Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "medyczny"

 

"medyczny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 241

medyczny {przymiotnik}

medyczny {przym. m.} (też: leczniczy)

medical {przym.}

Zastrzyk wykonywany jest przez personel medyczny nadzorujący badanie.

The medical staff supervising your scan will administer the injection of SonoVue to you.

Samodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg

Subcutaneous self administration may lo be used after training by a medical professional.

Samodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg

Subcutaneous self administration may be used after training by a medical professional. lo

Na początku leczenia wstrzyknięcia leku Abseamed mogą być wykonywane przez personel medyczny.

At the start of your therapy, Abseamed may be injected by medical staff.

Na początku leczenia wstrzyknięcia leku Binocrit mogą być wykonywane przez personel medyczny.

At the start of your therapy, Binocrit may be injected by medical staff.

medyczny {przym. m.}

pathological (journal) {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "medyczny":

 

Podobne tłumaczenia

"medyczny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "medyczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Z tego względu lek powinien być podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Therefore treatment is intended to be administered by a healthcare provider.

Należy zdjąć igłę i wyrzucić zgodnie ze wskazówkami personelu medycznego.

Pull off needle cover and throw away as directed by your health care professional.

Proszek jest rozpuszczany w wodzie przed wstrzyknięciem przez fachowy personel medyczny.

The powder is reconstituted in the water before it is injected by a health professional.

Należy odkręcić zabezpieczoną igłę i wyrzuć zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.

Unscrew the capped needle and throw away as directed by your healthcare professional.

Ten produkt medyczny nie wymaga ż adnych specjalnych warunków przechowywania.

This medicinal product does not require any special storage conditions.

Podanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.

This procedure should only be carried out by health care professionals.

Należy przygotować miejsce wstrzyknięcia zgodnie ze wskazówkami personelu medycznego.

Prepare the injection site as directed by your healthcare professional.

Wykorzystywał te wycinki w nauczaniu rezydentów ze szkoły medycznej im.

And he called this part of the course the X Factor, the potential of the human will.

Podanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.

This procedure should only be carried out by health care professionals

Badania Instytutu Medycznego mówia, nie można używać masek wielokrotnie.

The Institute of Medicine study felt that you could not recycle masks.

A potem powiedział: "Czy zaakceptujesz moje ubezpieczenie medyczne?" - Naprawdę tak było.

And then he said, "Do you accept my health insurance?" ~~~ (Laughter) He really said that.

Mycamine musi być przygotowana i podawana przez lekarza lub inny personel medyczny.

Mycamine must be prepared and given to you by a doctor or another health care professional.

Docetaxel Winthrop jest lekiem do podawania przez personel medyczny.

Docetaxel Winthrop will be administered to you by a healthcare professional.

Pacjent będzie nadzorowany przez personel medyczny w trakcie i po zakończeniu każdego wlewu.

You will be observed by a health professional during and after each infusion.

Musimy coś zrobić z tą częścią kultury medycznej, która musi się zmienić.

I think we have to do something about a piece of the culture of medicine that has to change.

Na prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.

Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.

Należy wbić igłę pod skórę stosując technikę wstrzykiwania zaleconą przez personel medyczny.

Insert needle into skin using injection technique recommended by your healthcare professional.

Instrukcja użycia dla personelu medycznego Przygotowanie leku Soliris do stosowania

Instructions for Use for Healthcare Professionals Handling Soliris

Mamy w Irlandii ponad 140 firm medyczno-technicznych, które zapewniają 26 tysięcy miejsc pracy.

There are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.

Pod jakimi warunkami dopuszczalny będzie swobodny przepływ pacjentów i personelu medycznego?

Under what conditions will the free movement of patients and health professionals be permitted?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.