polsko-angielskie tłumaczenie słowa "odebrać"

PL odebrać polskie tłumaczenie

odebrać {czas. dk}

PL odebrać
volume_up
{czasownik dokonany}

odebrać (też: wyrzekać się, wypierać się)
odebrać (też: podnosić, podnieść, posprzątać, brać)
Percepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.
There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.
(HU) Często powtarzane jest pytanie, które kiedyś zadał Henry Kissinger - kto odbierze telefon?
(HU) The question, once asked by Kissinger, is often repeated - who will pick up the phone?
odebrać (też: odbierać, zagospodarować, zagospodarowywać, odzyskać)
odebrać (też: odrywać, zabierać, zabrać, wyrwać)
Nie dążymy do odebrania tych kompetencji państwom członkowskim.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Odebranie zatrudnienia rybakom wszystkich przyszłych pokoleń, jest tylko (jeśli w ogóle czymkolwiek jest) złą oceną warunków społeczno-gospodarczych.
To take away the jobs of the fishermen of all future generations, that is, if anything, a poor socioeconomic assessment.
Podkreślali, że likwidacja dwóch z trzech pochylni Stoczni Gdańskiej wykluczy ją z tej konkurencji i odbierze jej szansę na przetrwanie.
They emphasised that closure of two of the three slipways at Gdańsk Shipyard would rule it out of this competition and take away its chance of survival.
odebrać (też: dostać, przyjmować, przyjąć, witać)
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

trending_flat
"komuś coś"

odebrać (też: pozbawić, odbierać, pozbawiać, rozdziać)
volume_up
to divest {czas.} [form.] (sb of sth)

trending_flat
"telefon"

odebrać (też: odpowiedzieć, odpisać, odpisywać, odpowiadać)
Natomiast, gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je bezpośrednio przy użyciu zestawu Jabra Drive.
And when a call comes in, you can answer it directly from Jabra Drive.
Powiedz im, właściwie, dobra, odbierz. ~~~ Odbierz, odbierz!
Tell them -- actually here's the thing, answer it, answer it, answer it.

Przykłady użycia - "odebrać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishodebrać komuś coś
Polishodebrać sobie życie
Polishodebrać sobie życie
Polishodebrać komuś dech w piersiach
PolishWażne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
PolishW jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
PolishKod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
PolishPonieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
PolishZa pomocą jakich konkretnych kroków należy odebrać prawa Kaddafiemu?
What are the specific steps needed to de-legitimise Gaddafi?
PolishPrzestępczość komputerowa może nam to wszystko odebrać.
Online crime is the one thing that might take these things away from us.
PolishTo "Damy w Bieli” nie mogą odebrać nagrody, bo nie są wypuszczane z Hawany.
It is the 'Ladies in White' who cannot collect the prize, because they are not being allowed to leave Havana.
PolishPercepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
PolishWrócę żeby je odebrać około piątej, jeśli to nie problem.
So I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
PolishWciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.
We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.
PolishNiestety 20 lat temu nie mogła odebrać tej nagrody osobiście.
However, she was unable to collect it in person 20 years ago.
PolishSą teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.
There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.
PolishNatomiast, gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je bezpośrednio przy użyciu zestawu Jabra Drive.
And when a call comes in, you can answer it directly from Jabra Drive.
PolishWszedłem na scenę, żeby odebrać nagrodę Webby.
And I went onstage to accept a Webby award for Best Blog.
PolishAle ponieważ ta osoba nie ma receptorów zdolnych odebrać ten testosteron, organizm na niego nie reaguje.
But because this individual lacks receptors to hear that testosterone, the body doesn't react to the testosterone.
PolishPrzemysłu próbuje to odebrać. Nie jest to raczej dobra sytuacja.