Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nareszcie"

 

"nareszcie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 39

nareszcie {przysłówek}

nareszcie {przysł.} (też: w końcu, wreszcie, koniec końców)

at last {przysł.}

Być może, ale tylko może, obserwujemy nareszcie pewien krok w dobrym kierunku.

Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.

Panie Przewodniczący! Nareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.

Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.

Podział pracy jest zgodny z przyjętym zwyczajem, co zapewni mu nareszcie widoczność.

This division of labour is what is customary, and then it would actually be visible at last.

Mam nadzieję, że po latach bezczynności państwa członkowskie mogą nareszcie zgodzić się na to działanie.

After years of inaction, I hope that Member States can at last agree on this measure.

I nareszcie, wydaje się, że zaczynamy temu przeciwdziałać.

And at last, we appear to be doing something about it.

nareszcie {przysł.} (też: w końcu, ostatecznie, szczegółowo, obszernie)

nareszcie

nareszcie (też: to jest to)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nareszcie":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nareszcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pięć dni po przekroczeniu Cieśniny Drake’a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.

After five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.

Wzywamy Belgrad, by nareszcie przestał wydawać takie tablice dla Kosowa.

We call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.

Nareszcie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż nie jest to ostatnie słowo tej sprawie.

Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.

Nareszcie jesteśmy w stanie rozpocząć pewne planowanie fazy rozmieszczania programu Galileo.

We are finally in a position to initiate guaranteed planning for Galileo's deployment phase.

Dziś nareszcie zaczynamy się otrząsać z tego nieuzasadnionego stanu uśpienia.

Finally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.

Musimy nareszcie zlikwidować przepaść między filozofią tego pokroju ludzi i codziennością.

At long last, we have to close the gap between the philosophy of these people and everyday life.

Wtedy nareszcie to do mnie dotarło - moje nogi mogą być rzeźbą.

This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.

Dziś stoję przed wami, żeby wam powiedzieć że przyszłość, o której marzyliśmy, nareszcie nadeszła.

Now I am here to tell you that the future that we were dreaming for has eventually arrived.

Nareszcie, rozwiązanie na tyle wybitne aby rozwiązać nasze problemy.

Finally, a solution that's big enough to solve our problems.

Na 17 etapie Tour de France peleton, maszyna mięśni i stali nareszcie ruszyła.

In this 17th stage of the Tour de France the pack, the machine of muscles and steel, finally gets going.

To dobrze, że nareszcie staramy się wprowadzić zasadę "zanieczyszczający płaci” w obszarze transportu.

It is good that in the area of transport, we are finally striving to apply the 'polluter pays' principle.

w imieniu Grupy PPE-DE. - Pani komisarz! Brutalny konflikt domowy na Sri Lance nareszcie ma się ku końcowi.

on behalf of the PPE-DE Group. - Madam Commissioner, Sri Lanka's brutal civil conflict is finally nearing its end.

Podjechała do mnie i powiedziała: "Nareszcie zrobili coś dla nas". ~~~ Wszystko było filmowane. ~~~ Myślę, świetnie!

And she comes back to me and she stops, and she says, "Finally, they made something for us."

Teraz ufam, że nareszcie mamy to za sobą.

Now I believe that we are hopefully over that.

Nareszcie, moje projekty znalazły się w książce.

After that, things kind of got strange,

W 1975 roku kogoś nareszcie olśniło.

In 1975, a light went on in somebody's head.

Nareszcie dostanę jakieś wakacje.

I'm finally getting some vacation time.

Musimy nareszcie ruszyć naprzód.

We need at long last to move forward.

Drut kolczasty nareszcie został usunięty, a Słowenia w dniu 1 stycznia objęła prezydencję Rady ponownie zjednoczonej Europy.

The barbed wire has finally been removed and Slovenia took over the Presidency of the Council of a reunited Europe on 1 January.

Nareszcie dyrektywa nakładająca kary na pracodawców nielegalnych imigrantów została doprowadzona do etapu ostatecznego zatwierdzenia.

At long last, the directive imposing sanctions on employers of illegal immigrants has been advanced to the stage of final approval.
 

Wyniki z forum

"nareszcie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.