Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mierzyć"

 

"mierzyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 859

mierzyć {czasownik}

mierzyć [mierzę|mierzył] {czas.} (też: zmierzyć)

Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.

It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.

Następne pytanie, które moglibyście zadać, to co dokładnie chcecie mierzyć?

Now, the next question that you would like to ask is: What would you like to measure?

Dalej bowiem nie wiemy, jak mierzyć owe postępy, jeśli w ogóle są.

We do not know how to measure this progress, if indeed there has been any.

Istnieją dwie uznane międzynarodowo skale, przy pomocy których można mierzyć problem hazardowy.

There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.

A ponieważ mamy te ładne wykresy, możemy mierzyć różne rzeczy.

And because we have these nice charts, we can measure things.
to mete [meted|meted] {czas. przech.} [arch.]

mierzyć [mierzę|mierzył] {czas.} (też: celować)

to take aim {czas.}

mierzyć [mierzę|mierzył] (wzrokiem) {czas.} (też: zmierzyć, porównywać, porównać)

to weigh up (options, benefits, risks) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mierzyć":

 

Podobne tłumaczenia

"mierzyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mierzyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.

There have been some positive developments, but equally there is more to be done.

Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.

- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.

Jest to w takiej samej mierze związane z rozmiarem tragedii jak i z biurokracją.

This has as much to do with the size of the disaster as with the bureaucracy.

Wiem, że w znacznej mierze wynikła ona z głupoty i chciwości irlandzkich polityków.

I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.

Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.

It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.

Przyszłej opłacalności Unii Europejskiej nie należy mierzyć w liczbach po przecinku.

The future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.

A to była mała kałamarnica Humboldta, która mierzyła około 3 stopy długości.

And that was a Humboldt squid, a juvenile Humboldt squid, about three feet long.

To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.

This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.

Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.

And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.

Dzisiaj śpiączki są mierzone na skali od 15 do 3. ~~~ 15 to łagodna śpiączka.

Now comas are measured on a scale from 15 down to three. ~~~ Fifteen is a mild coma.

Może to się w dużej mierze przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków na drogach.

This can make an enormous difference in reducing car accidents on our roads.

Uważam, że sektor budownictwa jest w dużej mierze odbiciem stanu gospodarki.

I believe that the construction sector broadly reflects the economic situation.

Przykładowo, PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

For example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.

Korzyści, które wynikną z takiego porozumienia, w znacznej mierze przewyższą koszty.

The benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.

W szczególności nie mierzy on równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

In particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.

Do tej pory uwaga w głównej mierze koncentrowała się na sektorze bankowym.

Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.

Sukces odbudowy zależy również w znacznej mierze od powodzenia strategii UE 2020.

The success of the recovery also depends a lot on the success of the EU 2020 strategy.

Systemy opieki zdrowotnej zostały w dużej mierze dotknięte kryzysem gospodarczym.

Healthcare systems are suffering a great deal due to the economic crisis.

Gospodarka wielu państw członkowskich w dużej mierze zależy od rolnictwa.

The economies of many Member States are heavily dependent on agriculture and farming.

W żadnej mierze nie brakuje mi ambicji w zakresie tego, co powinniśmy uczynić w Syrii.

I am not in any way lacking in ambition for what we should do with Syria.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.