"napisać" - angielskie tłumaczenie

PL

"napisać" po angielsku

volume_up
napisać {czas. dk}

PL napisać
volume_up
{czasownik dokonany}

Nieskończona liczba małp nigdy nie mogłaby napisać dzieł Szekspira.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
Możemy napisać scenariusz następnej rewolucji w chirurgii.
We get to write the script of the next revolution in surgery.
A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
napisać (też: pisać)
volume_up
to pen {czas. przech.}
Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.
Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
Należy sprawdzić, czy w ulotce dołączonej do wstrzykiwacza napisano, że wstrzykiwacz można stosować z wkładami Liprolog.
Please make sure that Liprolog is mentioned in the leaflet accompanying your pen.
Chcę, byście wyjęli długopis i napisali wiadomość od terrorysty.
And I want you to get out a pen, and I want you to write a terrorist note.

Synonimy (polski) dla "napisać":

napisać

Przykłady użycia - "napisać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji."
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
PolishA oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
PolishByć może mógłby pan napisać mi, jak inne państwa radzą sobie z tą sporną kwestią.
Perhaps you could write to me stating how other Member States are handling that contentious issue.
PolishI powiedziałam, że tak, chcę napisać o wiosce Śpiewających ludzi, Śpiewającej mniejszości.
And I said yes, about this village of singing people, singing minority.
PolishNieskończona liczba małp nigdy nie mogłaby napisać dzieł Szekspira.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
PolishByło to bardzo łatwe i można napisać o tym wiele książek w krótkim czasie.
It was very easy, and you can write many books very fast about it.
PolishNa półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.
Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
PolishW każdym razie, mój szwagier, Leonard, postanowił napisać książkę o seryjnym mordercy.
At any rate, at one point my brother-in-law, Leonard, decided to write a book about a serial killer.
PolishCieszę się, że mogłam napisać opinię o przedmiotowym sprawozdaniu w imieniu Komisji ds.
I am pleased that I was able to write an opinion on this report in the Committee on Women's Rights.
PolishDo Jemenu zjechało wielu reporterów, którzy chcieli napisać materiał o Al-Kaidzie lub terroryzmie.
A lot of reporters come to Yemen and they want to write a story on Al-Qaeda or terrorism.
PolishSzkopuł w tym, że trzeba wiedzieć, co napisać w SMSie.
The only downside is that it requires you to know how to text -- send a text message.
Polish(Śmiech) "Czy wyglądam jakbym mógł teraz napisać piosenkę ?
If you really want to exist, come back at a more opportune moment when I can take care of you.
PolishZawsze najtrudniej jest napisać pierwsze słowa powieści.
The first words in a novel are always the most difficult to write.
PolishPowinniśmy więc napisać kolejne rozdziały tej historii, jak tylko będą one gotowe z technicznego punktu widzenia.
We should therefore open further chapters once they are technically ready.
PolishI najtrudniejsze jest też, że ten list trzeba napisać ręcznie.
And it is critical that you actually handwrite your letter.
PolishRządy zapisały swe postanowienia na papier, a - jak wszyscy wiemy - na papierze można napisać, co się chce.
Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
PolishMożemy napisać scenariusz następnej rewolucji w chirurgii.
We get to write the script of the next revolution in surgery.
PolishJest to część z pytań, które zaprzątały moją głowę kilka lat temu, kiedy usiadłem, aby napisać książkę.
Now these are some of the questions I had in mind a few years ago when I sat down to write a book.
PolishKażdego listopada dziesiątki tysięcy ludzi próbuje napisać swoje 50,000 słów od podstaw w 30 dni.
Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days.
PolishWystarczyło wziąć papier, wkręcić do maszyny, napisać polecenie i wyciągnąć papier.
So what he had to do was take a piece of paper, roll it into the carriage, type his email or command and pull the paper out.