polsko-angielskie tłumaczenie słowa "odebrać"

PL odebrać polskie tłumaczenie

odebrać {czas. dk}

PL odebrać
play_circle_outline
{czasownik dokonany}

odebrać (też: wyrzekać się, wypierać się)
odebrać (też: odbierać, zagospodarować, zagospodarowywać, odzyskać)
odebrać (też: podnosić, podnieść, posprzątać, brać)
Percepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.
There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.
A wszystko co muszą zrobić to odebrać telefon, a to nasz system wyszepta im, którą tabletkę muszą wziąć, a oni czują się jakby rozmawiali z przyjacielem.
And a lot of what they do is they pick up the phone, and it's our system whispering to them which pill they need to take, and they fake like they're having a conversation with a friend.
odebrać (też: odrywać, zabierać, zabrać, wyrwać)
odebrać (też: dostać, przyjmować, przyjąć, witać)
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

trending_flat
"komuś coś"

odebrać (też: pozbawić, odbierać, pozbawiać, rozdziać)
play_circle_outline
to divest {czas.} [form.] (sb of sth)

trending_flat
"telefon"

odebrać (też: odpowiedzieć, odpisać, odpisywać, odpowiadać)
Natomiast, gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je bezpośrednio przy użyciu zestawu Jabra Drive.
And when a call comes in, you can answer it directly from Jabra Drive.

Przykłady użycia - "odebrać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishodebrać komuś coś
Polishodebrać sobie życie
Polishodebrać sobie życie
Polishodebrać komuś dech w piersiach
PolishWażne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
PolishW jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
PolishKod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
PolishPonieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
PolishZa pomocą jakich konkretnych kroków należy odebrać prawa Kaddafiemu?
What are the specific steps needed to de-legitimise Gaddafi?
PolishPrzestępczość komputerowa może nam to wszystko odebrać.
Online crime is the one thing that might take these things away from us.
PolishTo "Damy w Bieli” nie mogą odebrać nagrody, bo nie są wypuszczane z Hawany.
It is the 'Ladies in White' who cannot collect the prize, because they are not being allowed to leave Havana.
PolishPercepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
PolishWrócę żeby je odebrać około piątej, jeśli to nie problem.
So I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
PolishWciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.
We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.
PolishNiestety 20 lat temu nie mogła odebrać tej nagrody osobiście.
However, she was unable to collect it in person 20 years ago.
PolishSą teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.
There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.
PolishNatomiast, gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je bezpośrednio przy użyciu zestawu Jabra Drive.
And when a call comes in, you can answer it directly from Jabra Drive.
PolishWszedłem na scenę, żeby odebrać nagrodę Webby.
And I went onstage to accept a Webby award for Best Blog.
PolishAle ponieważ ta osoba nie ma receptorów zdolnych odebrać ten testosteron, organizm na niego nie reaguje.
But because this individual lacks receptors to hear that testosterone, the body doesn't react to the testosterone.
PolishPrzemysłu próbuje to odebrać. Nie jest to raczej dobra sytuacja.