Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na tle"

 

"na tle" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 208

na tle {przysłówek}

na tle {przysł.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na tle":

 

Podobne tłumaczenia

"na tle" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na tle" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na tym tle negocjacje w sprawie przystąpienia do UE prowadzą w ślepy zaułek.

Against such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.

Wszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.

All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.

Kryzys w Darfurze został opisany jako pierwszy konflikt na tle zmian klimatycznych.

The Darfur crisis has been described as the first climate change conflict.

Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.

Co istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.

Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.

Należy postępować ostrożnie, tak abyśmy zachowali konkurencyjność na tle innych krajów.

We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.

Odnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.

There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.

Polscy pracownicy stają się ofiarami napaści na tle narodowościowym.

Polish workers are becoming victims of racially motivated attacks.

Przyglądając się temu zdjęciu dojrzycie dużo czerni a na jej tle trochę jasnych obiektów.

If you look at this picture, what you will see is a lot of dark with some light objects in it.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.

Ponadto nadal często zdarzają się prześladowania na tle politycznym lub teologicznym.

In addition, persecutions on political and/or theological grounds continue to occur frequently.

Podobnie pojawiły się ugrupowania etniczne budzące obawy o eskalację przemocy na tle etnicznym.

Similarly, ethnic-based groupings appear, creating fear of more ethnic violence.

Można się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.

So, it also then tells you how you do compared to your age group.

Na tym tle myślę więc o Darfurze, o ludobójstwie, które w Afryce jest na porządku dziennym.

This makes me think of Darfur, of certain situations where genocide goes on every day in Africa.

Czy możemy z czystym sumieniem deportować ludzi, którzy padli ofiarą prześladowań na tle rasowym?

Can we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?

Jest wyjątkowa, ale myślę, że ...jakby to ująć... nie jest wyjątkowa, na tle wszystkich dzieci.

And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.

Omawia się tu głównie konflikty na tle etnicznym - i słusznie.

It is generally the ethnic conflicts that are discussed, and rightly so.

I teraz ten na ciemnym tle wygląda jaśniej, niż ten na jasnym.

And now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.

Nie mogą jednak dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

However, they must not discriminate against someone from an EU country on the basis of nationality.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: mieć kontrolę, odzwierzęcy, brać w żyłę, ćpać, dodatek

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-tle · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.