Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nie fair"

 

"nie fair" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 27

nie fair {przysłówek}

nie fair {przysł.}

unfair {przysł.}

Myślę, że powoływanie się na ten argument jest nie fair.

I think it is very unfair to use that as a form of argument.

Chciałbym zapytać, czy tak faktycznie jest, ponieważ byłoby to nie fair, gdyż kwestia ta jest przedmiotem debat już od dłuższego czasu.

I would like to ask you if that is the case, because it is extremely unfair since this is an issue that has been debated for some considerable time now.

To absolutnie nie fair. Znamienne jest również to, że nasz poseł, który zapytał Komisję, co można uczynić w tym względzie, opuścił salę obrad.

That is absolutely unfair and it is also telling that our fellow Member who then asked the Commission what can be done about this has already left the Chamber.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie fair" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie fair" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mimo ogromnych starań New York Times i Vanity Fair, nie byli braćmi.

Despite the New York Times' and Vanity Fair's best efforts recently, they're not brothers.

Myślą, że gra jest nie fair. "Nie daje mi ostatnich ciasteczek.

When you get to 13 pies, you've got 75 percent chance of getting a pie now."

To nie fair, że można zmieniać wzrost, jak tylko się podoba.

It's not fair that you can change your height, as you want it.

Możecie stwierdzić, że to nie-fair, ponieważ wybieram dwa kraje, które świadczą przeciwko demokracji.

You may say this is not fair, because I'm selecting two countries to make a case against democracy.

A to nie jest fair, w stosunku do mnie, czy mojego kraju.

And that's not fair. ~~~ It's not fair for me; it's not fair for my country.

Zamrożenie środków nie jest jednak żadnym rozwiązaniem problemów.

Freezing funds is no solution to the problems, however.

Istnieje podejrzenie, że nie wszyscy grają fair.

There is a suspicion that some are not playing fair.

Ale to nie jest fair, Kimberly.

No, that is not cool, Kimberly.

Zresetuj stoper, to nie fair.

Reset the three minutes, that's just not fair.

Mówią: "To nie jest fair.

We have to do real-time competition."

Koleżanka gapiła się na mnie, aż wykrztusiła: "Ale Aimee, to nie fair." (Śmiech) (Brawa) Najciekawsze było to, że ona naprawdę tak uważała.

And she looked at me, and she said, "But, Aimee, that's not fair." ~~~ (Laughter) (Applause) And the incredible thing was she really meant it.

RG: To nie fair.

RG: That is not fair.

To nie fair.

That's not fair.

To nie fair.

It isn't fair.

Do tej pory posługiwał się bezprawnie tymi skanami, korzystając jedynie z amerykańskiej formuły fair use, nie pytając autorów ani wydawców o zgodę.

To date, it has made use of these scans illegally, only applying the US principle of fair use without asking the authors or publishers for their agreement.

To samo będzie mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, które nie będą grały fair-play: do czasu wdrożenia nowych zasad obowiązują stare zasady.

The same will apply to all Member States who do not play by the rules: until we have new rules, the old rules are still the rule.

Zamrożenie zasobów przez państwa członkowskie nie stanowi zrównoważonego rozwiązania.

Freezing the resources by Member States will not be a sustainable option.

Zamrożenie ich wielomilionowych wynagrodzeń, które otrzymywali w dolarach, nie jest karą.

Freezing their multi-million dollar salaries is not a punishment.

Istnieje podejrzenie, że nie wszyscy grają fair.

There is a suspicion that some are not playing fair.

Zamrożenie budżetu rolnego w 2002 roku i kolejne reformy WPR nie poprawiły tej sytuacji.

The freezing of the agricultural budget in 2002 and the subsequent reforms of the CAP did not improve that situation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.