Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na pierwszy rzut oka"

 

"na pierwszy rzut oka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 54

na pierwszy rzut oka {przysłówek}

prima facie {przysł.}

na pierwszy rzut oka

na pierwszy rzut oka (też: od pierwszego spojrzenia, w skrócie)

Konsumenci i przedsiębiorcy mogą na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy produkt zawiera pewne substancje, które mogą być niebezpieczne.

Consumers and traders can thus see at a glance whether a product contains certain substances that can also be dangerous.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na pierwszy rzut oka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na pierwszy rzut oka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

W związku z tym implikacje są dużo szersze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Parlament do pewnego stopnia objął prowadzenie.

At first glance I would say that Parliament to some extent leads the way.

Na pierwszy rzut oka efekty rozporządzenia w sprawie handlu zagranicznego są minimalne.

At first sight, the effects of this Regulation on external trade are minimal.

Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.

There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.

Źródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.

Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.

Wniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.

The proposal for integration might seem complex at first sight.

Ale żeby tego dokonać, musisz zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie niemożliwe.

But to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.

Tylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.

It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.

Jakby coś trującego wydobywało się z pompy, co widać na pierwszy rzut oka.

And so you can see this something poisonous emanating out of this pump that you could see in a glance.

Chciałbym wyjaśnić, że przynależność do dużej grupy nie jest tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka.

I should explain that being in a big group is not everything it seems.

Widzicie państwo, sama ONZ jest podzielona w tej kwestii, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka.

You see, the UN itself is implicitly divided on the issue.

Na pierwszy rzut oka to najbardziej dziewiczy stan w USA.

And Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.

Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.

On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.

Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.

I must say that it looks good at first glance.

Na pierwszy rzut oka reakcja obywatelska przeciwko reżimowi wydaje się spontaniczna i nie powiązana ideologicznie.

At first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.

Na pierwszy rzut oka jest to decyzja bardzo trudna, gdyż ogromnie delikatna z punktu widzenia państw członkowskich.

At first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.

Na pierwszy rzut oka wygląda to więc dobrze.

So our initial outlook is clearly positive.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste.

It seems so simple at first sight.

Na pierwszy rzut oka nie widać tego, że z wypełnieniem tego formularza może wiązać się jakakolwiek płatność, jakikolwiek koszt.

At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kwas fumarowy, bezwodnik octowy, kwas ftalowy, pełnomocnik, kłębek nerwów

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-pierwszy-rzut-oka · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.