Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "obciążenie"

 

"obciążenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 73

obciążenie {rzeczownik}

obciążenie {n.} (też: ciężar, brzemię)

burden {rzecz.}

Dla rolników i konsumentów WPR stanowi sztuczne, kosztowne i zbędne obciążenie.

The CAP is an artificial, expensive and unnecessary burden on farmers and consumers.

Faktem jest, że ciąża i urodzenie dziecka stanowią obciążenie dla organizmu kobiety.

It is a fact that pregnancy and childbirth are a burden for a woman's body.

Zachęci to do ostrzejszej konkurencji i zmniejszy obciążenie konsumentów.

It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.

Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.

The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.

Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.

The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.

obciążenie {n.} (też: ciężar, ładunek, ładowność)

load {rzecz.}

Więc jest to teraz lina, która zna obciążenie na linie w którymkolwiek punkcie liny.

So this is now a rope that knows the load on the rope at any particular point in the rope.

Dopasowując niezawodność, obciązenie jest właściwie bez znaczenia.

Matching the reliability, base load is actually irrelevant.

Musimy przejść przez trudne czasy, ale też dołożyć więcej starań, żeby obciążenie rozłożyć sprawiedliwie.

We have to go through difficult times, but we need to work harder for the load to be spread fairly.

Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 5 g glukozy na worek o pojemności 100 ml.

Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 5 g glucose in 100 mL solution for infusion.

Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 10 g glukozy na worek o pojemności 200 ml.

Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 10 g glucose in 200 mL solution for infusion.

obciążenie {n.} [prawn.] (też: cło, danina, podatek, narzucony ciężar)

imposition {rzecz.} [prawn.]

obciążenie (dla kogoś) {n.} (też: ciężar)

encumbrance (to sb) {rzecz.}

obciążenie {n.} (też: ciężar, brzemię)

burthen {rzecz.} [arch.]

obciążenie {n.} [prawn.] (też: hipoteka)

encumbrance {rzecz.} [prawn.]

obciążenie {n.} [prawn.] (też: hipoteka)

incumbrance {rzecz.} [prawn.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "obciążenie":

 

Podobne tłumaczenia

"obciążenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "obciążenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powoduje to zakłócenia na rynku, ale też wskazuje na społeczne jego obciążenie.

This distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.

"Zamawianie" od 1 do 5 dziewczyn na raz pozwalające na równomierne obciążenie.

So what Accenture suddenly found so unattractive about that, I'm not sure.

Przedmiotowy problem kurdyjski to także ogromne obciążenie dla procesu demokratyzacji.

This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.

Czeka nas masowe bezrobocie, niepokoje społeczne i rosnące obciążenie podatkowe.

Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.

Jednakże obciążenie ich odpowiedzialnością może jedynie poprawić standard oferowanych usług.

However, making them liable can only help improve the services offered.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.

High blood pressure increases the workload of the heart and arteries.

Tata był tak naprawdę kimś na wzór MacGyvera: wynajdował sposoby na obciążenie różnych rzeczy.

My dad was kind of like MacGyver, really: ~~~ he would invent, like, ways to make things heavy.

Oznacza to, że poważnie wzrośnie obciążenie posłów do PE pracą.

This means that the workload of the Members of our Parliament will grow considerably.

W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.

So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.

High blood pressure increases the workload on the heart and arteries.

Ze względu na traktat lizboński bezsprzecznie zwiększyło się obciążenie Parlamentu Europejskiego pracą.

The work in the European Parliament has undoubtedly increased because of the Treaty of Lisbon.

Szczegółowe regulacje, które są wciąż przyjmowane w niektórych krajach, stanowią obciążenie dla obywateli.

These special regulations that are repeatedly approved for some countries are burdens for citizens.

Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.

It is too much of a strain on our farmers' finances.

A na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.

Women are particularly overburdened in rural areas.

Jest to znaczne obciążenie finansowe dla rolników.

There is therefore a very significant financial impact for farmers.

Podałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.

I gave her medications to relieve the strain on her heart.

Jeśli państwo zaciąga kredyt, którego nie jest w stanie spłacić, stanowi to obciążenie dla następnego pokolenia.

If the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.

Musimy zmniejszyć zbędne obciążenie administracyjne, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.

We must reduce all unnecessary administrative burdens, especially for small and medium-sized enterprises.

na piśmie. - Burzliwa sytuacja na światowym rynku finansów stanowi duże obciążenie dla rządów państw członkowskich.

in writing. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.

Efektem było nadmierne obciążenie polityki handlowej odpowiedzialnością za nadrobienie tych wszystkich niepowodzeń.

The result of this was to overload trade policy with the responsibility for making up for all these shortcomings.
 

Wyniki z forum

"obciążenie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.