Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na pierwszy rzut oka"

 

"na pierwszy rzut oka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 45

na pierwszy rzut oka {przysłówek}

prima facie {przysł.}

na pierwszy rzut oka {przysł.} (też: w skrócie, jak na dłoni, w pigułce, od pierwszego spojrzenia)

at a glance {przysł.}

Konsumenci i przedsiębiorcy mogą na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy produkt zawiera pewne substancje, które mogą być niebezpieczne.

Consumers and traders can thus see at a glance whether a product contains certain substances that can also be dangerous.

na pierwszy rzut oka {przysł.} [przen.] (też: pozornie, na pozór, na oko)

on the face of it {przysł.} [przen.]

Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.

On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tej sprawie o wózek chodzi o sprawiedliwość o niesprawiedliwą przewagę.

On the face of it, it seemed to be -- this debate about the golf cart -- an argument about fairness, what's an unfair advantage.

Faktycznie na pierwszy rzut oka koncepcja poddania prawa europejskiego jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest dość atrakcyjna.

Indeed, on the face of it, the idea of European law being subject to the jurisdiction of the European Court of Human Rights is quite attractive.

Panie Przewodniczący! jeden z zapisów węgierskiej ustawy prasowej przewiduje "zrównoważony przekaz”, co na pierwszy rzut oka wygląda dobrze.

Mr President, one of the accounts of the Hungarian press law, says that it prescribes 'balanced coverage', which sounds all right on the face of it.

w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Na pierwszy rzut oka powinienem poprzeć to sprawozdanie, ponieważ ma ono na celu wsparcie krajów słabo rozwiniętych.

on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, on the face of it, I should be in favour of this report which seeks to help under-developed nations.

na pierwszy rzut oka

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na pierwszy rzut oka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na pierwszy rzut oka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.

There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.

Źródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.

Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.

Wniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.

The proposal for integration might seem complex at first sight.

Ale żeby tego dokonać, musisz zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie niemożliwe.

But to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.

Tylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.

It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.

Jakby coś trującego wydobywało się z pompy, co widać na pierwszy rzut oka.

And so you can see this something poisonous emanating out of this pump that you could see in a glance.

Chciałbym wyjaśnić, że przynależność do dużej grupy nie jest tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka.

I should explain that being in a big group is not everything it seems.

Widzicie państwo, sama ONZ jest podzielona w tej kwestii, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka.

You see, the UN itself is implicitly divided on the issue.

Na pierwszy rzut oka to najbardziej dziewiczy stan w USA.

And Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.

Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.

I must say that it looks good at first glance.

Na pierwszy rzut oka reakcja obywatelska przeciwko reżimowi wydaje się spontaniczna i nie powiązana ideologicznie.

At first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.

Na pierwszy rzut oka jest to decyzja bardzo trudna, gdyż ogromnie delikatna z punktu widzenia państw członkowskich.

At first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.

Na pierwszy rzut oka wygląda to więc dobrze.

So our initial outlook is clearly positive.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste.

It seems so simple at first sight.

Na pierwszy rzut oka nie widać tego, że z wypełnieniem tego formularza może wiązać się jakakolwiek płatność, jakikolwiek koszt.

At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.

Proszę pozwolić, że zacznę od czegoś, co na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wiele wspólnego z kosmosem, czyli od wojny bałkańskiej.

Let me begin with something that at first sight does not seem to have much to do with space, namely the Balkan war.

Byłem przepełniony miłością i uczuciem do żony, głęboką, głęboką wdzięcznością za to, że mamy na pierwszy rzut oka zdrowe dziecko.

I was overwhelmed with love and affection for my wife, with deep, deep gratitude that we had what appeared to be a healthy child.

Moim zdaniem widać to na pierwszy rzut oka.

I think this is plain to see.

Panie przewodniczący! Na pierwszy rzut oka sprawozdanie może się wydawać techniczne, streszczające jedynie znane nam fakty naukowe.

Mr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it.

To będzie ekscytujące głosowanie: na pierwszy rzut oka może pan liczyć na około połowę oddanych głosów, tak więc liczy się każdy głos.

It will be an exciting election: if I have a look, you can count on approximately half of the votes, so every vote counts.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-pierwszy-rzut-oka · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.