Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nawiązać współpracę"

 

"nawiązać współpracę" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 23

nawiązać współpracę {czasownik}

Niemniej jednak mam nadzieję, że ostatecznie uda nam się nawiązać współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego i Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Nevertheless, I hope that ultimately, we can establish cooperation within the Eastern Partnership and in the Euronest Parliamentary Assembly.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nawiązać współpracę" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nawiązać współpracę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Od tego też czasu prezydencja miała w Komisji stabilnego partnera, z którym mogła nawiązać współpracę.

The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.

Wierzę, że możemy nawiązać ścisłą współpracę z Komisją w celu udoskonalenia prawa spółek.

I believe there is scope here to cooperate closely with the Commission in order to improve company law.

Jednakże należy jak najszybciej nawiązać współpracę w celu poprawy wizerunku przedmiotowych korytarzy transportowych.

However, cooperation must be established in order to raise the profile of these transport corridors as soon as possible.

Na tym polu musimy nawiązać prawdziwą współpracę.

Here we must create real cooperation.

Mogłyby nawiązać współpracę z południowymi państwami członkowskimi w celu zatrudnienia wykwalifikowanych europejskich pracowników.

It could collaborate with the southern Member States to employ a skilled European labour force.

Roztropność nakazywałaby również nawiązać współpracę z krajami, które dysponują już bogatą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

It is also prudent to cooperate with countries which already have extensive knowledge and experience in this field.

Musimy nawiązać ścisłą współpracę, szczególnie w dziedzinie infrastruktury energetycznej oraz odpowiedniego finansowania z unijnych środków.

We require close cooperation, especially in the area of energy infrastructure, as well as appropriate EU funding.

Niemniej jednak mam nadzieję, że ostatecznie uda nam się nawiązać współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego i Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Nevertheless, I hope that ultimately, we can establish cooperation within the Eastern Partnership and in the Euronest Parliamentary Assembly.

Moglibyśmy nawiązać szerszą współpracę, zaczynając od najniższego szczebla a kończąc na najwyższym, co pozwoliłoby nam przywyknąć do podejmowania działań.

We could introduce enhanced cooperation, starting from the bottom up, to get used to preparing our responses.

Są już one powszechnie wykorzystywane przez niektórych europejskich operatorów Internetu i sądzę, że z innymi również uda się nawiązać partnerską współpracę.

These are already widely used by certain European Internet service providers, and I believe that others can also become partners in this effort.

Unia Europejska mówiła również, że chcemy nawiązać bliższą współpracę z Kubą, w tym także w dziedzinie handlu, ale jest to uzależnione od postępu w zakresie praw człowieka.

The European Union has also said that we are willing to enter into a closer cooperation with Cuba, including trade, depending on their progress on human rights.

To właśnie dzięki prezydencji czeskiej udało nam się szybko nawiązać skuteczną współpracę pomiędzy Radą a Parlamentem i osiągnąć szybkie i skuteczne porozumienia.

It was thanks to the Czech Presidency that we managed to bring about quickly such successful cooperation between the Council and Parliament, as well as quick, effective agreements.

Wierzę, że możemy nawiązać ścisłą współpracę z Komisją w celu udoskonalenia prawa spółek.

I believe there is scope here to cooperate closely with the Commission in order to improve company law.

W związku z tym uważam, że nie wolno izolować Rosji, trzeba natomiast próbować nawiązać z nią dialog i współpracę.

I therefore believe that we must not isolate Russia, but rather try to establish dialogue and cooperation with her.

Na tym polu musimy nawiązać prawdziwą współpracę.

Here we must create real cooperation.

Musimy nawiązać ścisłą współpracę, szczególnie w dziedzinie infrastruktury energetycznej oraz odpowiedniego finansowania z unijnych środków.

We require close cooperation, especially in the area of energy infrastructure, as well as appropriate EU funding.

Moglibyśmy nawiązać szerszą współpracę, zaczynając od najniższego szczebla a kończąc na najwyższym, co pozwoliłoby nam przywyknąć do podejmowania działań.

We could introduce enhanced cooperation, starting from the bottom up, to get used to preparing our responses.

Są już one powszechnie wykorzystywane przez niektórych europejskich operatorów Internetu i sądzę, że z innymi również uda się nawiązać partnerską współpracę.

These are already widely used by certain European Internet service providers, and I believe that others can also become partners in this effort.

Unia Europejska mówiła również, że chcemy nawiązać bliższą współpracę z Kubą, w tym także w dziedzinie handlu, ale jest to uzależnione od postępu w zakresie praw człowieka.

The European Union has also said that we are willing to enter into a closer cooperation with Cuba, including trade, depending on their progress on human rights.

To właśnie dzięki prezydencji czeskiej udało nam się szybko nawiązać skuteczną współpracę pomiędzy Radą a Parlamentem i osiągnąć szybkie i skuteczne porozumienia.

It was thanks to the Czech Presidency that we managed to bring about quickly such successful cooperation between the Council and Parliament, as well as quick, effective agreements.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

nawał · nawałnica · nawęd · nawęglać · nawęglić · nawet · nawiać · nawias · nawiasy · nawiązać · nawiązać-współpracę · nawiązanie · nawiązka · nawiązując · nawiązywać · nawiedzać · nawiedzić · nawiedzony · nawiercać · nawiercić · nawiernik

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.