Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nadawać"

 

"nadawać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 220

nadawać {czasownik}

nadawać [nadaję|nadawał] (sens) {czas.} (też: dać, dostarczać, ustąpić, poddać się)

nadawać [nadaję|nadawał] (przez głośniki) {czas.} (też: doprowadzić, doprowadzać, nadać, zaszczebiotać)

to pipe [piped|piped] {czas. przech.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nadawać":

 

Podobne tłumaczenia

"nadawać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nadawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.

Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.

Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.

And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.

Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.

I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.

Kawał dobrej roboty, jednak na pewno nie nadający się do codziennego użytku.

Possibly a good performance piece, but definitely not ideal for everyday wear.

A powodem, dla którego się rozwijamy, jak wierzę, jest nadawanie rzeczom znaczenia.

And the reason we grow, I believe, is so we have something to give of value.

Jej zadaniem jest nadawać niepowtarzalne specyfikacje gatunków tym językom.

What that does is to confer exquisite species specificities to these languages.

Każda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.

Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.

Do podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

cz podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

Nadajemy im wstępny kształt, zwykle okrągły lub czasami kształt małej torpedy.

We give them a little pre-shape, usually a round or a little torpedo shape, sometimes.

podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

Jest ono ważnym instrumentem, za pomocą którego można nadawać negocjacjom nowy impet.

It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.

Nasza reakcja musi być zgodna z globalizacją i nadawać jej odpowiedni kształt.

Our response must be to go along with globalisation and shape it better.

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

t ro podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

Po pierwsze naukowcy są próżni i naukowcy lubią nadawać nazwy dinozaurom.

First off, scientists have egos, and scientists like to name dinosaurs.

Europa musi nadawać kształt międzynarodowej reakcji na międzynarodowe problemy.

Europe must shape the international response to international problems.

Do ia podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

Obecnie można faktycznie wpłynąć na własny produkt manipulując nim i nadając mu kształt.

What you could do is really influence your product now and shape-manipulate your product.

"PKB mierzy pobieżnie wszystko, oprócz tego, co nadaje życiu wartość."

He said GDP "measures everything in short, except that which makes life worthwhile."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.