Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nie rozumiem"

 

"nie rozumiem" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 223

nie rozumiem

Znalazłem, z powodów których nie rozumiem, że mam prawdziwy cel.

I find, for reasons I don't understand, I really do have a goal.

Jeśli czegoś nie rozumiem, mogę po prostu powiedzieć, "et cetera, et cetera." Wy dotrzymacie mi kroku.

If I don't understand something, I can just say, "etc., etc." You'll all stay with me.

Teraz nic z niego nie rozumiem, ale wtedy byłem dobry.

I don't understand a thing about it now, but I could do it as a kid.

Nie jestem fanem tej teorii" Śmiechy Nic by się nie stało ponieważ nie jestem fizykiem, nie rozumiem teorii strun.

I'm not a fan." (Laughter) Well, nothing would happen because I'm not a physicist; I don't understand string theory.

♫ ♫ Sama nie rozumiem,♫ ♫ dlaczego mówią o magii, ♫ ♫ której nikt nie może się oprzeć,♫ ♫ gdy mnie widzi, gdy mnie mija.

♫ ♫ I don't understand myself, ♫ ♫ why they talk of magic, ♫ ♫ that no one withstands, ♫ ♫ if he sees me, if he passes by.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie rozumiem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie rozumiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Doprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.

I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.

Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.

I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.

A prawda jest taka, że nie rozumiem większości, o której ci panowie mówią.

And the truth is I don't really understand a lot of what they're talking about.

Był to bardzo dobry proces, lecz niestety nie rozumiem pana posła Vernoli.

It was a very good process but, unfortunately, I do not understand Mr Vernola.

Nie rozumiem, czemu zarówno Konserwatyści, jak i Laburzyści nie chcą do tego dopuścić.

I do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.

(DE) Rozumiem, że nie chce pan wtrącać się w wewnętrzną politykę Bułgarii.

(DE) I understand that you do not want to interfere in Bulgaria's domestic politics.

Z tego właśnie powodu nie rozumiem, dlaczego PKK wciąż stosuje metody terrorystyczne.

That is why I cannot understand why the PKK is continuing with terrorism.

Nie rozumiem, jak można było przyznać Chinom prawo do organizacji igrzysk olimpijskich.

I cannot understand how China was ever allowed to organise the Olympic Games.

Z drugiej strony oczywiście rozumiem, że nie każdy chce być zintegrowany społecznie.

On the other hand, I do understand that not everyone wants to be integrated, of course.

Blogi: rozumiem obawy osób prowadzących blogi, a zarazem ich nie rozumiem..

Weblogs: I understand and I do not understand the concern of webloggers.

W związku z tym nie rozumiem, jak przedkładanie dalszych wniosków może przynieść postęp.

I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.

Muszę przyznać, że czasem w Turcji dzieje się wiele rzeczy, których nie rozumiem.

I must admit, sometimes there are a number of things in Turkey that I do not understand.

Pani przewodnicząca! Będę się streszczał, gdyż rozumiem, że nie chce pani debaty.

Madam President, I shall be brief, as I accept you do not want a debate.

Nie rozumiem, czemu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie interweniowała wcześniej.

I do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.

Proszę wybaczyć, ale nie rozumiem w czym leży ta ważna osobista sprawa?

Forgive me, but didn't I understand that you have a matter of urgent personal business?

Ale wciąż po prostu nie rozumiem, panie przewodniczący, co dzieje się w Londynie.

But what is going on in London, Mr President, I just do not understand.

Nie rozumiem zastrzeżeń, jakie pan ma w stosunku do systemów indeksacji.

I do not really understand why you are so set against indexing systems.

Nie rozumiem, dlaczego miałbym czynić coś takiego jako poseł do Parlamentu Europejskiego.

I fail to see why I, as a Member of the European Parliament, would do that.

Jak rozumiem, nie przewidziano standaryzacji egzekwowania tego systemu.

I understand there is no standardisation of enforcement of the scheme.

Nie rozumiem, dlaczego tym razem postanowiliśmy odwołać się do tych aspektów politycznych.

I cannot understand why this time we have chosen this political link.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.