polsko-angielskie tłumaczenie słowa "nareszcie"

PL nareszcie polskie tłumaczenie

nareszcie {przysł.}

PL nareszcie
volume_up
{przysłówek}

nareszcie (też: w końcu, wreszcie, koniec końców)
volume_up
at last {przysł.}
Nareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Nareszcie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż nie jest to ostatnie słowo tej sprawie.
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
Być może, ale tylko może, obserwujemy nareszcie pewien krok w dobrym kierunku.
Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.
nareszcie (też: w końcu, szczegółowo, ostatecznie, obszernie)

Przykłady użycia - "nareszcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPięć dni po przekroczeniu Cieśniny Drake’a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.
After five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.
PolishByć może, ale tylko może, obserwujemy nareszcie pewien krok w dobrym kierunku.
Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.
PolishNareszcie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż nie jest to ostatnie słowo tej sprawie.
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
PolishWzywamy Belgrad, by nareszcie przestał wydawać takie tablice dla Kosowa.
We call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.
PolishNareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
PolishPodział pracy jest zgodny z przyjętym zwyczajem, co zapewni mu nareszcie widoczność.
This division of labour is what is customary, and then it would actually be visible at last.
PolishDziś nareszcie zaczynamy się otrząsać z tego nieuzasadnionego stanu uśpienia.
Finally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.
PolishWtedy nareszcie to do mnie dotarło - moje nogi mogą być rzeźbą.
This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
PolishNareszcie jesteśmy w stanie rozpocząć pewne planowanie fazy rozmieszczania programu Galileo.
We are finally in a position to initiate guaranteed planning for Galileo's deployment phase.
PolishNa 17 etapie Tour de France peleton, maszyna mięśni i stali nareszcie ruszyła.
In this 17th stage of the Tour de France the pack, the machine of muscles and steel, finally gets going.
PolishMusimy nareszcie zlikwidować przepaść między filozofią tego pokroju ludzi i codziennością.
At long last, we have to close the gap between the philosophy of these people and everyday life.
PolishMam nadzieję, że po latach bezczynności państwa członkowskie mogą nareszcie zgodzić się na to działanie.
After years of inaction, I hope that Member States can at last agree on this measure.
PolishDziś stoję przed wami, żeby wam powiedzieć że przyszłość, o której marzyliśmy, nareszcie nadeszła.
Now I am here to tell you that the future that we were dreaming for has eventually arrived.
PolishNareszcie, rozwiązanie na tyle wybitne aby rozwiązać nasze problemy.
Finally, a solution that's big enough to solve our problems.
PolishTo dobrze, że nareszcie staramy się wprowadzić zasadę "zanieczyszczający płaci” w obszarze transportu.
It is good that in the area of transport, we are finally striving to apply the 'polluter pays' principle.
PolishI nareszcie, wydaje się, że zaczynamy temu przeciwdziałać.
And at last, we appear to be doing something about it.
PolishPodjechała do mnie i powiedziała: "Nareszcie zrobili coś dla nas". ~~~ Wszystko było filmowane. ~~~ Myślę, świetnie!
And she comes back to me and she stops, and she says, "Finally, they made something for us."
PolishKilkoro z nas uczestniczących w tej debacie rozpoczęło swoje wystąpienie mówiąc "nareszcie”.
(SV) Madam President, several of us participating in this debate have started by saying 'at last'.
PolishTeraz nadszedł czas, aby nareszcie coś z tym zrobić.
Now is the time, at last, to do something about it.
PolishPo 18 miesiącach, w przeddzień szczytu, Komisja nareszcie otrzymała pełnomocnictwo do negocjacji z Rosją.
After 18 months, on the eve of the summit, the Commission received the mandate to negotiate with Russia at last.