Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nieobecny"

 

"nieobecny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 77

nieobecny {przymiotnik}

nieobecny {przym. m.} (też: nieobecna)

absent {przym.}

Jestem przekonany, że w latach 1996-1999 był pan nieobecny w Parlamencie Europejskim.

I am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.

Nie wiedziałem, że poprzedni mówca jest nieobecny i że czas wystąpień został zmieniony.

I was not aware that the previous speaker was absent and that the speaking time had been changed.

nieobecny bez pozwolenia

absent without leave

Ponadto, IG pochodząca od dawców europejskich, zawiera niski lub nieobecny poziom miana przeciwciała neutralizującego wirusa żółtej gorączki.

Furthermore IGs sourced from European donors contain low or absent levels of YF neutralising antibody titers.

Czy pan poseł jest nieobecny?

Is he absent?

nieobecny {przym. m.} (też: niedostępny, na wyjeździe)

away {przym.}

nieobecny {rzeczownik}

nieobecny {m.}

absentee {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nieobecny":

 

Podobne tłumaczenia

"nieobecny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nieobecny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.

As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.

To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.

This would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.

Pan poseł Cashman jest teraz nieobecny, lecz myślę, że ma całkowitą rację.

Mr Cashman is not here at the moment, but I think he is completely right.

Na przykład, mówił o tym szczegółowo pan poseł Coelho, który jest w tej chwili nieobecny.

Mr Coelho, for example, who is not here at the moment, expressed this in some detail.

Kiedy Rada, która jest dziś nieobecna, zajmie w tej sprawie stanowisko?

When will the Council - which is not present today - give its view on this?

(SV) Pragnę zauważyć, iż Rada jest nieobecna i nie komentuje tego porozumienia.

(SV) I note that the Council is not here to comment on this agreement.

Jest bardzo prawdopodobne, że większość posłów do PE z Wielkiej Brytanii będzie nieobecna.

It is quite likely that most of the MEPs from the UK will not be present.

Na liście mam 31 posłów, chociaż wielu z nich, lub przynajmniej kilku, jest nieobecnych.

There are 31 Members on the list, although many or, at least, some of them are not present.

Przez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.

Mr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.

Ponieważ pani poseł jest w tej chwili nieobecna, wstrzymam się z odpowiedzią.

Since Mrs Záborská is not here, I will save my answer until later.

Niemniej jednak chciałabym podziękować nieobecnym kolegom posłom.

Nevertheless, I would like to express my thanks to fellow Members who are not present.

16.00? Czemu planowane są głosowania, skoro wiadomo, że 95 % posłów będzie nieobecnych?

Why do you schedule votes when you know that 95% of Members have not taken part in the session?

Niestety, nasz kolega z Irlandii Północnej jest już nieobecny.

Our colleague from Northern Ireland is unfortunately no longer present.

Ponieważ autorzy pytań są nieobecni, pytania nr 22 i 23 zostają pominięte.

As the questioners are not present, Questions 22 and 23 lapse.

Z zażenowaniem stwierdzam, że nie wszyscy, których rzekomo tu dziś nie ma, są rzeczywiście nieobecni.

I am ashamed to say that not all of those who are not here are genuinely not here.

Ogromna szkoda, że Rada jest teraz nieobecna i nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie.

I consider it very regrettable that the Council is not present at this time to reply to this question.

Jak pan poseł zdołał się zgłosić będąc nieobecny na sali?

How did that Member manage to catch your eye without being here?

Ponieważ autor pytania jest nieobecny, pytanie nr 27 zostaje pominięte.

As the questioner is not present, Question No 27 lapses.

Być może to pan poseł Seeber był tą nieobecną osobą, tak jak jest nieobecny teraz, ponieważ opuścił Izbę.

Perhaps it was he who was not here, just as he is not in this session now and has left the Chamber.

Oznacza to, że będę nieobecny na jutrzejszym głosowaniu.

It means that I will miss the voting session tomorrow.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.