polsko-angielskie tłumaczenie słowa "można"

PL można polskie tłumaczenie

można [przykład]

PL można
volume_up

To Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.
It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.
Totalitaryzmu nie można zwalczać metodami totalitarnymi.
It is not with totalitarian methods that one can fight totalitarianism.
Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.
Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.
W istocie, jest to główny element legislacyjny, jeżeli w ogóle można w ten sposób powiedzieć, programu "Small Business Act”.
Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.
Można jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.
Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.
Można się więc zastanowić, dlaczego Komisja nie ponosi tej wyłącznej odpowiedzialności w sytuacji gdy cena ropy wzrosła od początku roku o 50%.
One may well wonder, then, why the Commission does not exercise this exclusive responsibility, when the price of oil has risen by 50% since the beginning of the year.

Synonimy (polski) dla "można":

można

Przykłady użycia - "można" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmożna wysyłać/gotowy do wysłania
Polishmożna było pęknąć ze śmiechu
Polishcel można osiągnąć różnymi sposobami
Polishcel można osiągnąć różnymi sposobami
Polishnie można nikogo uszczęśliwiać na siłę
you can lead a horse to water but you can't make it drink
Polishnie można nikogo uszczęśliwiać na siłę
you can take a horse to water but you can't make it drink
Polishtyle, że nie można się opędzić
Polishtyle, że nie można się opędzić
PolishMożna to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.
This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishAlternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
PolishWreszcie, Indie można postrzegać jako promotora pokoju i stabilności w regionie.
Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region.
PolishNie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
However, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
PolishKosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.
Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
PolishSkuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.
You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.
PolishMożna to dostrzec na przykład w regionie pomiędzy Paryżem, Londynem i Antwerpią.
We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.
PolishLokalizację swojej mapy witryny można określić również w swoim pliku robots.txt.
You can also specify the location of your Sitemap in your robots.txt ~~~ file.
PolishJak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
PolishNie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
You cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.