Search for the most beautiful word
to rift
filmy

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na zdrowie"

 

"na zdrowie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 373

na zdrowie {wykrzyknik}

na zdrowie {wykrz.} (też: duża buźka, cześć, zdrówko!, pozdro)

cheers {wykrz.}

na zdrowie {wykrz.}

bless you {wykrz.}

Na zdrowie.

Bless you, bless you.

na zdrowie {wykrz.}

chin {wykrz.}

na zdrowie {wykrz.}

chin chin {wykrz.}

na zdrowie {wykrz.} (też: Bóg zapłać, niech cię Bóg błogosławi)

God bless you [przykł.]

na zdrowie {wykrz.}

to your health {wykrz.}

Papierosy szkodzą na zdrowie.

Cigarettes are bad for your health.

na zdrowie {wykrz.}

  slainte (cheers in Scottish Gaelic) {wykrz.} [Sz. ang.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na zdrowie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na zdrowie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do tej pory nie zbadano w wystarczającym stopniu wpływu tej technologii na zdrowie.

The health implications of this technology have not yet been adequately studied.

na piśmie. - (RO) Zdrowie jest jedną z największych wartości w ludzkim życiu.

in writing. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.

Dr Venkataswamy w Indiach odkrył, jak można produkować zdrowie na skalę masową.

Here's Dr. Venkataswamy in India, who's figured out how to do mass-produced health.

Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)

Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)

Około 30 % budżetu krajowego przeznacza się na zdrowie publiczne i edukację.

Around 30% of the country's budget is being allocated to public health and education.

Jestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.

I am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.

Kolejną wartą odnotowania kwestią jest negatywny wpływ hazardu na zdrowie.

It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.

Przyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Jaki wpływ ma toksyczność GMO na zdrowie publiczne i środowisko naturalne?

What effects does the toxicity of GMOs have on public health and the environment?

W tym sektorze skutki warunków pracy wywierane na zdrowie nie są w ogóle rejestrowane.

In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.

Te chemikalia mają jednak szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

These chemicals, however, have a harmful effect on human health and the environment.

Przez długi czas sądziliśmy, że na nasze zdrowie wpływa tylko to, co jemy i pijemy.

For a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.

Przyczyna, jak i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są jeszcze poznane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

To oczywiście odbija się - mówiła o tym pani poseł Tomaszewska - na zdrowiu młodzieży.

Of course this has an impact on young people's health, as Mrs Tomaszewska has said.

Oto rozwija się kryzys w zakresie zdrowia publicznego na nienotowaną dotychczas skalę.

Thus, a public health crisis is developing on a scale never before recorded.

Paliwa kopalne mają katastrofalny wpływ na zdrowie, środowisko naturalne i klimat.

Fossil fuels have a disastrous impact on health, environment and climate.

Było to konieczne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.

This was necessary for the sake of the health and safety of our children.

Uważam, że nacisk powinien być położony na zdrowie dzieci, a nie na ekonomikę rolnictwa.

I think that the focus should be on children's health and not on agricultural economics.

na piśmie. - (IT) Zdrowie wiąże się z kosztami, ale jednocześnie jest bezcenne.

in writing. - (IT) Health is something that has a cost but has no price.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-zdrowie · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.