polsko-angielskie tłumaczenie słowa "na"

PL na polskie tłumaczenie

volume_up
na {przyim.}
volume_up
na {zaim.}
EN

PL na
volume_up
{przyimek}

na (też: dla, za, podczas)
volume_up
for {przyim.}
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
Four for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
for the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
na (też: w, o, na temat)
volume_up
on {przyim.}
I byli odźwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na północy, i na południe.
On the four sides were the porters, toward the east, west, north, and south.
Na drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
Dostępnych jest niewiele danych na temat działania testosteronu na endometrium.
Little information is available on the effects of testosterone on the endometrium.
na (też: w, przy, do, po)
volume_up
at {przyim.}
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
na (też: po, przeciw, naprzeciw, o)
volume_up
upon {przyim.}
Bo sąd przyszedł na ziemię tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
And judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahzah, and upon Mephaath,
To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę?
Is this blessing then pronounced upon the circumcision, or upon the uncircumcision also?
I na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near.
na
volume_up
onto {przyim.}
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
na

trending_flat
"czymś"

na
volume_up
on top of {przyim.} (cupboard, fridge, layer)
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Z drugiej strony żadna organizacja nie chciałaby znaleźć się dalej na liście.
But every organization would also hate to be not on the top of the list.
na
volume_up
atop {przyim.} [wzn.]
Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.
Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.
Leczenie omalizumabem pacjentów z atopią spowodowało znaczne zmniejszenie liczby receptorów FcεRI na bazofilach.
Treatment of atopic subjects with omalizumab resulted in a marked down-regulation of FCε RI receptors on basophils.
na Poczyniono następujące obserwacje, jednak znaczenie kliniczne tych obserwacji w atopowym ia zapaleniu skóry nie jest znane.
While the following have been observed, the clinical significance of these observations in atopic dermatitis is not known.

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Polishbyć na ukończeniu
Polishwykuć coś na blachę
Polishwykuć coś na blachę
Polishna domiar złego
Polishzwrócić czyjąś uwagę na
Polishopony na mokrą nawierzchnię
Polishopony na suchą nawierzchnię
Polishspalony na niebieskiej
Polishjazda drużynowa na czas
Polishjazda indywidualna na czas
Polishlądowanie na dwie nogi