Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mierzyć"

 

"mierzyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 294

mierzyć {czasownik}

mierzyć [mierzę|mierzył] {czas.} (też: zmierzyć)

Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.

It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.

Następne pytanie, które moglibyście zadać, to co dokładnie chcecie mierzyć?

Now, the next question that you would like to ask is: What would you like to measure?

Dalej bowiem nie wiemy, jak mierzyć owe postępy, jeśli w ogóle są.

We do not know how to measure this progress, if indeed there has been any.

Istnieją dwie uznane międzynarodowo skale, przy pomocy których można mierzyć problem hazardowy.

There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.

A ponieważ mamy te ładne wykresy, możemy mierzyć różne rzeczy.

And because we have these nice charts, we can measure things.
to mete [meted|meted] {czas. przech.} [arch.]

mierzyć [mierzę|mierzył] (wzrokiem) {czas.} (też: porównać, porównywać, zmierzyć)

to weigh up (options, benefits, risks) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mierzyć":

 

Podobne tłumaczenia

"mierzyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mierzyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponadto powinniśmy prowadzić pomiary, mierzyć temperaturę i stale sprawdzać puls.

Then, we should be measuring, taking the temperature, constantly taking the pulse.

Dokładność badania w bardzo dużej mierze zależy od jakości analizy oddechowej.

The accuracy of the test strongly depends on the quality of the breath analysis.

Jeśli mierzycie w calach, będzie to 9 cali, jeśli w centymetrach, będzie to 16 cm.

If you are well-versed with inches, nine inches, centimeters, 16 [centimeters].

Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.

It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.

Przyszłej opłacalności Unii Europejskiej nie należy mierzyć w liczbach po przecinku.

The future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.

A to była mała kałamarnica Humboldta, która mierzyła około 3 stopy długości.

And that was a Humboldt squid, a juvenile Humboldt squid, about three feet long.

Galileusz mierzył się z inkwizycją, więc musiał być nieco bardziej uprzejmy.

Just quickly: Aristotle, his thing was, "It’s not flat, stupid, it’s round."

To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.

This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.

Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.

And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.

Dzisiaj śpiączki są mierzone na skali od 15 do 3. ~~~ 15 to łagodna śpiączka.

Now comas are measured on a scale from 15 down to three. ~~~ Fifteen is a mild coma.

Należy pobudzić kreatywność Afryki, co już tu w dużej mierze zobaczyliśmy.

Getting the creative juices flowing on this continent, much of what you have seen here.

"PKB mierzy pobieżnie wszystko, oprócz tego, co nadaje życiu wartość."

He said GDP "measures everything in short, except that which makes life worthwhile."

PKB mierzy wszystko: od zanieczyszczeń powietrza do niszczenia sekwoi.

GDP counts everything from air pollution to the destruction of our redwoods.

Stale mierzyliśmy jego tętno, ciśnienie krwi i stężenie tlenu we krwi.

We were monitoring his PO2 of his blood, his heart rate, his blood pressure.

Oczy jego jako gołębicy nad strumieniami wody, jako umyte w mleku, stojące w mierze swojej;

His eyes are like doves beside the water-brooks, Washed with milk, [and] fitly set.

Pokrótce mierzy wszystko, oprócz tego, co czyni życie wartościowym."

It measures everything, in short, except that which makes life worthwhile."

Kiedy mierzymy Milenijne Cele Rozwoju dochodzimy do trudnych rzeczy.

It's coming into some tricky things then when we are measuring MDGs.

Poprosiliśmy naszego studenta, aby patrzył na to, co mierzy kamera.

We asked one of our students to look at what the camera is measuring.

Mierzyli zwłaszcza w elitę i intelektualistów, artystów, tancerki.

And at the end of the war, there were only 30 of these classical dancers still living.

Nie uciekanie przed utratą, ale mierzenie się z żalem, poddanie się smutkowi.

Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.