Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "miejscowość"

 

"miejscowość" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 36

miejscowość {rzeczownik}

miejscowość {f.} (też: miasteczko, miasto)

town {rzecz.}

Ostateczny wniosek jest zatem środkiem zdecydowanie dyskryminującym mniejsze miejscowości.

The resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.

Miejsca - miasta, miejscowości, województwa, stany, regiony, państwa i kontynenty (przykład: Paris, France)

Places - Cities, towns, states, provinces, states and continents (example: Paris, France)

Nie powinniśmy pozwalać, by władze lokalne, miasta i miejscowości w Europie same borykały się z tym problemem.

Local authorities and towns and cities in Europe should not be left to manage this challenging situation on their own.

Wielu obywateli zamieszka jeszcze dalej od miast i będzie dojeżdżało do pracy w pobliżu miast i mniejszych miejscowości.

Many will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.

Konsekwencją tego jest niezdolność miast i mniejszych miejscowości do zapewnienia mieszkańcom usług i podupadanie całych społeczności.

This is reflected in the ability of cities and towns to provide their residents with services and the decline of entire communities.

miejscowość {f.} (też: miejsce, plac, lokal)

place {rzecz.}

Aby wyszukać miasto, miejscowość, lotnisko, województwo, stan, region, państwo lub kontynent, wpisz odpowiednią nazwę i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.

To search for cities, towns, airports, states, provinces, states or continents, enter the place name and click Search Maps.

Miejsca - miasta, miejscowości, województwa, stany, regiony, państwa i kontynenty (przykład: Paris, France)

Places - Cities, towns, states, provinces, states and continents (example: Paris, France)

miejscowość {f.} (też: miejsce, lokalizacja)

location {rzecz.}

241 miejscowości o łącznej liczbie 1,6 miliona mieszkańców ucierpiało bezpośrednio na skutek tej klęski żywiołowej, która zniszczyła całkowicie lub częściowo ich domostwa i uprawy.

241 locations in Romania, with a total population of 1.6 million inhabitants, suffered directly as a result of the disaster, which partially or totally destroyed houses and crops.

miejscowość {f.} (też: miejcowość)

locality {rzecz.}

Poprawki zaproponowane do rozporządzenia uwzględniają także zasadę konurbacji, która dotyczy grup miejscowości obsługiwanych przez jedno lotnisko.

The amendments proposed to the new regulation also include the principle of conurbation, which represents a grouping of localities served by the same airport.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "miejscowość":

 

Podobne tłumaczenia

"miejscowość" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "miejscowość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlatego zajmujemy się tym, co wydarzyło się 7 marca w okolicach miejscowości Jos.

This is why we are taking an interest in what happened on 7 March near the city of Jos.

Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.

He started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.

Należy zabronić korzystania z technologii opartych na cyjanku w miejscowości Roşia Montană.

Cyanide technology must be banned in Roşia Montană (Verespatak).

To było w domu tego Pana w miejscowości Potomac, w Maryland. ~~~ Może niektórzy z was tam byli.

It was in this gentleman's house in the Potomac, for those of you who are familiar with Maryland.

Jedyny kościół rumuński w miejscowości Mălăiniţa wkrótce zostanie zburzony.

The sole Romanian church in Mălăiniţa will soon be demolished.

Weźmy choćby problem portugalskiej miejscowości Urgeiriça.

We have the case of Urgeiriça in Portugal, for example.

Mieszkam w małej miejscowości. Tu ludzie się znają, interesują się tym, co się dzieje w ich sąsiedztwie.

I live in a small village, where people know each other and are interested in what is happening around them.

Możesz to zrobić, stosując kierowanie na określone miejscowości.

You can do this by targeting just specific cities.

Dziedzictwo budowlane miejscowości Verespatak (Roşia Montană) również uległo zniszczeniu, a jej ludność - zubożeniu.

The built heritage of Verespatak (Roşia Montană) has also been destroyed and its population impoverished.

Miejscowość Szelmenc należała kiedyś do Węgier.

Szelmenc was at one time part of Hungary.

Najbardziej ucierpiała miejscowość L'Aquila.

Worst hit was the city of L'Aquila.

To dwie niewielkie miejscowości.

These are two small communities.

Najdłużej żyjących Amerykanów znaleźliśmy wśród Adwentystów Dnia Siódmego w miejscowości Loma Linda w Kalifornii.

And we found America's longest-lived population among the Seventh-Day Adventists concentrated in and around Loma Linda, California.

Założyłem dziś parę butów Barker z miejscowości Earls Barton w pięknym okręgu wyborczym Westminster w Daventry.

I am wearing a pair of Barker shoes today from a village called Earls Barton in the wonderful Westminster constituency of Daventry.

Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapobiec wypadkom podobnym do tego, który dotyka właśnie mieszkańców miejscowości Kolontár i Devecser.

Only in this way will we be able to prevent similar accidents to the one that is now affecting the inhabitants of Kolontár and Devecser.

Tydzień temu mój kolega został zaatakowany w miejscowości Nyíregyháza przez ekstremistów wykrzykujących: "Brudni cyganie, wynocha z naszego kraju!”

A week ago my own colleague was attacked in Nyíregyháza by extremists yelling: 'Filthy gypsy, get out of our country!'

W zeszłym tygodniu w mojej rodzinnej miejscowości, Prato, przejęto 73 tysiące sfałszowanych produktów, z czego większość stanowiły wyroby włókiennicze.

Just last week in Prato, my hometown, more than 73 000 counterfeit items were seized and the majority of them were textile products.

(PT) Pani przewodnicząca! Spółka Opel miała duży zakład produkcyjny w Portugalii, w miejscowości Azambuja, w którym zatrudnionych było niemal 2 tysiące pracowników.

(PT) Madam President, Opel had a large factory in Portugal, in Azambuja, and employed a total of almost 2 000 workers.

Pani przewodnicząca! Zostałem zasypany wiadomościami od hodowców z wielu miejscowości Południowo-Wschodniej Anglii, uznających tę propozycję za niemal katastrofalną.

Madam President, I have been deluged with messages from growers from all over the south-east of England who regard this proposal as near catastrophic.

Wytłumaczę dlaczego tak postąpiłem, odczytując list przysłany mi przez Jamesa Mowbraya, rolnika mieszkającego w Skegness, miejscowości znajdującej się w moim okręgu wyborczym.

I will explain why by reading out a letter to me from James Mowbray, who is a farmer near Skegness in my region.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.