Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odebrać"

 

"odebrać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 220

odebrać {czasownik}

odebrać {czas. dk} (też: nawodnić, żądać zwrotu, zagospodarowywać, zagospodarować)

odebrać (komuś coś) {czas. dk} (też: pozbawić, odbierać, pozbawiać, rozdziać)

to divest [divested|divested] (sb of sth) {czas.} [form.]

odebrać komuś coś

to divest sb of sth

odebrać {czas. dk} (też: wyrzekać się, wypierać się)

to abjure {czas.}

odebrać {czas. dk} (też: podnieść, podnosić, podchwycić, wychwycić)

to pick up {czas.}

Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.

There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.

Percepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.

It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.

A wszystko co muszą zrobić to odebrać telefon, a to nasz system wyszepta im, którą tabletkę muszą wziąć, a oni czują się jakby rozmawiali z przyjacielem.

And a lot of what they do is they pick up the phone, and it's our system whispering to them which pill they need to take, and they fake like they're having a conversation with a friend.

Nadawał dokładnie na 20 MHz, łatwo do odebrania, ponieważ generalnie bali się, że ludzie pomyślą, że to oszustwo.

It was right at 20 MHz, so you could pick it up really easily, because they were afraid that people would think it was a hoax, basically.

odebrać {czas. dk} (też: oddalić, odbić, wyrwać, zabierać)

to take away {czas.}

Odebranie człowiekowi możliwości prowadzenia prywatnego i publicznego dialogu jest nie tylko negacją religii, ale także negacją samego człowieka.

Taking away a man's ability to take part in private and public dialogue is not only a negation of religion, but also a negation of man himself.

odebrać {czas. dk} (też: dostać, przyjmować, dostawać, otrzymać)

Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.

It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.

Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.

Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.

Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.

Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

Pojawiła się informacja, że przedstawiciele Memoriału nie mogli przyjechać do Parlamentu i odebrać nagrody w zeszłym roku.

We were informed that representatives of Memorial were not able to come to Parliament to receive the Sakharov Prize last year.

Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.

Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odebrać":

 

Podobne tłumaczenia

"odebrać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odebrać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.

This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.

Muszę jednak panu powiedzieć, że odbiorę panu głos jeżeli tak nie będzie.

However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.

Kiedy wypowiadacie jakieś słowo, chcecie, żeby było ono prawidłowo odebrane.

When you say a word, what you care is that word was perceived correctly.

W jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?

How are companies to get the message that they should invest in green technology?

Ale dlaczego ciągłe mówienie o tym, odebrało mi poczucie bezpieczeństwa?

Why has all this focus on security made me feel so much more insecure?

Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.

Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

W ciągu 30 lat te dwa próbniki nie przesłały żadnych sygnałów, ponieważ żadnych nie odebrano.

In 30 years, these two probes have not sent back any signals, since none have been picked up.

(HU) Często powtarzane jest pytanie, które kiedyś zadał Henry Kissinger - kto odbierze telefon?

(HU) The question, once asked by Kissinger, is often repeated - who will pick up the phone?

I z tąć ufnością chciałem był iść do was najpierwej, abyście wtóre dobrodziejstwo odebrali;

And in this confidence I was minded to come first unto you, that ye might have a second benefit;

Każda z tych linii przedstawia jakiś sygnał odebrany od fragmentu białka.

And so each of these lines represents some signal that we're getting out of a piece of a protein.

Tym samym kolebka państwowości serbskiej została temu państwu odebrana po raz kolejny w historii.

Serbia has therefore lost the cradle of its nationhood for the second time in history.

Wciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.

We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.

Przypomnę, że w średniowieczu Turcy po raz pierwszy odebrali tę prowincję Serbii.

I would remind the House that the Turks first seized this province from Serbia in the Middle Ages.

Niestety 20 lat temu nie mogła odebrać tej nagrody osobiście.

However, she was unable to collect it in person 20 years ago.

Chcecie mieć możliwość kontrolowania, regulowania i planowania - odebrania pacjentom ich uprawnień.

You want to be able to control, regulate and plan - to take the power away from the patients.

Przygotuj się do odebrania połączenia telefonicznego pod numerem podanym we wpisie o Twojej firmie.

Make sure you're prepared to take a phone call at the number you specified in your listing.

Zarówno wczoraj, jak i dziś odebrałem telefony w tej sprawie.

I have received phone calls about it both yesterday and today.

W mojej opinii, praktycznym problemem jest to, jak rezolucja zostanie odebrana przez reżim irański.

As I see it, the practical problem is how this resolution will be perceived by the Iranian regime.

Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.

There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.

Za pomocą jakich konkretnych kroków należy odebrać prawa Kaddafiemu?

What are the specific steps needed to de-legitimise Gaddafi?
 

Wyniki z forum

"odebrać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.