Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ocieplenie"

 

"ocieplenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 27

ocieplenie {rzeczownik}

ocieplenie {n.} [ekol.]

warming {rzecz.} [ekol.]

Chciałbym tutaj przywołać dwie z nich: globalne ocieplenie i prawa człowieka.

Here I should like to mention two of them: global warming and human rights.

Zanieczyszczający płaci; to nie biedne kraje są odpowiedzialne za globalne ocieplenie.

The polluter pays; it is not the poor countries that are responsible for global warming.

Globalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.

Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.

Wszystkie modele pokazują, że opóźniłoby to ocieplenie o około sześć lat w roku 2100.

All models show it will postpone warming for about six years in 2100.

Ogolnoswiatowe ocieplenie to dotyczy nas wszystkich a w tym samym czasie

Global warming is something that happens to all of us, all at once.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"ocieplenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ocieplenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Użyliśmy również beli słomy do ocieplenia biblioteki, osiągając zero energochłonności.

We also used straw bale infill for our library, which has zero embodied energy.

Co więc się stanie, jeśli w klimacie naszego globu nastąpi ochłodzenie zamiast ocieplenie?

So, what if earth's climate decides to cool down instead of warm up?

Rozgryźliśmy to i możemy powiedzieć - "Tak, dwutlenek węgla powoduje ocieplenie planety."

And we've got it worked out, and we can say, "Yes, CO2 is causing the planet to warm up now."

Globalne ocieplenie ma jeszcze jeden skutek: blaknięcie korali.

The other kinds of effects of climate change -- this is coral bleaching.

Wszelkie nadwyżki z dochodów można by przeznaczyć na pomoc finansową niezbędną do ocieplenia domów.

Any surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.

Wpływ niektórych z nich na globalne ocieplenie jest ponad tysiąc razy większy od wpływu dwutlenku węgla.

Some of them are more than a thousand times more intense as global warmers than carbon dioxide.

Mieliśmy już maksyma holocenu, optimum rzymskie i okres ocieplenia klimatu w średniowieczu.

We have seen the Holocene Maxima, we have seen the Roman Optimum, we have seen the Medieval Warm Period.

Panie przewodniczący! Choć raz przychodzę do tej Izby w dobrą nowiną: ocieplenie globalne zatrzymało się.

Mr President, for once I come to the House with good news: global warning has stopped.

Ocieplenie klimatu na poziomie dwóch, trzech stopni jest już wpisane w system.

There's two degrees, or three degrees of climate change baked into the system. ~~~ It will cause rising seas.

(Śmiech) Śmieszne aspekty globalnego ocieplenia.

(Laughter) But let's keep things in proportion.

Przez ostatnie dziesięć lat nie nastąpiło ocieplenie na świecie.

For the past decade the world has not warmed.

Drugi czynnik: zmiana klimatu: ocieplenie i osuszenie.

Second item on my checklist: climate change.

Prawdę mówiąc, po prostu nie wiemy, kiedy powodowane przez nas ocieplenie zostanie zahamowane przez sprzężenia zwrotne.

It's coming from the economists imposing their mechanistic thinking on the science.

Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.

Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'

Skupię się na tym, co wielu z Was chciało abym rozwinął Co sami możecie zrobić w sprawie globalnego ocieplenia?

Al Gore: I want to focus on what many of you have said you would like me to elaborate on. ~~~ What can you do about the climate crisis?

Kryzys ten wzmagany jest ponadto przez negatywny wpływ ocieplenia klimatu, jak i przez niedobór takich zasobów naturalnych jak woda czy energia.

The crisis is further intensified by the adverse impact of the climate change and by the shortage of such natural resources as water and energy.

Trzeba bardzo zdecydowanie stwierdzić, że globalne ocieplenie jest problemem globalnym, wymagającym globalnego rozwiązania z globalnymi celami wiążącymi.

It has to be driven home very strongly that global warning is a global problem that needs a global solution with global binding targets.

Stare budynki są bardzo źle ocieplone, a znacznej części mieszkańców nie stać na opłacenie ocieplenia budynków z własnej kieszeni.

The old buildings are extremely poorly insulated and a large number of residents are unable to pay to have their homes insulated out of their own pocket.

Powinno to nam oszczędzić zeszłorocznego zakłopotania, kiedy zwolennicy globalnego ocieplenia drżeli w Kopenhadze, gdzie było najzimniej od wielu dziesięcioleci.

We should be spared a repeat of last year's embarrassment, when global warmists shivered in the coldest Copenhagen December for decades.

Poświęciwszy wiele czasu kwestiom ocieplenia klimatu, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie mamy problemów gospodarczych, technologicznych i politycznych.

Now I've come to the conclusion after spending a lot of time in this climate change world that we don't have a problem of economics, technology and public policy.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.