"nie wiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie wiem" po angielsku

volume_up
nie wiem [przykład]
EN

PL nie wiem
volume_up

Nie wiem jak zareagować, wiecie, upaść na kolana, płakać?
I don't know whether to, you know, drop to my knees, cry; I don't know what I think.
Nie wiem, czy ktoś to widział, prezentuje się w tej sali bardzo efektownie.
I don't know if anybody's seen this -- it's pretty spectacular in the room.
Nie wiem, co powiedzieć. ~~~ Nie wiem, co robię. ~~~ Nie chcę tam iść i tego robić.
I'm getting nervous, I don't know what to say, I don't know what I'm doing, I don't want to go there.
nie wiem
volume_up
dunno [pot.]

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "nie wiem"

nie partykuła
nie-
wiedzieć czasownik

Przykłady użycia - "nie wiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
PolishNie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.
I don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.
PolishNie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
PolishNie wiem, czy wciąż dąży Pan do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.
I do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax.
PolishZnaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
PolishNie usłyszawszy głosów za ani przeciw, nie wiem do końca, co zostało postanowione.
Without hearing who was in favour and who was against, I am not sure what was decided.
PolishNie wiem, czy możecie przeczytać tytuł, ale brzmi on: "Ivan Strasznybus".
And I don't know if you can read the lettering, but it says, "Ivan the Terribus."
PolishNie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wszyscy posłowie z Bułgarii są tutaj.
I do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.
PolishNie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić naszym żołnierzom takie rzeczy.
I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.
PolishNie wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć.
I do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.
PolishNie wiem, czy mogę to zrobić teraz - o to właśnie chodziło w mojej niebieskiej kartce.
I do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.
PolishDzisiaj zatrzasnęliśmy drzwi i nie wiem, w jaki sposób zamierzamy je otworzyć.
We have shut a door today and I do not know how we are going to open it.
PolishNie wiem już, jak mam rozumieć ten tekst i jego odniesienia, przypisy i pułapki.
I no longer know what the texts, references, footnotes and traps mean.
PolishNawet nie wiem skąd te emocje się wzieły...... dopóki nie zacząłeś szaleć.
I didn't even know where those emotions came from... until you started freaking out.
PolishNie wiem, czy ktoś to widział, prezentuje się w tej sali bardzo efektownie.
I don't know if anybody's seen this -- it's pretty spectacular in the room.
PolishNie wiem, czy wszyscy wiedzą, że posiedzenie zostanie jutro zakończone o godz. 19.00.
I do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
PolishNie wiem, jakie są zamierzenia odnośnie do hodowców owiec w moim okręgu.
I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
PolishNie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.
I do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.