkałyśmy się tam z hodowcami.

We went to one of the poorest communities and met pastoralist farmers there.

Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium.

As for me, after the presidium meeting I visited the Érmellék area of Partium.

W sumie ponad 33 000 obywateli Unii Europejskiej odwiedziło Parlament w Brukseli i w Strasburgu.

We also had a meeting in this Chamber with 800 young people from all the countries of the European Union.

Osobiście odwiedziłem Lampedusę and Maltę. Po pierwszym incydencie odbyłem spotkania z dwoma ministrami w Brukseli.

I personally have been to Lampedusa and Malta; I met the two ministers in Brussels when the first incident occurred.

odwiedzić {czas.} (też: złożyć wizytę)

to pay a visit (to sb) {czas.}

Bardzo się cieszę, że delegaci zdecydowali się odwiedzić Parlament Europejski podczas naszej sesji.

I am also very pleased they have decided to pay a visit to the European Parliament during our part-session.

odwiedzić {czas. dk} (też: zwracać się do)

to call on {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odwiedzić":

 

Podobne tłumaczenia

"odwiedzić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odwiedzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W listopadzie 2004 r. król odwiedził Konferencję Przewodniczących w Brukseli.

In November 2004 the King visited the Conference of Presidents in Brussels.

Odwiedziłyśmy jedną z najuboższych gmin i spotkałyśmy się tam z hodowcami.

We went to one of the poorest communities and met pastoralist farmers there.

Pewno dnia odwiedził go naczelnik, właściwie zaprosił go do swojego biura.

Governor comes to him one day, actually invites him to come to his office.

Jeśli nigdy nie wchodziliście na ich stronę internetową powinniście ją odwiedzić.

Those of you who've never looked at their website, you should look at it.

Odwiedził pan Parlament Europejski w 1998 roku jako prezydent Portugalii.

You visited the European Parliament back in 1998 as the president of Portugal.

Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium.

As for me, after the presidium meeting I visited the Érmellék area of Partium.

Kontrolerzy Komisji, zanim odwiedzą rolników, co roku odwiedzają państwa członkowskie.

Every year, the Commission controllers visit Member States before visiting the farmers.

Sama odwiedziłam te instytucje i mogę państwu powiedzieć, że świetnie działają.

I have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.

Rozumiem, że organizacja Christian Solidarity Worldwide odwiedziła go dwa dni wcześniej.

I understand that Christian Solidarity Worldwide had visited him two days earlier.

Niedawno odwiedził Pan Grecję, podczas imprezy organizowanej przez partię socjalistyczną.

You recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.

To te historie skłoniły mnie do podróżowania i odwiedziłam ponad 60 krajów.

Actually, these stories compelled me around the world, and I've been to over 60 countries.

Moja koleżanka Danuta Hübner odwiedzi wkrótce region i przedyskutuje konkretne propozycje.

My colleague Danuta Hübner will visit the area soon and discuss concrete possibilities.

Jeśli problemy występują nadal, odwiedź Forum pomocy do wyszukiwania w internecie.

If you continue to experience issues, visit the Web Search Help Forum.

Bałkany Zachodnie - miałam ostatnio przyjemność odwiedzić ten region.

The Western Balkans - I was pleased to travel to the region recently.

Wiesz Sophie, chciałbym cię odwiedzić ale ostatnio nie mam na to siły.

You know Sophie, I'd like to come and visit you but I don't quite have the strength lately.

Delegacja Parlamentu odwiedziła Indonezję zaledwie kilka miesięcy temu.

A delegation from Parliament visited Indonesia just a few months ago.

Wiem, że komisja Parlamentu Europejskiego ponownie odwiedziła Moskwę.

I have heard that a committee of the European Parliament has once again visited Moscow.

Odwiedź stronę główną usługi Portfel Google, aby sprawdzić bieżące promocje.

Visit the Google Wallet homepage to check for any current promotions.

Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush odwiedza NATO i Unię Europejską.

American President George W. Bush visits NATO and the European Union.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.