Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na głos"

 

"na głos" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 238

na głos {przysłówek}

na głos {przysł.} (też: głośno)

out loud {przysł.}

Nie musicie mówić na głos jej imienia, wystarczy, że o niej pomyślicie.

You don't need to say her name out loud, you can just hold her.

Kiedy mówimy na głos dźwięk naszego głosu jest kierowany z powrotem do uszu.

And when you speak out loud, the sound of your voice is actually channeled back into your own ears.

Esej, który przeczytała Pani na głos, na jego prośbę.

An essay that you read out loud, as per his request.

Mogłaby pani przeczytać to na głos?

Would you mind reading this out loud?

Przeczytaj to sądowi na głos.

Read that out loud to the court.

na głos {przysł.} (też: głośno)

aloud {przysł.}

Więc postanowiłem zatrudnić kilkoro moich przyjaciół z TED, by czytali na głos moje słowa.

So I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.

Przeczytam poprawkę 2 na głos.

I will read Amendment 2 aloud.

(NL) Panie przewodniczący, pani minister! Dziś rano w szkołach holenderskich odbyło się tak zwane narodowe śniadanie przy lekturze na głos, czyli Nationale Voorleesontbijt.

(NL) Mr President, Mrs Espinosa, this morning, the Nationale Voorleesontbijt (national reading-aloud breakfast) was held in Dutch schools.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na głos" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przykro mi, że musiałem przeczytać oba te teksty na głos, ale było to konieczne.

I am sorry that I had to read these two texts out, but I was required to do so.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

(DE) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za ponowne udzielenie mi na krótko głosu.

(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.

Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.

Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

- (FR) Panie przewodniczący! Raz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.

- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.

Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.

Dlatego tak bardzo cieszę się z okazji do zabrania dziś głosu na ten temat.

This is why I am very pleased to have the opportunity to talk about it today.

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.

(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.

Niestety, idea ta nie zyskała poparcia większości głosów na marcowym posiedzeniu Rady.

Unfortunately, there was no majority vote for this at the Council's March sitting.

Żyjemy w różnych krajach i słyszymy krytyczne głosy na temat polityki rozwojowej UE.

We live in our various countries and we hear criticisms of the EU's development policy.

Ma on również łacińską nazwę, która jest tak trudna, że wolałbym nie czytać jej na głos.

It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.

Zrozumiałe jest znaczenie głosu i głosowania na wszystkich poziomach rządzenia.

The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.

Zarówno rząd Iranu, jak i opozycja popierają głosy rozbrzmiewające na ulicach.

Both the Iranian Government and the opposition are supporting the voices on the streets.

Wstrzymałem się od głosu z uwagi na wyżej wymienione sprzeczności w tym sprawozdaniu.

I abstained because of the abovementioned contradictions in the report.

Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.

Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.

Na zgromienie twojerozbiegły się, a na głos pogromu twego prędko zuciekały.

At thy rebuke they fled; At the voice of thy thunder they hasted away

Z pewnością był to wystarczający okres na policzenie głosów i ogłoszenie rezultatów.

Surely this was ample time to count the vote and announce the result.

Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.

For 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-głos · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.