Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "natura"

 

"natura" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 175

natura {rzeczownik}

natura {f.} (też: charakter, przyroda, rodzaj, usposobienie)

nature {rzecz.}

Natura nie pozwoli Wam na wszystko - możemy zaprojektować winogrono, ale wiecie co?

Nature will not allow you to -- we could engineer a grape plant, but guess what.

W tym biurze nie musicie wychodzić na zewnątrz by być w kontakcie z naturą.

In this office you do not need to go out in order to be in contact with nature.

Co jest w tym dużym mózgu takiego, że natura tak hojnie nas nim obdarzyła?

What is it about a big brain that nature was so eager for every one of us to have one?

Matka natura nie negocjuje; tylko ustala zasady i wskazuje konsekwencje.

Mother nature doesn't negotiate; she just sets rules and describes consequences.

Oto co powiedział sam Newton: "Natura jest bardzo harmonijna i podobna do samej siebie."

Here's what Newton himself said: "Nature is very consonant and conformable to her self."

natura {f.} (też: charakter, osobnik)

character {rzecz.}

Taki wzrost jest niedopuszczalny. Chowanie się za legislacyjną naturą samego zobowiązania, jak również stwierdzał przewodniczący Barroso, nie będzie już dłużej wystarczające.

That is unacceptable, and it will no longer be enough, as President Barroso is also claiming, to hide behind the legislative character of this commitment alone.

natura (pokojowa) {f.} (też: spokój, charakter)

peacefulness {rzecz.}

natura {f.} [fil.] (też: istota rzeczy, esencja, sedno)

quiddity {rzecz.} [fil.]

natura {f.} (też: głębia, istota, refleksyjność)

inwardness {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "natura":

 

Podobne tłumaczenia

"natura" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "natura" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I myślę, że udało mi się dzięki połączeniu z naturą, ze źródłem życiowej energii.

I sail the world. ~~~ I freedive. ~~~ After many people said I couldn't do that.

Kolejnym zagadnieniem jest program Natura 2000, którego nasze lasy są częścią.

A further issue is the Natura 2000 programme, of which our forests are part.

Ale on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.

But he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.

Pomysł ze Svalbardem był taki, że jest tam zimno, z natury panuje tam mróz.

The idea of Svalbard was that it's cold, so we get natural freezing temperatures.

Taka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.

We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.

Jednak natura instytucji sprawia, że czują się fatalnie z tą dysproporcją.

But everything about institutions makes them uncomfortable with that disproportionality.

Kiedy do nich mówisz - oni słuchają ponieważ słuchanie leży w ich naturze.

And when you talk to them they'll listen because they like listening -- it's about them.

Martwa natura na dachu, uschnięte drzewa w beczkach, połamana ławka, psy, odchody, niebo.

Still life on a rooftop, dead trees in barrels, a bench broken, dogs, excrement, sky.

Nie dostrzegając nawet ich prawdziwej natury, tj. rzężeń elektrycznych.

And they don't perceive even those as what they really are, namely electrical crackles.

Należy utrzymać działalność ludzką na obszarach górskich objętych programem "Natura 2000”.

Human activity needs to be maintained in 'Natura 2000' mountain areas.

Chciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.

I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.

Zachowuję najwyższą ostrożność w dyskusjach o realizacji programu Natura 2000.

I am very cautious when we talk about implementation of Natura 2000.

Natura – opieka i troska, uwarunkowania. ~~~ Rezultaty badań w tej dziedzinie są fascynujące.

Turns out that the research done on that is absolutely mind-blowing.

Taka jest nieodłączna natura wszystkich negocjacji, ale sytuacja nie przedstawia się tak źle.

This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.

Ta sesja jest o cudach natury, a większość konferencji -- o pogoni za szczęściem.

This session is on natural wonders, and the bigger conference is on the pursuit of happiness.

Moim bohaterem w tej kwestii w świecie natury są te tropikalne żaby.

and have an identity of both the big scale ~~~ and the small scale.

Jako forma sztuki leży gdzieś pomiędzy martwą naturą a hydrauliką.

As an art form it lies somewhere between still-life painting and plumbing.

Moje zadowolenie jest tym większe, że natura omawianego zagadnienia jest na wskroś europejska.

However, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.

Byłem sprawozdawcą pomocniczym Grupy Socjalistycznej ds. programu Natura 2000.

At the time, I was the shadow rapporteur for the Socialist Group for the Natura 2000 programme.

Nie poświęciliśmy wiele czasu na dyskusję o naturze tego procesu.

And we haven't spent a lot of time talking about what that process is like.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.