Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "można"

 

"można" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 11039

można

Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.

Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.

A zatem zapewniamy duże poparcie, ale oczywiście zawsze można zrobić więcej.

So there is great support there, but, of course, one can always do more.

To Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.

It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.

Oczywiście można zawsze narzekać, że można było wcześniej i tak dalej.

Of course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.

Żadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.

Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.

W istocie, jest to główny element legislacyjny, jeżeli w ogóle można w ten sposób powiedzieć, programu "Small Business Act”.

Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.

Można jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.

Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.

Można się więc zastanowić, dlaczego Komisja nie ponosi tej wyłącznej odpowiedzialności w sytuacji gdy cena ropy wzrosła od początku roku o 50%.

One may well wonder, then, why the Commission does not exercise this exclusive responsibility, when the price of oil has risen by 50% since the beginning of the year.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "można":

 

Podobne tłumaczenia

"można" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "można" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.

Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.

Można śledzić dowolne zdarzenie przeglądarki w witrynie, w tym zdarzenia Flash.

You can track any browser based event, including Flash events, on your website.

Kosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.

Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.

Można to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.

This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.

In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.

Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.

You cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.

Most patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.

Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.

However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można synergię między tymi celami.

On the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.

W jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.

You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.

Można to dostrzec na przykład w regionie pomiędzy Paryżem, Londynem i Antwerpią.

We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.

Wreszcie, Indie można postrzegać jako promotora pokoju i stabilności w regionie.

Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region.

W takich okolicznościach nie można się zgodzić na odbieranie kobietom ich praw.

In such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.

Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.

Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.

Nie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.

It cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

może · mózg · mózgownica · mózgowy · możliwa · możliwe · możliwie · możliwość · możliwości · możliwy · można · możność · możny · mozolić · mozolnie · mozolny · mozół · Mołdawia · MPC · MPC-2 · MPC-3

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.