Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nogi"

 

"nogi" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 212

nogi {rzeczownik}

nogi {niemęskoos.}

legs {l.mn.}

Zauważycie pewnie, że nogi są wykonane z dykty i że nadal widać tam strukturę kajaku.

You'll notice that the legs are plywood legs and the canoe structure is still there.

Dziewczyna ucieka, a nasz bohater, Skórzana Twarz, odcina swoje nogi.

The girl gets away and our hero, Leatherface, chainsaws his legs.

Przednie nogi musiały mieć kształt jak prawdziwe, by mogły dobrze leżeć w skórze.

The servos in the front legs, we had to shape those like muscles.

Ja na to: "Wiem, ale nogi..." Mówię: "Nogi jakoś się załatwia."

And I go, "I know, but the legs ..." and I'm probably like, "The legs get worked out."

Nogi, które pokazywałam, były przełomem w dziedzinie protetyki.

At the time, the legs I presented were groundbreaking in prosthetics.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nogi" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nogi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.

My son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:

Oczy moje ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje.

Mine eyes are ever toward Jehovah; For he will pluck my feet out of the net.

Nie tylko za pomocą tradycyjnej stopy, ale również całej nogi, a nawet reszty ciała.

Not just with the traditional foot, but also the leg, and even of the body.

Są tacy, którzy próbują iść za szybko, a potem potykają się o własne nogi.

There are people who try to go too fast and then trip over their own feet.

Jest to całkowicie dopuszczalne, a pozwoliłoby tym krajom stanąć na nogi.

That is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.

Od wszelkiej złej drogi zawściągam nogi swoje, abym strzegł słowa twego.

I have refrained my feet from every evil way, That I might observe thy word.

Kiedy był małym szczeniaczkiem, skakał ci z łapami na nogi... ~~~ To takie fajne, prawda?

When he was a little puppy, he puts his paws on your leg -- you know, isn't that nice?

Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.

He teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.

Odpowiedział Syba królowi: Jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi.

And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, who is lame of his feet.

W każdym razie, ptaki docierały na targ, mając nogi zabezpieczone małymi bucikami.

Anyway, and so the birds were coming in with their feet protected with little canvas shoes.

Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój!

Behold, upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace!

Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.

For he must reign, till he hath put all his enemies under his feet.

Preparat Orgalutran podawany jest poprzez zastrzyk podskórny, najlepiej w górną część nogi.

Orgalutran is given by subcutaneous (under the skin) injection, preferably into the upper leg.

Zakon Boga jego jest w sercu jego; przetoż nie zachwieją się nogi jego.

The law of his God is in his heart; None of his steps shall slide.

Nie pomazałeś oliwą głowy mojej, ale ta maścią pomazała nogi moje.

My head with oil thou didst not anoint: but she hath anointed my feet with ointment.

Jeśli jesteś przywódcą, ludzie, którzy na ciebie liczą, potrzebują, żebyś znów stanął na nogi.

And if you're a leader, the people who count on you need you on your feet.

Nie są one lekiem, natychmiast stawiającym na nogi, ale pomogą wyleczyć z toczącej się choroby.

They are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.

Zewsząd go straszyć będą strachy, a nacierać będą na nogi jego.

Terrors shall make him afraid on every side, And shall chase him at his heels.

pacjent ma duży obrzęk zmienionej chorobowo ręki lub nogi wynikający z miejscowego

if you are suffering from severe swelling of the affected arm or leg due to local fluid build-up,

Zatrzymuj kroki moje na drogach twych, aby się nie chwiały nogi moje.

My steps have held fast to thy paths, My feet have not slipped.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

nocna · nocne · nocniczek · nocnik · nocny · nocować · nocowanie · nocyceptywny · noga · nogawka · nogi · nokardioza · nokaut · nokautować · nokautowy · nokbencel · noktowizor · nokturn · nomad · nomenklatura · nominacja

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.