Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "natura"

 

"natura" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 321

natura {rzeczownik}

natura {f.} (też: charakter, przyroda, rodzaj, usposobienie)

nature {rzecz.}

W tym biurze nie musicie wychodzić na zewnątrz by być w kontakcie z naturą.

In this office you do not need to go out in order to be in contact with nature.

Matka natura nie negocjuje; tylko ustala zasady i wskazuje konsekwencje.

Mother nature doesn't negotiate; she just sets rules and describes consequences.

Oto co powiedział sam Newton: "Natura jest bardzo harmonijna i podobna do samej siebie."

Here's what Newton himself said: "Nature is very consonant and conformable to her self."

Drugą rzeczą, według nas, jest postępowanie w zgodzie z naturą ludzką.

The second thing we believe is we believe in going with the grain of human nature.

twoja prawdziwa, zmysłowa natura spowita bezpłciową szatą, była pod twoim tylko panowaniem.

your real sensual nature, veiled in those sexless vestments, was utterly your dominion.

natura {f.} (też: postać, bohater, charakter, usposobienie)

character {rzecz.}

Taki wzrost jest niedopuszczalny. Chowanie się za legislacyjną naturą samego zobowiązania, jak również stwierdzał przewodniczący Barroso, nie będzie już dłużej wystarczające.

That is unacceptable, and it will no longer be enough, as President Barroso is also claiming, to hide behind the legislative character of this commitment alone.

natura (pokojowa) {f.} (też: spokój, charakter)

peacefulness {rzecz.}

natura {f.} [fil.] (też: istota rzeczy, esencja, sedno)

quiddity {rzecz.} [fil.]

natura {f.} (też: głębia, istota, refleksyjność)

inwardness {rzecz.}

natura {f.} (też: charakter)

make-up (sb's) {rzecz.}

natura {f.} (też: charakter)

makeup (sb's) {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "natura":

 

Podobne tłumaczenia

"natura" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "natura" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kolejnym zagadnieniem jest program Natura 2000, którego nasze lasy są częścią.

A further issue is the Natura 2000 programme, of which our forests are part.

Bardzo się cieszymy z pańskiej obecności, choć pojawił się problem natury formalnej.

We are very happy to have you with us, but there was a problem of formalities.

Ale on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.

But he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.

Taka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.

We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.

W nieunikniony sposób wzbudza ono jednak także pytania natury moralnej i strategicznej.

However, it inevitably raises serious moral and strategic questions as well.

sprawozdawca. - (NL) Panie przewodniczący! Zacznę od uwag natury ogólnej.

rapporteur. - (NL) Mr President, allow me, first of all, to make a few general remarks.

Jednak natura instytucji sprawia, że czują się fatalnie z tą dysproporcją.

But everything about institutions makes them uncomfortable with that disproportionality.

Kiedy do nich mówisz - oni słuchają ponieważ słuchanie leży w ich naturze.

And when you talk to them they'll listen because they like listening -- it's about them.

Jest również kilka kwestii natury politycznej, o których chciałabym pokrótce wspomnieć.

There are also a few political issues that I would just like to mention.

Bierne palenie to problem natury moralnej, ponieważ ci, którzy cierpią, nie mają wyboru.

Passive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.

Nie dostrzegając nawet ich prawdziwej natury, tj. rzężeń elektrycznych.

And they don't perceive even those as what they really are, namely electrical crackles.

Prace idą dość dobrze, istnieje jednak sporo wyzwań natury technicznej.

They are advancing reasonably well but there are a lot of technical challenges.

Okazuje się, że euro jest wsparte na strukturze z samej natury kruchej.

We are in a position that we have an inherently fragile structure supporting the euro.

Należy utrzymać działalność ludzką na obszarach górskich objętych programem "Natura 2000”.

Human activity needs to be maintained in 'Natura 2000' mountain areas.

W Azji macierzyństwu towarzyszą problemy natury religijnej i kastowej.

In Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.

Chciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.

I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.

Pragnę dodać, że nie jest to sprawa natury politycznej, a technicznej.

I would like to add that this is not a political but a technical issue.

Zachowuję najwyższą ostrożność w dyskusjach o realizacji programu Natura 2000.

I am very cautious when we talk about implementation of Natura 2000.

Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym zgłosić uwagę natury technicznej.

Mr President, first of all, I would like to make a technical remark.

Natura – opieka i troska, uwarunkowania. ~~~ Rezultaty badań w tej dziedzinie są fascynujące.

Turns out that the research done on that is absolutely mind-blowing.
 

Wyniki z forum

"natura" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.