polsko-angielskie tłumaczenie słowa "model"

PL model polskie tłumaczenie

model {m.}

ENmodel angielskie tłumaczenie

model {rzecz.}
model {przym.}
PL
to model {czas.}

PL model
volume_up
{męski}

  1. ogólne
  2. Sztuka

1. ogólne

model (też: wzorzec)
volume_up
model {rzecz.}
Taki model - model zachodzenia na siebie - to droga postępowania naprzód.
This model, a model of overlap, is the way to move forward.
Musimy zrozumieć, że model przyszłości nie będzie taki jak model z przeszłości.
We have to understand that the model of the future will not be like the model of the past.
Z jednej strony mamy model maklerski, a z drugiej model przemysłowy.
On the one hand, we have the brokers' model, and, on the other, the industrial model.
model (też: atrapa)
volume_up
mock-up {rzecz.}
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy różniące się od tych występujących w aktualnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe („ mock- up ”) zawierają antygeny wirusa grypy różniące się od obecnie krążących w środowisku antygenów wirusa grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
model (też: atrapa, makieta)
volume_up
mockup {rzecz.}
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy różniące się od tych występujących w aktualnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe („ mock- up ”) zawierają antygeny wirusa grypy różniące się od obecnie krążących w środowisku antygenów wirusa grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
model (też: atrapa, kpina, pośmiewisko, szyderstwo)
volume_up
mock {rzecz.}
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy różniące się od tych występujących w aktualnie krążących wirusach grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.
Szczepionki modelowe („ mock- up ”) zawierają antygeny wirusa grypy różniące się od obecnie krążących w środowisku antygenów wirusa grypy.
Mock-up vaccines contain influenza antigens that are different from those in the currently circulating influenza viruses.

2. Sztuka

model (też: modelka)
volume_up
sitter {rzecz.} [art.]

Przykłady użycia - "model" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmodel referencyjny połączen systemów otwartych
PolishI pokazuję po raz pierwszy publicznie ten model dotyczący światła widzialnego.
And I'm showing for the first time in public this visible light demonstrator.
PolishJaskrawo dowodzą tego są: dyrektywa w sprawie czasu pracy oraz model flexicurity.
The proposals on the Working Time Directive and flexicurity are clear examples of this.
PolishW sprawozdaniu uznano, że model flexicurity może być strategią dla reform rynku pracy.
This report recognises that flexicurity can be a strategy for labour market reform.
PolishTo kopernikański model Układu Słonecznego, coś takiego pewnie narysowaliście.
That's pretty much what you should have on your piece of paper. ~~~ Right?
PolishTeraz model referencyjny przyjęty przez Radę będzie uznany za kryterium.
Now the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
PolishJeśli jest on w stanie zobaczyć model własnego mózgu, to może nauczyć się jego kontroli
If he can see this pattern in his own brain, he can learn how to control it.
PolishTo jedyny sposób, aby rozwinąć w Europie nasz model społecznej gospodarki rynkowej.
This is the only way we can develop our social market economy in Europe.
PolishCóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.
Well, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.
PolishCzy oznacza to reformy na rynku pracy, model flexicurity pozbawiony bezpieczeństwa?
Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?
PolishModel AXIS Q1602 wykorzystuje rewolucyjną technologię Lightfinder firmy Axis.
AXIS Q1602 incorporates Axis’ revolutionary Lightfinder technology.
PolishOkreślenia takie, jak "europejski model społeczny” czy "solidarność europejska”, są mylące.
The jargon of 'social Europe' or a 'Europe of solidarity' is misleading to our people.
PolishTen model całkowicie różni się od modelu współpracy w dużych projektach XX wieku.
What's going to make the difference here is what Dean Kamen said, the inventor and entrepreneur.
PolishPodobny model obserwujemy obecnie w sieci -- a w zasadzie wiele podobnych modeli.
So it's been a very optimistic time, I think, and I want to just talk about a few of those things.
PolishTo była wersja beta-- śmiech ten odkurzacz Skinnera model 1905 r.
This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.
PolishOna tylko psuje ten oczekiwany model i jedność cech strukturalnych.
It only rattles that expected pattern and unity of structural features.
PolishTo pierwszy odkurzacz - model Skinner z 1905 r. firmy Hoover.
This is the first vacuum cleaner, the 1905 Skinner Vacuum, from the Hoover Company.
PolishKiedy porównałem model z brązu z glinianym okazał się krótszy o dwa centymetry.
And when I held my bronze one up against my Sculpey one, it was shorter by three-quarters of an inch.
PolishModel Henry J z 1953 roku. ~~~ Jestem maniakiem autentyzmu - mieszkam w cichej okolicy Toledo.
That's a 1953 Henry J -- I'm a bug for authenticity -- in a quiet neighborhood in Toledo.
PolishTo nowy model wstrzykiwacza, przed wstrzyknięciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
This is a new pen design please read the user manual before injecting