Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na miejscu"

 

"na miejscu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 603

na miejscu {przysłówek}

na miejscu {przysł.} (też: natychmiast, momentalnie)

instantaneously {przysł.}

na miejscu

Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.

Na miejscu zajęły się nimi międzynarodowe organizacje pomocowe.

The international aid organisations on the spot were looking after them.

Urzędowy system kontroli w Chinach został zweryfikowany na miejscu w toku trzech kontroli Komisji.

The official control system in China was verified on the spot by three Commission inspections.

Więc jeśli nie możesz mi na miejscu wydrzeć z dupy paru biletów,

So unless you can shite out a couple of tickets on the spot,

W większości przypadków sprawdza się to poprzez wizytę na miejscu.

In most cases, this must be done by an on-the-spot visit.

Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że szkoły powinny zatrudniać na miejscu lekarza, specjalistę do spraw żywienia.

I agree with the rapporteur's view that schools should have a doctor, a nutrition specialist, on the premises.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na miejscu":

 

Podobne tłumaczenia

"na miejscu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na miejscu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.

His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.

W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.

So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.

(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.

(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.

Również obecność na miejscu europejskiego zespołu spotkała się z pozytywnym odbiorem.

The presence of the European team on the ground was also received positively.

Wykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!

hewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!

I piosenka sprzed ponad 1,5 roku znalazła się na 4 miejscu listy przebojów iTunes.

And the song, 18 months old, went back to number four on the iTunes charts.

Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..

It is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.

Ale współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.

But compassion is also equally at home in the secular as in the religious.

Byłem na miejscu po tym, jak tsunami nawiedziło Sri Lankę, a później Indonezję.

I was present at the tsunami which hit Sri Lanka and then later Indonesia.

W takim odniesieniu zasady te są nie na miejscu - i to należy wyraźnie zaznaczyć.

These rules are out of place there, and this should be clearly recognised.

Dlatego udam się na te wizyty, aby zobaczyć jak się sprawy mają na miejscu.

That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.

Również ochrona danych nie zawsze podlegała ocenom przeprowadzanym na miejscu”.

Data protection has also not always been subject to on-site evaluations.'

Jednakże niepowodzenie naszego dotychczasowego jest zapisane krwią przelaną na miejscu.

However, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.

Aby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.

To add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.

Ale w każdym miejscu na świecie wprowadzają się oni w trans w inny sposób.

And the shaman -- I did a whole series on shamanism, which is an interesting phenomenon.

Oburzone są także przedstawicielstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych obecne na miejscu.

The outrage I feel is shared by United Nations agencies which are active in that region.

Wysiądź z samochodu, i idź stanąć tam na miejscu parkingowym do czasu, kiedy przyjadę".

Get out of the car and go stand in the parking space till I get there."

Słyszeliście o tym, a nigdy nie było to bardziej na miejscu, że „mniej znaczy więcej”.

You've heard it said before, but it's never been more true than today, that less is more.

Uważam, że mylimy się całkowicie stawiając dochody na pierwszym miejscu.

And I think we have it all wrong when we think that income is the link.

Wszystko miało być już na swoim miejscu przed objęciem prezydencji przez Szwecję.

This was supposed to already be in place before the Swedish Presidency.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-miejscu · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.