Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mozna oczekiwac"

Tłumaczenie

"mozna oczekiwac" tłumaczenie angielskie

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mozna oczekiwac" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Większego wpływu można oczekiwać, gdy propionian flutykazonu stosowany jest w inhalacji.

Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.

Istnieją limity dotyczące tego, czego można oczekiwać od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

There are limits to what can be expected from the European Investment Bank.

Nie można oczekiwać, że w przeciągu kilku miesięcy powstanie nowy pomysł.

You cannot expect them to conjure up something within a few months.

Wasza reakcja była znacznie odległa od tego, czego można by oczekiwać od strażnika traktatów.

Your reaction has been far removed from what one would expect of a guardian of the Treaties.

Sytuację w Egipcie można scharakteryzować jako bunt w oczekiwaniu na rewolucję.

The situation in Egypt could be adequately described as a revolt in waiting for a revolution.

Jak znacznej przejrzystości można oczekiwać od pragnących wziąć udział zainteresowanych stron?

How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?

Panie przewodniczący! Życzeniowo można by oczekiwać, że z czasem konflikt się rozładuje.

(PL) Mr President, hopefully we might expect that with time the conflict will sort itself out.

Nie jest to zadanie łatwe i nie można oczekiwać natychmiastowych rezultatów.

This is not an easy task and one cannot expect immediate results.

Po przedawkowaniu światła można oczekiwać nasilenia objawów i uszkodzenia prawidłowych tkanek.

Increased symptoms and damage to normal tissue might be expected following an overdose of light.

To jest faktyczna odpowiedź, gdyż nie można oczekiwać, że sytuacja na rynku stanie się łatwiejsza.

This is the real answer, because we cannot expect the market to become easier.

Następna Komisja zbierze owoce, których bez omawianego planu działania nie można byłoby oczekiwać.

The next Commission will reap the benefits, which without the Action Plan could not be expected.

Czego można oczekiwać od banku inwestycyjnego w czasie kryzysu?

What can be expected from an investment bank during a crisis?

Od silnych i dużych można i powinno się oczekiwać więcej, a nie mniej.

From the great and powerful one should expect more, not less.

Nie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.

It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.

Przecież nie można oczekiwać, że obywatele wykonają to zadanie za państwo.

It is, after all, absolutely impossible to expect citizens to carry out this work instead of the state.

Na podstawie tych danych można oczekiwać, że tolerancja leku będzie zbliżona w obu wspomnianych grupach.

Based on this data, the tolerability would be expected to be similar between those two groups.

Nie da się po prostu spisywać umów, jeśli nie można oczekiwać wzajemności z drugiej strony.

We cannot just forge agreements when we are not sure that they will be equally matched by the other side.

Nie można więc oczekiwać wysokiego poziomu kontroli jakości.

You cannot then expect a high level of quality control.

Czyli tyle, ile można oczekiwać od próby rzutu monetą.

And it got it 50 percent of the time -- which is exactly what you'd expect with a coin flip model.

Bardziej nasilonych działań można oczekiwać kiedy propionian flutykazonu stosowany jest w postaci wziewnej.

Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

mózg · mózgownica · mózgowy · możliwa · możliwe · możliwie · możliwość · możliwości · możliwy · można · mozna-oczekiwac · możność · możny · mozolić · mozolnie · mozolny · mozół · Mołdawia · MPC · MPC-2 · MPC-3

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.