"nie rozumiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie rozumiem" po angielsku

PL nie rozumiem
volume_up

Znalazłem, z powodów których nie rozumiem, że mam prawdziwy cel.
I find, for reasons I don't understand, I really do have a goal.
Teraz nic z niego nie rozumiem, ale wtedy byłem dobry.
I don't understand a thing about it now, but I could do it as a kid.
Jeśli czegoś nie rozumiem, mogę po prostu powiedzieć, "et cetera, et cetera."
If I don't understand something, I can just say, "etc., etc." You'll all stay with me.

Przykłady użycia - "nie rozumiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishnic z tego nie rozumiem
Polishnic z tego nie rozumiem
PolishDoprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.
I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.
PolishJak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.
I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
PolishNie rozumiem, czemu zarówno Konserwatyści, jak i Laburzyści nie chcą do tego dopuścić.
I do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
PolishA prawda jest taka, że nie rozumiem większości, o której ci panowie mówią.
And the truth is I don't really understand a lot of what they're talking about.
PolishBył to bardzo dobry proces, lecz niestety nie rozumiem pana posła Vernoli.
It was a very good process but, unfortunately, I do not understand Mr Vernola.
PolishMuszę przyznać, że czasem w Turcji dzieje się wiele rzeczy, których nie rozumiem.
I must admit, sometimes there are a number of things in Turkey that I do not understand.
PolishBędę się streszczał, gdyż rozumiem, że nie chce pani debaty.
Madam President, I shall be brief, as I accept you do not want a debate.
Polish(DE) Rozumiem, że nie chce pan wtrącać się w wewnętrzną politykę Bułgarii.
(DE) I understand that you do not want to interfere in Bulgaria's domestic politics.
PolishNie rozumiem, jak można było przyznać Chinom prawo do organizacji igrzysk olimpijskich.
I cannot understand how China was ever allowed to organise the Olympic Games.
PolishAle wciąż po prostu nie rozumiem, panie przewodniczący, co dzieje się w Londynie.
But what is going on in London, Mr President, I just do not understand.
PolishZ drugiej strony oczywiście rozumiem, że nie każdy chce być zintegrowany społecznie.
On the other hand, I do understand that not everyone wants to be integrated, of course.
PolishZ tego właśnie powodu nie rozumiem, dlaczego PKK wciąż stosuje metody terrorystyczne.
That is why I cannot understand why the PKK is continuing with terrorism.
PolishUważam, że nie przestrzegano żadnej procedury i nie rozumiem tego, co się stało.
I believe that no procedure has even been followed and I do not understand what has happened.
PolishBlogi: rozumiem obawy osób prowadzących blogi, a zarazem ich nie rozumiem..
Weblogs: I understand and I do not understand the concern of webloggers.
PolishW związku z tym nie rozumiem, jak przedkładanie dalszych wniosków może przynieść postęp.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
PolishNie rozumiem, dlaczego miałbym czynić coś takiego jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
I fail to see why I, as a Member of the European Parliament, would do that.
PolishProszę wybaczyć, ale nie rozumiem w czym leży ta ważna osobista sprawa?
Forgive me, but didn't I understand that you have a matter of urgent personal business?
PolishChciałbym powiedzieć coś jeszcze, coś, czego po prostu nie rozumiem.
I would also like to say something else, which is that basically I do not understand.