Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nieobecny"

 

"nieobecny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 37

nieobecny {przymiotnik}

nieobecny {przym. m.} (też: niedostępny, na wyjeździe)

away {przym.}

nieobecny {przym. m.} (też: nieobecna)

absent {przym.}

Jestem przekonany, że w latach 1996-1999 był pan nieobecny w Parlamencie Europejskim.

I am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.

Nie wiedziałem, że poprzedni mówca jest nieobecny i że czas wystąpień został zmieniony.

I was not aware that the previous speaker was absent and that the speaking time had been changed.

nieobecny bez pozwolenia

absent without leave

Ponadto, IG pochodząca od dawców europejskich, zawiera niski lub nieobecny poziom miana przeciwciała neutralizującego wirusa żółtej gorączki.

Furthermore IGs sourced from European donors contain low or absent levels of YF neutralising antibody titers.

Czy pan poseł jest nieobecny?

Is he absent?

nieobecny {rzeczownik}

nieobecny {m.}

absentee {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nieobecny":

 

Podobne tłumaczenia

"nieobecny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nieobecny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.

As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.

Pan poseł Cashman jest teraz nieobecny, lecz myślę, że ma całkowitą rację.

Mr Cashman is not here at the moment, but I think he is completely right.

Na przykład, mówił o tym szczegółowo pan poseł Coelho, który jest w tej chwili nieobecny.

Mr Coelho, for example, who is not here at the moment, expressed this in some detail.

Przez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.

Mr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.

Niestety, nasz kolega z Irlandii Północnej jest już nieobecny.

Our colleague from Northern Ireland is unfortunately no longer present.

Jak pan poseł zdołał się zgłosić będąc nieobecny na sali?

How did that Member manage to catch your eye without being here?

Ponieważ autor pytania jest nieobecny, pytanie nr 27 zostaje pominięte.

As the questioner is not present, Question No 27 lapses.

Być może to pan poseł Seeber był tą nieobecną osobą, tak jak jest nieobecny teraz, ponieważ opuścił Izbę.

Perhaps it was he who was not here, just as he is not in this session now and has left the Chamber.

Oznacza to, że będę nieobecny na jutrzejszym głosowaniu.

It means that I will miss the voting session tomorrow.

Ponieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 9 nie jest dopuszczalne.

As the author is not present, Question No 9 lapses.

Ponieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 67 upada.

As the author is not present, Question No 67 lapses.

Ponieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 51 upada.

As the author is not present, Question 51 lapses.

Ubolewamy, że był pan nieobecny wczoraj, gdy słuchaliśmy pierwszego gościa w naszym Roku Dialogu Międzykulturowego.

We regret that your seat was empty yesterday when we heard from the first guest in our Year of Intercultural Dialogue.

Po pierwsze, pan poseł Verhofstad, który niestety jest już nieobecny, wspomniał, że Komisja podjęła interwencję zbyt późno.

Firstly, Mr Verhofstadt, who is unfortunately no longer here, said that the Commission intervened too late.

Pan poseł Hökmark jest nieobecny, ale stwierdził, że za kryzys odpowiada wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.

Mr Hökmark is not here, but he blamed this crisis on the proposal by the Socialist Group in the European Parliament.

Anidulafungina selektywnie hamuje syntazę beta - (1, 3) - D- glukanu, enzym obecny w ścianie komórkowej grzybów, ale nieobecny u ssaków.

Anidulafungin selectively inhibits 1,3-β -D glucan synthase, an enzyme present in fungal, but not mammalian cells.

Do tego tematu nawiązywał też pan poseł Cofferati, który w tej chwili jest nieobecny, oraz pani poseł del Castillo, która jest również nieobecna.

This subject was also referred to by Mr Cofferati, who is not currently present, and by Mrs del Castillo, who is also not present.

Chciałbym również wyjaśnić, że nie odpowiadam tu na pytania kierowane do mnie, ale zastępuję pana Rehna, który jest nieobecny z powodu choroby.

Let it also be very clear that I am not at present answering questions that are put to me but am replacing Mr Rehn, who cannot be here because he is ill.

Zastanawiam się, czy to jest ta europejska wizja, o której mówił na początku przewodniczący Barroso, który teraz jest nieobecny i nie może nam tego wyjaśnić.

I wonder: is this the European vision that Mr Barroso, who is not here to explain, spoke of at the beginning.

Chciałabym również poruszyć kwestię, o której wspomniał nieobecny już na tej sali poseł, mianowicie ochronę Chrześcijan w krajach trzecich.

I also wanted to speak about something which has also mentioned - by a colleague who unfortunately has left - the protection of Christians in third countries.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.