Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "o co chodzi?"

 

"o co chodzi?" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 95

o co chodzi?

o co chodzi? (też: w czym rzecz?)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"o co chodzi?" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "o co chodzi?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o handel emisjami.

If we do not know what the deal is, then the deal is money, and emissions trading.

O co chodzi w jutrzejszych rezolucjach, jeśli nie o instrumentalizację?

What is the point of the resolutions tomorrow, if not political instrumentalisation?

"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?"

"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"

Jednak nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, o co chodzi panu posłowi Fleckensteinowi.

However, I am not sure that I understood the point made by Mr Fleckenstein.

Trybunał Konstytucyjny Włoch, który wczoraj podjął działania, pokazał wyraźnie, o co chodzi.

The constitutional court of Italy, which acted yesterday, has clearly shown what that means.

Kiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.

At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.

Czują ekscytację, na myśl o tym, o co chodzi w naukach ścisłych.

You can see a gleam in their eye. ~~~ They get a thrill of what science is all about.

Jest dużo miejsca, więc ludzie mogą podejść i zobaczyć, o co chodzi, zanim zdecydują się włączyć.

There's lots of room, so people can come up and understand what it is before they get involved.

Wy tutaj wiecie o co chodzi, więc zrobię krótki, 60 sekundowy wstęp.

This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version.

Teraz już wiesz o co chodzi, spróbujmy czegoś ciekawszego.

Now that you've got the idea, let's try something even more interesting.

Zatem jeśli w religii nie chodzi o wiarę, to o co chodzi?

So if religion is not about believing things, what is it about?

Wielu ludzi zastanawia się, o co chodzi w racjonalności.

A lot of people are worried about what is rationality about?

Możecie rzucić kilka nazw i ludzie już będą wiedzieć o co chodzi.

You can just say a few names and people will understand.

Nawet, myślę, kopiujemy nasz sposób reprodukcji, wiecie o co chodzi. i coś z -- o nie, zapomnijcie to.

Even, I think, we copy our way to reproduce, you know what I mean, and something of -- oh no, forget it.

Kocham brać suplementy i być w dobrej formie, ale nigdy nie rozumiem, o co chodzi z ich zawartością.

I love taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence.

Zadzwoniłem więc do wydawcy i powiedziałem: "O co chodzi?

I called up the editor and I said, "What's going on?

O co chodzi z tym handlem transakcjami swapowymi na ryzyko kredytowe i ubezpieczeniami od ryzyka kredytowego?

What is the trade in credit default swaps and credit default insurance all about?

Dobrze wyszkoliliśmy panią minister w naszej grupie i wie ona dobrze, o co chodzi w Parlamencie.

Therefore, she knows what Parliament is all about.

Próbuje rozgryźć o co chodzi, ale jakoś nie mogę.

I've been trying to wrap my head around what it means, but I can't.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

nużący · nużyć · NVT · nwm · nyckelharpa · nygus · nylon · nypel · Nysa · o · o-co-chodzi · Oakland · oaza · oba · obaj · obalać · obalając · obalający · obalenia · obalenie · obalić

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.