Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "niski"

 

"niski" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 193

niski {przymiotnik}

niski {przym. m.} (też: niskie, niska, niziutki, niziuteńki)

low {przym.}

Nigdy nie był tak niski jak obecnie, na co zwraca uwagę nawet prasa finansowa.

It has never been so low, as even the financial press are pointing out.

Niski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.

The low national income it proposes will bring law and order to the EU.

W badaniach klinicznych u ludzi wykazano niski potencjał uzależniający warenikliny.

In clinical studies in humans, varenicline showed low abuse potential.

Odsetek nielegalnych emigrantów z Tajwanu na terenie UE jest bardzo niski.

The numbers of illegal immigrants to the EU from Taiwan are very low.

Chciałbym zaznaczyć, że wspomniany limit 25 miliardów euro wydaje się bardzo niski.

This EUR 25 billion ceiling, I would like to observe, seems very low.

niski {przym. m.} (też: krótki, krótkometrażowy, krótka, niziutki)

short {przym.}

Sektor usług ma duży udział w PKB UE, jednak poziom świadczenia usług w wymiarze transgranicznym jest nadal bardzo niski w porównaniu z poziomem handlu towarami.

The services sector accounts for a large share of the EU's GDP, yet the cross-border trading of services still falls well short of the level of trade in goods.

Inne, rzadziej występujące działania niepożądane obejmują bóle w klatce piersiowej, niskie ciśnienie tętnicze oraz duszność.

Other less common side effects are chest pains, low blood pressure and shortness of breath.

uczuleniowych (nadwrażliwości) to trudności w oddychaniu, duszność, obrzęk, pokrzywka, świąd, uczucie ucisku w klatce piersiowej, sapanie, niskie ciśnienie tętnicze.

difficulty in breathing, shortness of breath, swelling, hives, itching, tightness of the chest, wheezing, and low blood pressure.

niski {przym. m.} (też: płytki, powierzchowny)

shallow {przym.}

niski {przym. m.} (też: basowy)

bass {przym.}

niski {przym. m.} (też: podrzędny, pośledni)

lowly {przym.}

Wychowanie fizyczne ma niski status w świecie szkolnym.

PE has a lowly status in the world of school.

niski {przym. m.} (też: żałosny)

tawdry {przym.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "niski":

 

Podobne tłumaczenia

"niski" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "niski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Królowie z naszej przeszłości płakaliby teraz, gdyby zobaczyli, jak nisko upadliśmy.

The kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.

Badania wykazują, że era niskich cen na rynku międzynarodowym zakończyła się.

Studies show that the era of cheap food on the international market is over.

chroni przed przenoszeniem drogą łożyskową szczepów wirusa o niskiej wirulencji.

transmission of highly virulent strains from the sow to the foetuses. cin

Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.

Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.

Jeden z atutów - dość niskie koszty pracy - będzie trwał tylko kilka lat.

One of these advantages, relatively cheaper labour, will only last only a few years.

Naprawdę zdumiewający obraz, spowolniony esktremalnie, do ekstremalnie niskich wartości.

So really, just an amazing image, slowed down extremely, to extremely slow speeds.

jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości niskie ciśnienie tętnicze krwi;

If your family has a history of degenerative eye diseases (such as retinitis pigmentosa)

Octan dl- α- tokoferolu 25 mg Parafina ciekła niskiej gęstości 346 mg Polisorbat 80

mg dl-α -tocopheryl acetate 346 mg light liquid paraffin Polysorbate 80

Potrzebujemy więc przewidywalnego zastosowania a koszt musi być niski.

What that means is that you have to have a high performance or value for cost.

Byłam jedyną osobą w kategorii obustronnej amputacji niskiej - poniżej kolana.

I was also the only, what they call "bilateral BK" -- below the knee.

Skuteczność IT wynosiła 73 % u pacjentów z wysokim mianem i 90 % u pacjentów z niskim mianem.

IT had an efficacy of 73 % for patients with high titres and 90 % for those

parafina płynna niskiej gęstości polisorbat 80 monooleinian sorbitolu glicyna

Liquid light paraffin Polysorbate 80 Sorbitane mono-oleate Glycine

parafina płynna o niskiej gęstości polisorbat 80 monooleinian sorbitolu glicyna

Liquid light paraffin Polysorbate 80 Sorbitane mono-oleate Glycine

Pokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii

Gadovist may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.

Dla mnie jest to określenie mylące i wolałbym inne, na przykład "statki o niskim standardzie”.

For me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.

Praca w przedmiotowym sektorze niesie z sobą wiele wymagań, do tego często bywa nisko opłacana.

Working in this sector demands a great deal from workers, and is often underpaid.

Mamy na myśli głównie towary niskiej jakości i często szkodliwe.

We are mostly talking about poor quality and often harmful goods.

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów o niskiej aktywności izoenzymu CYP2C9.

No dose adjustment is necessary in patients known to be CYP2C9 poor metabolisers.

Aby ustalic dawke antykoagulantu oraz zapobiec zbyt niskiej krzepliwosci krwi, nalezy regularnie

In order to adjust dosage of the anticoagulant and to avoid excessive hypocoagulability,

Jeśli nie, czy nie zmusza się nas do zaakceptowania pracy dzieci i zbyt niskich zarobków?

If not, are we not then being forced into a position of accepting child labour and underpayment?
 

Wyniki z forum

"niski" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.