"na przykład" - angielskie tłumaczenie

PL

"na przykład" po angielsku

EN

PL na przykład
volume_up

na przykład (też: np.)
Inaczej sytuacja się przedstawia na przykład w przypadku katastrof technologicznych.
The situation is different with regard to technological disasters, for example.
Na przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.
For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.
Na przykład, w Arabii Saudyjskiej istnieje zjawisko zwane policją religijną.
For example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.
na przykład
Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
Trzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.
For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.
Na przykład zmieniły prawodawstwo dotyczące walki z podrabianiem produktów.
For instance, they even changed the legislation concerning combating counterfeiting.

Synonimy (polski) dla "na przykład":

na przykład

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "na przykład"

na przyimek
na zaimek
English
przykład rzeczownik

Przykłady użycia - "na przykład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożna to dostrzec na przykład w regionie pomiędzy Paryżem, Londynem i Antwerpią.
We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.
PolishObecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
PolishNa przykład osoby oszczędzające i emeryci pytają się, do czego to wszystko zmierza.
Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
PolishNa przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.
The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
PolishWiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.
Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.
PolishNa przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.
For instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
PolishMam na myśli na przykład projekt INDECT, który był finansowany z środków 7PR.
I am thinking, for example, of the INDECT project, which was funded by the FP7.
PolishNa przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?
For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
PolishJest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
There's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
PolishI tak, na przykład, większość z was prawdopodobnie zna pojęcie odporności stada.
So, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
PolishNa przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
For example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
PolishPonadto należy wspierać inicjatywy, na przykład tłumacząc je na inne języki.
There should also be support for the initiatives, for example, with translations.
PolishNa przykład domaga się pan przejrzystości w trakcie obrad grup politycznych.
For example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
PolishNa przykład we Włoszech dwaj funkcjonariusze policji finansowej zostali zamordowani.
In Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
PolishInaczej sytuacja się przedstawia na przykład w przypadku katastrof technologicznych.
The situation is different with regard to technological disasters, for example.
PolishNa przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
PolishNa przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.
For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.
PolishDostrzegliśmy obiecujące sygnały, na przykład ze strony nowego rządu Japonii.
We have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
PolishNa przykład, w Arabii Saudyjskiej istnieje zjawisko zwane policją religijną.
For example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.