Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na głos"

 

"na głos" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 140

na głos {przysłówek}

na głos {przysł.} (też: głośno)

out loud {przysł.}

Nie musicie mówić na głos jej imienia, wystarczy, że o niej pomyślicie.

You don't need to say her name out loud, you can just hold her.

Kiedy mówimy na głos dźwięk naszego głosu jest kierowany z powrotem do uszu.

And when you speak out loud, the sound of your voice is actually channeled back into your own ears.

Esej, który przeczytała Pani na głos, na jego prośbę.

An essay that you read out loud, as per his request.

Mogłaby pani przeczytać to na głos?

Would you mind reading this out loud?

Przeczytaj to sądowi na głos.

Read that out loud to the court.

na głos {przysł.} (też: głośno)

aloud {przysł.}

Więc postanowiłem zatrudnić kilkoro moich przyjaciół z TED, by czytali na głos moje słowa.

So I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.

Przeczytam poprawkę 2 na głos.

I will read Amendment 2 aloud.

(NL) Panie przewodniczący, pani minister! Dziś rano w szkołach holenderskich odbyło się tak zwane narodowe śniadanie przy lekturze na głos, czyli Nationale Voorleesontbijt.

(NL) Mr President, Mrs Espinosa, this morning, the Nationale Voorleesontbijt (national reading-aloud breakfast) was held in Dutch schools.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na głos" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przykro mi, że musiałem przeczytać oba te teksty na głos, ale było to konieczne.

I am sorry that I had to read these two texts out, but I was required to do so.

Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego.

He will not cry, nor lift up his voice, nor cause it to be heard in the street.

Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

Zabieram głos na podstawie art. 145 Regulaminu, aby złożyć osobiste oświadczenie.

Mr President, I rise under Rule 145 in order to make a personal statement.

Z grzmotem i z gniewem kopie ziemię, a nie stoi spokojnie na głos trąby.

Is it at thy command that the eagle mounteth up, And maketh her nest on high?

Ma on również łacińską nazwę, która jest tak trudna, że wolałbym nie czytać jej na głos.

It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.

Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.

Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.

Na zgromienie twojerozbiegły się, a na głos pogromu twego prędko zuciekały.

At thy rebuke they fled; At the voice of thy thunder they hasted away

Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.

For 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.

Zamiast pisać w dowolnym polu tekstowym z ikoną mikrofonu , możesz powiedzieć tekst na głos.

You can speak instead of typing into any text box that contains this microphone icon.

Ważne jest też, aby zaznaczyć, że głos na "nie” jest równie demokratyczny, jak głos na "tak”.

It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.

na piśmie. - Oddam głos za przyjęciem sprawozdania pana posła Trakatellisa.

in writing. - I will be voting for the report by Mr Trakatellis.

i owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich.

Yea, verily, Their sound went out into all the earth, And their words unto the ends of the world.

Brzmiało ono: Czy w głosowaniu na prezydenta rasa miała dla ciebie wpływ na głos?

We know that race was a factor, and the reason why we know that is because we asked those people.

Na początku głosowania głos zabrał pan poseł Jean-Marie Le Pen.

At the beginning of this vote, Mr Jean-Marie Le Pen took the floor.

Następnie spróbowałem pisać słowa na laptopie i wykorzystywać głos, będący częścią oprogramowania.

Then I tried typing words on my laptop and using its built in voice.

I upadłem na ziemię, a usłyszałem głos mówiący do mnie: Saulu

And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?

Tak wiele, jako słyszymy, jest różnych głosów na świecie, a nic nie jest bez głosu.

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and no [kind] is without signification.

na piśmie. - (RO) Mój głos "za” wynika z następujących doktrynalnych i praktycznych powodów.

in writing. - (RO) My vote "in favour” is based on the following doctrinaire and practical grounds.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

młotek · młyn · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-głos · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.