Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na imie"

Tłumaczenie

"na imie" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o nie ma, niemy, nim, niem., namuł?
 

Podobne tłumaczenia

"na imie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na imie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie możemy pozwolić na sytuację, w której imię Dalajlamy jest łączone z terroryzmem.

We cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.

Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.

An adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.

Odpowiem na pytanie w imieniu mojego kolegi, wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego.

I will respond to the question on behalf of my colleague, Vice-President Antonio Tajani.

Pan Vondra ma teraz głos, aby odpowiedzieć na wypowiedzi w imieniu Rady.

Mr Vondra now has the floor to respond to the various speeches on behalf of the Council.

Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

They are bowed down and fallen; But we are risen, and stand upright.

Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu.

Let them praise his name in the dance: Let them sing praises unto him with timbrel and harp.

Decydujemy się na ubóstwo z wyboru w imię wątpliwej teorii naukowej.

We are embracing poverty by choice in the name of a disputed scientific theory.

Aby opowiadali na Syonie imię Pańskie, a chwałę jego w Jeruzalemie,

When the peoples are gathered together, And the kingdoms, to serve Jehovah.

Wybraliśmy to imię na cześć pokoju w tym regionie i na całej Ziemi.

We use that name to celebrate peace in the region and in the planet.

I Huck wchodzi na tratwę z własnością o imieniu Jim, niewolnikiem.

And Huck gets on the raft with a property named Jim, a slave, see.

W imię solidarności na rzecz środowiska, powinien wykazać się on również pewną troską o Bałtyk.

In the name of environmental solidarity, he should show some concern for the Baltic as well.

"Nie mów ani słowa, Gusty" - powiedziała, bo tak miał na imię.

"Don't say another word, Gusty," she said, for that was his name.

Zmieniła imię na Vivian, bo chciała dopasować się do Ameryki.

She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.

Nie dalej niż w grudniu był tutaj Dalajlama i przemawiał w imieniu Tybetu na posiedzeniu plenarnym.

The Dalai Lama was here only in December, speaking on behalf of Tibet in the plenary.

Złożyliśmy w waszym imieniu donację na rzecz KickStartu, ich nowego projektu.

We've made a donation on everybody's behalf here to kick start, no pun intended, their next project.

Owego dnia naprawdę poczuliśmy że zasłużyła na swoje imię.

So we felt that that day was the day that she really earned her name.

W imieniu Unii na rzecz Europy Narodów popieram rezolucję.

On behalf of the Union for Europe of the Nations, I support the resolution.

Poseł Gargani przedstawi ustne sprawozdanie na ten temat w imieniu Komisji Prawnej.

Mr Gargani will be presenting an oral report on the matter, on behalf of the Committee on Legal Affairs.

Dla niego, który został zepchnięty w płomienie i na nas czycha a jego imię to Legion bo jego jest wielu!

For he who was cast down into the fire is upon us, and his name is Legion for he is many!

Komisarz Piebalgs zostanie z nami, ale będzie teraz odpowiadał na pytania w imieniu pana komisarza Dimas.

Commissioner Piebalgs stays with us but will now answer questions on behalf of Commissioner Dimas.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-imie · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.