polsko-angielskie tłumaczenie słowa "modny"

PL modny polskie tłumaczenie

volume_up
modny {przym. m.}

PL modny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

modny (też: wytworny)
A wtedy, w moich latach studenckich, ten rodzaj projektowania był modny i popularny.
And when I was in my college days, this was the sort of design that was fashionable and popular.
W latach 80-tych, bardzo modne było rozmawianie o właściwym poziomie cen.
In the 1980s, it was very fashionable to talk about getting prices right.
Przewodniczący Barroso powiedział, że bycie populistą i powiewanie flagą ksenofobii zaczyna być modne.
Mr Barroso said it's becoming fashionable to be Populist and wave the flag of xenophobia.
modny
volume_up
mod {przym.} [Amer.] [pot.] (up-to-date)
modny (też: sprytny, elegancki, szykowny, inteligentny)
volume_up
smart {przym.}
modny (też: szykowny)
volume_up
stylish {przym.}
modny
volume_up
trendy {przym.}
Nie staraj się być modny, jeżeli chcesz być poważny.
Don't be trendy if you want to be serious.
I wtedy przedstawiasz toalety jako nowoczesną, modną wygodę.
But then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
Czy stworzenie plakatu w ten sposób jest modne samo w sobie?
Is doing the poster this way trendy in itself?
modny (też: aktualny, nowoczesny)
modny (też: najświeższy)
volume_up
up-to-date {przym.} (latest)
modny (też: zamożny, szykowny)
volume_up
uptown {przym.}
modny
volume_up
voguish {przym.}
modny (też: w modzie)
RW: Na pewno kiedyś ludzie -- kiedy Michael Graves był modny, przed imbrykami --
RSW: At a certain point a number of years ago, people -- when Michael Graves was a fashion, before teapots ...
Obecnie modne jest palenie w celu utrzymywania odpowiedniej wagi u młodych dziewcząt.
The new fashion now is to promote smoking among young girls as a weight-control measure.
Pojechałam tam, ponieważ Japończycy chcieli na nie polować i robić z nich modne rękawiczki do golfa, proteiny i olej.
I went there because the Japanese wanted to start harvesting them and turning them into high fashion golf gloves, protein and oil.
modny (też: w modzie)
volume_up
in vogue {przym.}
modny (też: pożądany, porywający, odjazdowy)
volume_up
phat {przym.} [Amer.] [slg.]
modny (też: na czasie)
volume_up
hip {przym.} [pot.]

Przykłady użycia - "modny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRW: Na pewno kiedyś ludzie -- kiedy Michael Graves był modny, przed imbrykami --
RSW: At a certain point a number of years ago, people -- when Michael Graves was a fashion, before teapots ...
PolishTo było nieco zbyt dziwaczne i chcieliśmy bardziej kobiecego punktu widzenia, więc "zatrudniliśmy" kaczkę która zrobiła to w znacznie bardziej odpowiedni sposób -- tzn. bardziej modny.
It was a little bit too funky, and we wanted a more feminine point of view and employed a duck who did it in a much more fitting way -- fashion.