Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "niestety"

 

"niestety" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 446

niestety {przysłówek}

niestety {przysł.} (też: na nieszczęście)

unfortunately {przysł.}

O tym też rozmawialiśmy i niestety to prawda, jak twierdzi większość z państwa.

That has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.

Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.

Unfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.

Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.

Unfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.

Tak niestety wygląda rzeczywistość, której dyrektywa nie jest w stanie zatuszować.

That, unfortunately, is the reality that cannot be glossed over by the directive.

Niestety, wszystkie takie wnioski zostały odrzucone przez większość w Parlamencie.

Unfortunately, all the proposals were rejected by the majority in Parliament.

niestety {przysł.}

alas {przysł.} [form.]

Niestety tak wygląda dziś zrozumienie bezpieczeństwa lotniczego przez Radę i niestety Komisję.

Regretfully, this is the understanding of aviation safety shared by the Council and, alas, the Commission today.

Jeszcze jedna ostatnia myśl: niestety, nieobecni są tu pani poseł Roure i pan poseł Fava z Grupy Socjalistycznej.

One last thought: alas, Mrs Roure and Mr Fava from the Socialist Group in the European Parliament are not present.

Odpowiedziały: "Niestety, dziadku, nie ma tu żadnych przystojnych mężczyzn." I wtedy mężczyźni zniknęli.

And they said, "Alas, Grandpapa, there are no handsome young men." ~~~ And then the handsome young men disappeared.

Niestety tytuł niniejszej debaty odnosi się jedynie do Włoch.

Alas, the title of today's debate is Italy.

Niestety, na pewno forum tym nie jest to miejsce.

Alas, this is obviously not that place.

niestety {przysł.}

regrettably {przysł.}

Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.

The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.

Niestety idea ta nie przyciągnęła poparcia większości w Izbie lub w Radzie.

Regrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.

Dziesięć dni później niesławny zamach stanu niestety zniweczył te wysiłki.

Ten days later, an inglorious coup regrettably put an end to these efforts.

Niestety tego lata w innych europejskich państwach pogoda była bezlitosna.

Regrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.

Niestety, irański reżim stał się siłą zła, przywdzianą w religijne szaty.

Regrettably, its regime has become a force for evil masquerading in religious garb.

niestety {przysł.}

unluckily {przysł.}

niestety {wykrzyknik}

niestety {wykrz.}

alas {wykrz.} [starom.]

niestety {wykrz.} (też: o nie)

alack {wykrz.} [arch.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "niestety":

 

Podobne tłumaczenia

"niestety" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "niestety" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!

I am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!

Niestety, perspektywy stabilizacji i pojednania na Madagaskarze nie są obiecujące.

Sadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.

Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.

I feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.

Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.

It is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.

Oznacza to, że pan poseł Sumberg jest teraz, niestety, ostatnią osobą do wywołania.

It means that Mr Sumberg, to my regret, is now the last Member to be called.

Niestety niektóre państwa członkowskie nie podpisały jeszcze tej Konwencji.

It is regrettable that some Member States have yet to sign this Convention.

Lecz w naszym odczuciu traktat lizboński jest niestety krokiem w złym kierunku.

But the Lisbon Treaty is, in our view, still a step in the wrong direction.

Niestety próby dobrowolnego zmniejszenia emisji spełzły przecież na niczym.

After all, attempts to reduce emissions voluntarily have failed miserably.

Niestety, poszanowanie praw dzieci nie jest jeszcze powszechnie gwarantowane.

Sadly, respect for children's rights has not yet been universally ensured.

Niestety wysuwane wnioski, podejmowane decyzje są mało precyzyjne i niewystarczające.

The conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.

Co niestety pogłębia izolację, w której ludzie - tacy jak John - się znaleźli.

And that furthers the isolation that people like John found themselves in.

Niestety jest coś, z czym wszyscy musimy się zmagać w nadchodzącym czasie.

Sadly, it is something that we shall all have to deal with for some time to come.

Niestety, konsekwencje tego rodzaju przestępstw są wyniszczające i długotrwałe.

Sadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.

Niestety jednak niektóre istotne kwestie odsunięte zostały na drugi plan.

However, certain essential issues have been relegated to secondary status.

Niestety w czasie tego kryzysu euro z doświadczeń wyciągnęliśmy bardzo bolesne wnioski.

Sadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.

Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.

You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."

Niestety ta przerażająca rzeczywistość występuje również w Unii Europejskiej.

Sadly, this terrible reality also takes place within the European Union.

Niestety niektóre państwa członkowskie sprzeciwiają się istnieniu tego programu.

It is regrettable that some Member States are opposed to this programme.

Niestety w tej Izbie można się spotkać z wieloma przykładami antyamerykańskich odczuć.

Sadly, in this House there are many examples of anti-American sentiment.

Te dwie inicjatywy niestety kosztują, lecz z drugiej strony w całości nam się zwrócą.

This, however, costs money, but on the other hand it will bring returns.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.