Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odebrać"

 

"odebrać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-35 z 126

odebrać {czasownik}

odebrać {czas.} (też: odbierać, zagospodarować, zagospodarowywać, zrekultywować)

odebrać (komuś coś) {czas.} (też: odbierać, rozdziewać, rozdziać, pozbawić)

to divest [divested|divested] (sb of sth) {czas.} [form.]

odebrać komuś coś

to divest sb of sth

odebrać {czas.} (też: wypierać się, wyrzekać się)

to abjure {czas.}

odebrać {czas.} (też: brać, wziąć, posprzątać, podnieść)

to pick up {czas.}

Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.

There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.

Percepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.

It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.

A wszystko co muszą zrobić to odebrać telefon, a to nasz system wyszepta im, którą tabletkę muszą wziąć, a oni czują się jakby rozmawiali z przyjacielem.

And a lot of what they do is they pick up the phone, and it's our system whispering to them which pill they need to take, and they fake like they're having a conversation with a friend.

Nadawał dokładnie na 20 MHz, łatwo do odebrania, ponieważ generalnie bali się, że ludzie pomyślą, że to oszustwo.

It was right at 20 MHz, so you could pick it up really easily, because they were afraid that people would think it was a hoax, basically.

odebrać {czas.} (też: odrywać, zabierać, zabrać, oddalić)

to take away {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odebrać":

 

Podobne tłumaczenia

"odebrać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odebrać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednak następnego ranka, podczas ciągłego pobytu w szpitalu, odebrałam telefon.

But the next morning, while I was still in the hospital, I got a telephone call.

Wysłali do porywaczy wiadomość: "Jeżeli chcecie odebrać okup, przyjdźcie po niego.

They sent a message to the kidnappers: "If you want your ransom come and get it.

Wyszedłem więc z pracy wcześniej i odebrałem Harry'ego spod szkolnej bramy.

So I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.

Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.

It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.

Bardzo duże róznice pomiędzy sposobem w jaki odebrałem telefon trzy razy.

Very big differences between the way I answered the phone the three times.

Kiedy wypowiadacie jakieś słowo, chcecie, żeby było ono prawidłowo odebrane.

When you say a word, what you care is that word was perceived correctly.

W jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?

How are companies to get the message that they should invest in green technology?

A jeźli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie?

And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye?

Ale dlaczego ciągłe mówienie o tym, odebrało mi poczucie bezpieczeństwa?

Why has all this focus on security made me feel so much more insecure?

Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.

Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.

To był mój widok z namiotu, kiedy odebrałem ten nieszczęsny telefon.

This was the view outside my tent when I had this fateful phone call.

Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.

Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

I z tąć ufnością chciałem był iść do was najpierwej, abyście wtóre dobrodziejstwo odebrali;

And in this confidence I was minded to come first unto you, that ye might have a second benefit;

Każda z tych linii przedstawia jakiś sygnał odebrany od fragmentu białka.

And so each of these lines represents some signal that we're getting out of a piece of a protein.

Odebrał tedy Mojżesz i Eleazar kapłan ono złoto od nich z wszelakiem naczyniem z niego urobionym.

And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels.

Nikt nie może mu tego prawa odebrać, zatem Rada Europejska także nie odebrała mu tego prawa.

No-one can take that away from him and the European Council has not taken it away from him either.

Wciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.

We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.

Niestety 20 lat temu nie mogła odebrać tej nagrody osobiście.

However, she was unable to collect it in person 20 years ago.

Przygotuj się do odebrania połączenia telefonicznego pod numerem podanym we wpisie o Twojej firmie.

Make sure you're prepared to take a phone call at the number you specified in your listing.

Są teraz nawet lustra, które mogą odebrać częstotliwość pulsu.

There's even mirrors today that can pick up your pulse rate.
 

Wyniki z forum

"odebrać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.