Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na zawsze"

 

"na zawsze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 373

na zawsze {przysłówek}

na zawsze {przysł.} (też: zawsze, ciągle, wiecznie, na wieki)

forever {przysł.}

17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji.

To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin's Russia.

W przeciwnym razie miejsca pracy i piękne i unikalne gatunki zostaną utracone na zawsze.

Otherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.

Możesz też wybrać poszczególne elementy i kliknąć Usuń na zawsze, aby usunąć je z Kosza.

You can also select individual items and click Delete forever to purge them from your Trash.

To się więcej nie wydarzy w Indiach, ponieważ było to raz na zawsze.

It'll never happen again in India, because now it was once and forever.

Ale nie ma powodu, by na zawsze tkwić w umysłowych ograniczeniach i lękach.

But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.

na zawsze {przysł.}

forevermore {przysł.}

na zawsze

na zawsze (też: do końca świata)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na zawsze":

 

Podobne tłumaczenia

"na zawsze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na zawsze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czas raz na zawsze rozwiązać problem tej pierwotnej przyczyny - ubóstwa na Haiti.

It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.

Instrumenty wywierania nacisku na państwa członkowskie nie zawsze są zadowalające.

The instruments for exerting pressure on Member States are not always satisfactory.

Przypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.

I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.

W sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.

After all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.

(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.

(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.

Posuńmy sprawy do przodu i rozstrzygnijmy te kwestie instytucjonalne raz na zawsze.

Let us move on and get these institutional issues settled once and for all.

Ponadto, moim zdaniem, musimy raz na zawsze objąć ochroną najwrażliwsze ekosystemy.

Furthermore, I think we need to protect the most fragile ecosystems once and for all.

Pilne wydaje się być również sprawdzenie raz na zawsze mechanizmu ustalania cen.

It also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.

Potrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.

We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.

Zakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.

Always put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.

To barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.

It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.

Zawsze potępialiśmy, na przykład z Lampedusy, ten ordynarny handel ludzkim mięsem.

We have always denounced, for example from Lampedusa, this gross trade in human flesh.

Dlatego na przykład zawsze będziemy uznawali integralność terytorialną Gruzji.

That is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.

Flaga przedstawiająca krąg 12 złotych gwiazd na niebieskim tle zawsze mnie fascynowała.

The flag showing a circle of 12 golden stars on a blue background always fascinates me.

To niezwykła chwila w historii życia, która będzie zapamiętana na zawsze.

To me it's an incredible privilege to be alive now and to be able to witness this thing.

Poza tym musimy raz na zawsze zaprzestać jej eksportu, produkcji i składowania.

Not only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling.

Pomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.

And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.

Europejczycy są zdeterminowani, aby na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom.

Europeans are determined to prevent such killing and destruction ever happening again.

Rada, jak powiedziałem, zatwierdziła wspólne stanowisko w tej kwestii, raz na zawsze.

The Council, as I have said, approved a common position in this regard, once and for all.

Celem naszego wniosku jest zapewnienie, by terminy te zostały dotrzymane raz na zawsze.

The aim of our proposal is to ensure that these deadlines are respected once and for all.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-zawsze · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.