Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mijać"

 

"mijać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 138

mijać {czasownik}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: płynąć, minąć, upływać, upłynąć)

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: minąć, przejechać poza, nie trafić do, nie trafiać do)

to overshoot [overshot|overshot] {czas. przech.}

Panie i panowie, panie komisarzu! Fundusz dostosowania do globalizacji mija się czasem z celem, a to z powodu zawiłej procedury.

Ladies and gentlemen, the fund sometimes overshoots the mark, the simple reason being that the procedure is too cumbersome, Commissioner.

Rejestrowanie przepływów substancji jasno mija się z celem, jako że nie jest jeszcze jasne, czy środek ochrony roślin, biocyd czy nawet środek leczniczy powstaje z danej substancji.

The recording of substance flows clearly overshoots the mark here, since it is not yet certain whether a plant protection product, a biocide or perhaps even a drug is produced from a given substance.

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: przejść obok, omijać, ominąć, przejechać)

to pass by {czas.}

♫ ♫ Sama nie rozumiem,♫ ♫ dlaczego mówią o magii, ♫ ♫ której nikt nie może się oprzeć,♫ ♫ gdy mnie widzi, gdy mnie mija.

♫ ♫ I don't understand myself, ♫ ♫ why they talk of magic, ♫ ♫ that no one withstands, ♫ ♫ if he sees me, if he passes by.

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: płynąć, minąć, przeminąć, przemijać)

to go by {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: tykać)

to tick away {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: minąć, wyruszyć, posuwać się, wyruszać)

to move on {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: minąć, uciekać, umykać)

to slip by {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: udać się, udawać się, odbyć się, odbywać się)

to pass off {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: minąć, przycichnąć, ucichać, ucichnąć)

to blow over {czas.}

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: płynąć, przejść, minąć, przepuścić)

Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.

The discretion of a man maketh him slow to anger; And it is his glory to pass over a transgression.

Czas mijał, a one myśleli, że na pewno o nich zapomniał, na początku.

Time passed, and they thought he had surely forgotten them, at first.

W efekcie obie strony mijały się jak nocne pociągi, a rezultat był łatwy do przewidzenia.

As a result, both parties passed like ships in the night and the result was easy to predict.

Pytanie tylko, czy możemy przyjąć konkretne środki: czas mija, a problemy wciąż rosną.

The question is whether we can adopt concrete measures: time is passing and the problems are getting ever bigger.

Pan Mugabe ma już swoje miejsce w historii; każdy mijający dzień sprawia, że miejsce to jest coraz mniej poczesne.

Mr Mugabe already has his place in history; each day that passes merely makes it a less impressive one.

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk} (też: minąć)

to go past {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mijać":

 

Podobne tłumaczenia

"mijać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mijać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wobec tak powszechnego poparcia referendum w moim kraju mijałoby się z celem.

Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.

Artykuł 27 tego sprawozdania zawiera informacje, które mijają się z prawdą.

Paragraph 27 of this report contains information which contradicts the truth.

Chodzi o to, że ci ludzie wyciągają wnioski, które mijają się z prawdą.

I mean these guys are extrapolating in realms that are not necessarily valid.

Czas mijał, a one myśleli, że na pewno o nich zapomniał, na początku.

Time passed, and they thought he had surely forgotten them, at first.

Panie komisarzu! Mijają dwa lata, a obiecana przez UE pomoc budżetowa jeszcze nie nadeszła.

Two years on, Commissioner, the budgetary aid announced by the EU has still not arrived.

Trzecia informacja: dnia 13 lipca mija 10. rocznica śmierci Jana Karskiego.

Thirdly, 13 July is the 10th anniversary of the death of Jan Karski.

Od wprowadzenia strategii UE dotyczącej alkoholu mijają już trzy lata.

It is nearly three years since we adopted the EU's alcohol strategy.

W efekcie obie strony mijały się jak nocne pociągi, a rezultat był łatwy do przewidzenia.

As a result, both parties passed like ships in the night and the result was easy to predict.

Czas przed zakupem: czas jaki mija, zanim użytkownik dokona zakupu.

Time to Purchase: How long does it take before visitors make a purchase?

Pod koniec życia mijają się z prędkością bliską prędkości światła.

At the end of their lives, they're going around each other very near the speed of light.

Mija 40 lat i mamy rok 1917, kiedy cylinder wkracza w inny świat.

40 years on and we're in 1917, and the cylinder enters a different world.

Od przyjęcia celu politycznego do udostępnienia środków mija rok.

By the time the money is made available, the political objective is already a year old.

Sankcje, które dotykają ludność przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego i mijają się z celem.

Sanctions that punish the civil population are counterproductive and miss the actual point.

Zatrzaskuję za sobą drzwi, wspinam się, mijam tykające wahadło.

I slam the door behind me, climb up, go past this place where I see a pendulum ticking.

Świąd mijał po kilku minutach, zaś objawy miejscowego podrażnienia ustępowały w ciągu kilku dni.

In general the pruritis disappears within a few minutes and the local swelling within a few days.

(HU) Panie przewodniczący! Na początek powiem, że wypowiedź pani poseł Beňovej mija się z prawdą.

(HU) Let me begin, Mr President, by saying that what Mrs Beňová said is not true.

Mija blisko rok, odkąd rozpoczął się grecki kryzys zadłużenia.

It is now nearly a year since the start of the Greek debt crisis.

Jak wiadomo między złożeniem pytań, a uzyskaniem odpowiedzi mija dużo czasu.

She will understand that there is a long delay between putting questions down and getting answers.

Ból jest umiarkowany, krótkotrwały i mija po kilku godzinach.

This effect is moderate and brief and will disappear after some hours.

Nurkowie nie mogą tam dotrzeć, a batyskafy szybko ją mijają.

Scuba divers can't get there, submarines go right on past it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.