Search for the most beautiful word
day release
spur gear

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mimo to"

 

"mimo to" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 690

mimo to {spójnik}

mimo to {spójn.} (też: jeszcze, spokojnie, ciągle, nadal)

still {przysł.}

A mimo to nadal zmagamy się z tymi samymi problemami co dziesiątki lat temu.

Yet we're still dealing with a lot of the same challenges as many decades ago.

Moje pytanie brzmi następująco: dlaczego mimo to popiera przyjęcie tej zmiany?

My question is the following: why does he still support the approval of this modification?

Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.

This is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.

Mimo to, sedno tego łacińskiego przysłowia pozostaje wciąż aktualne.

Nonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.

Mimo to sytuacja w sferze praw człowieka jest w dalszym ciągu opłakana.

In spite of that, the dismal human rights situation still persists.

mimo to

mimo to (też: nawet wtedy)

Kosztuje to trzy razy więcej, a mimo to liczba pacjentów wciąż jest ograniczona.

It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.

Mimo to złapałem siedem G i wjeżdżając w pętlę na moment straciłem przytomność.

Even then, I caught seven G and lost a bit of consciousness on the way in.

Mimo to należy powiedzieć, że wypracowaliśmy otwarty i dość wyważony dokument.

That said, the end result that we have is an open and reasonably balanced one.

Mimo to, przez ostatnie tygodnie było bardzo ciężko olewać futbol.

That said, it's been really hard to ignore football for the last couple of weeks.

Jednak mimo to nadal istnieją między nami konkretne różnice.

That said, however, we still have our clear differences.

Mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia w obu obszarach.

That said, there is still a lot of work to be done in both areas.

Mimo to stojący przed nami dylemat strategiczny jest jasny.

That said, the strategic dilemma is clear.

mimo to {przysłówek}

mimo to {przysł.} (też: i tak)

irrespective {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mimo to":

 

Podobne tłumaczenia

"mimo to" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mimo to" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Mimo to zapewnia on użytkownikom Internetu środki prawne służące ich obronie.

Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.

Mimo to, Polska w roku 1988, prawie dwadzieścia lat temu, wyrzekła się kary śmieci.

Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.

Mimo wszystko jest to obietnica złożona naszym obywatelom i krok w dobrym kierunku.

Nonetheless, it was a promise to our citizens and a step in the right direction.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.

In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.

I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.

And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.

I mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.

And yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.

Zdumiewający był fakt, że nic ich do tego nie zmuszało, a mimo to przybyli.

And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.

Mimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.

Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.

Ponieważ to upokażające, a mimo to czuje się... ~~~ Nie wiem, jak to ująć.

Because it's mortifying, and yet it feels ... I don't know how to put this.

Mimo to ogólnie popieramy sprawozdanie, dlatego głosowaliśmy za jego przyjęciem.

However, overall we support the Report and therefore have voted in favour.

Mimo to obserwujemy rozszerzanie się obszarów ubóstwa na szczeblu globalnym.

Nonetheless, what we are seeing is an increase in poverty at global level.

Mimo to, my, Komisja zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by wypracować rozwiązanie.

Having said that, we, the Commission, did our utmost to come up with a solution.

Mimo to ten problem nie stanowi priorytetu dla obecnego rządu rumuńskiego.

Nevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.

Mimo to chciałabym ponownie podkreślić znaczenie kontynuacji tych reform.

Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.

A mimo to Europa nalega i po raz n-ty opracowuje absurdalne cele klimatyczne.

Yet Europe is persisting and drawing up the umpteenth series of absurd climate targets.

Mimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.

Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.

Radzie przysługuje pięć minut, a mimo to jej przedstawiciel przemawia przez 20 minut.

Five minutes are set aside for the Council, and it speaks for 20 minutes.

Mimo to można zaobserwować sygnały, że pan Łukaszenko powoli przekonuje się do Zachodu.

Nevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

milszy · milusieńki · miluśki · milutki · Milwaukee · mim · Mimas · MIME · mimika · mimo · mimo-to · mimochodem · mimośród · mimowolnie · mimowolny · mimoza · mina · minąć · minaret · mineciarz · mineralizować

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.