Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "napisać"

 

"napisać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 600

napisać {czasownik}

napisać {czas.} (też: komponować, skomponować, pisać, redagować)

By sprawdzić czy rozumie się matematykę, trzeba napisać program do obliczeń.

If you really want to check you understand math then write a program to do it.

Tak więc postanowiłam napisać książkę, pamiętnik, o tej dekadzie z mojego życia.

And so I decided to write a book, a memoir, about this decade of my life.

Musiałem napisać dziennie pięć stron artykułów naukowych albo oddać pięć dolarów.

I had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.

Jak napisać zasadę mówiącą, by salowi postępowali tak, jak postąpili?

How could you even write a rule that got the janitors to do what they did?

Na papierze można napisać, co nam się żywnie podoba, lecz papier nam nie pomoże.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

napisać {czas.} (też: pisać)

to pen [penned|penned] {czas. przech.}

Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.

Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "napisać":

 

Podobne tłumaczenia

"napisać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "napisać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię.

His disciples remembered that it was written, Zeal for thy house shall eat me up.

Dziewczyna Pink'iego: na początku, on miał takie teksty - "Napisz coś sprośnego!"

Stephen Pink's Girlfriend: In the beginning, he's like, "Write something dirty!"

By sprawdzić czy rozumie się matematykę, trzeba napisać program do obliczeń.

If you really want to check you understand math then write a program to do it.

Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...

I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…

I napiszesz na onych kamieniach wszystkie słowa zakonu tego znacznie i jaśnie.

And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly.

Ale ostatni artykuł napisany był przez Francisa Cricka, jednego z odkrywców DNA.

But the last article in that issue was written by Francis Crick of DNA fame.

Felieton, który napisałam o ojcu rok przed jego śmiercią, był w książce Tima.

An essay I'd written about my father, the year before he died, was in Tim's new book.

Napisałam ponad 300 opowiadań na tym małym laptopie i chciałam, żeby je opublikowano.

I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published.

To jest książka napisana przez zatwardziałego gracza o imieniu Kevin Carroll.

This is a book written by a consummate player by the name of Kevin Carroll.

A gdy będą one drewna, na których napiszesz, w ręce twojej przed oczyma ich,

And the sticks whereon thou writest shall be in thy hand before their eyes.

"Podobała mi się twoja książka" powiedział "szkoda, że nie napisałaś jej inaczej."

"I liked your book," he said, "but I wish you had written it differently."

I z przyjemnością odkryłem, że napisał tę książkę, gdy sam był na urlopie.

And I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.

I mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji." (śmiech).

And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."

Książkę "Nasze Ostatnie Stulecie" napisałem jako naukowiec, tak ogólnie jako naukowiec.

I wrote my book, "Our Final Century," as a scientist, just a general scientist.

A to von Neumann i Morgenstern, którzy napisali wspólnie książkę „Teoria gier”.

And this is Von Neumann and Morgenstern, who wrote the "Theory of Games."

Ale ja naprawdę lubię ten temat, więc napisałem książkę „Prawa prostoty”.

But I really like that, so I wrote a book called "The Laws of Simplicity."

List mu posłali, w którem to było napisane: Daryjuszowi królowi pokój na wszystkiem

they sent a letter unto him, wherein was written thus: Unto Darius the king, all peace.

I napisał Mojżesz tę pieśń onegoż dnia, i nauczył jej synów Izraelskich.

So Moses wrote this song the same day, and taught it the children of Israel.

I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?

And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?

Wybierz język, w którym powinny być napisane strony internetowe w wynikach wyszukiwania.

Choose the language in which the webpages in your search results should be written.
 

Wyniki z forum

"napisać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.