Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "napisać"

 

"napisać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 704

napisać {czasownik}

napisać {czas.} (też: komponować, skomponować, pisać, redagować)

Jak napisać zasadę mówiącą, by salowi postępowali tak, jak postąpili?

How could you even write a rule that got the janitors to do what they did?

Nieskończona liczba małp nigdy nie mogłaby napisać dzieł Szekspira.

An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.

Było to bardzo łatwe i można napisać o tym wiele książek w krótkim czasie.

It was very easy, and you can write many books very fast about it.

A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.

And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.

Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.

Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.

napisać {czas.} (też: pisać)

to pen [penned|penned] {czas. przech.}

Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.

Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "napisać":

 

Podobne tłumaczenia

"napisać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "napisać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzisiaj kształtujemy warunki, na podstawie których zostanie napisany epilog.

Today, we are creating the conditions in which the epilogue will be written.

Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...

I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…

A gdy będą one drewna, na których napiszesz, w ręce twojej przed oczyma ich,

And the sticks whereon thou writest shall be in thy hand before their eyes.

Zacytuję ten fragment w języku, w jakim został on napisany, a więc po rosyjsku

I will quote the words in the language in which they were written, and so in Russian:

Następnie napisane jest: "przyszłość wszystkich krajów w regionie jest związana z UE”.

It goes on to say: '... the future of all countries in the region lies in the EU'.

Nigdzie nie jest napisane, że jest to decyzja, która musi zostać podjęta jednomyślnie.

It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.

"Podobała mi się twoja książka" powiedział "szkoda, że nie napisałaś jej inaczej."

"I liked your book," he said, "but I wish you had written it differently."

I z przyjemnością odkryłem, że napisał tę książkę, gdy sam był na urlopie.

And I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.

I mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji." (śmiech).

And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."

List mu posłali, w którem to było napisane: Daryjuszowi królowi pokój na wszystkiem

they sent a letter unto him, wherein was written thus: Unto Darius the king, all peace.

A to von Neumann i Morgenstern, którzy napisali wspólnie książkę „Teoria gier”.

And this is Von Neumann and Morgenstern, who wrote the "Theory of Games."

Ale ja naprawdę lubię ten temat, więc napisałem książkę „Prawa prostoty”.

But I really like that, so I wrote a book called "The Laws of Simplicity."

I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?

And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?

Wybierz język, w którym powinny być napisane strony internetowe w wynikach wyszukiwania.

Choose the language in which the webpages in your search results should be written.

Całkiem niedawno napisałem kolejny artykuł dla "Esquire" na temat radykalnej szczerości.

More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.

W zakonie waszym napisane jest: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest.

Yea and in your law it is written, that the witness of two men is true.

Decyzja zapadła, że napiszemy rezolucję po wyborach i tak się też stało.

We decided that we would issue a resolution after the elections, and that is what we did.

Po inspirację idźcie na jeden z naszych festiwali, lub napiszcie w Internecie.

For inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.

"Wierzę, że one będą miały w życiu mnóstwo możliwości" – – napisałem do nich.

"I believe my girls will have plenty of opportunities in their lives," I wrote these men.

I wtedy wpadłem na tę teorię i napisałem o niej kilka książek. ~~~ Skoki cen walut.

And so here I had this theory, and I wrote books about it -- financial prices increments.
 

Wyniki z forum

"napisać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć ciężko do celu, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.