Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "marzenia"

 

"marzenia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 93

marzenia {rzeczownik}

marzenia {niemęskoos.}

daydreams {l.mn.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"marzenia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "marzenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obawiam się, że wszyscy będą chcieli zachować system nicejski, a nie złudne marzenia.

I am afraid that everybody will go back to Nice and not to illusory dreams.

Claude Turmes odniósł się na początku swojej przemowy do marzenia Martina Luthera Kinga.

Claude Turmes referred at the start of his speech to Martin Luther King's dream.

Pozostały jedynie marzenia tysięcy ludzi, z których wielu straciło życie na uchodźstwie.

All that is left are the dreams of thousands of people, many of whom died as refugees.

Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”

Literature makes one sensitive, sensitive to people, to their dreams and to their ideas."

To wspaniałe, że we Włoszech są firmy, które podzielają nasze marzenia.

It's great to have companies in Italy who support this way of dreaming.

ból głowy, trudności ze spaniem, niezwykłe marzenia senne o nudności o

side effects which may affect more than 1 person in 100 are listed below:

Mam nadzieję że pójdziecie o krok dalej w stronę prawdziwego marzenia.

And I believe you'll get to the next step, the real dream of listeners.

Reżyserkę zawsze interesują ludzie, ich marzenia i tęsknoty, porażki ich uczuć.

Her stories often darken into dramas of hopelessness: happiness is only a hope, not reality.

Dla tej dziewczyny te marzenia są tym jak postrzegamy pojęcie domu.

So, for this girl to have these dreams is simply how we preserve a sense of what home is.

Marzyć o celu przed nami. ~~~ Mieć nadzieję, nawet gdy umrą marzenia.

For who can ask more of a man than giving all within his span.

Cóż, obecne laboratoria badawcze zapewniają naszemu pokoleniu możliwość spełnienia tego marzenia.

Well, coming out of the research labs just now, for our generation, is the possibility to do that.

Że nie ma w niej nic złego, choć wielu ją oczernia. ~~~ Jako dzieci, dorastając, mamy marzenia.

It's not something that is a bad thing and is vilified, which is what happens in a lot of society.

To istotny krok w kierunku spełnienia marzenia o zjednoczonej i pokojowej Europie.

It is an important step in the direction of fulfilling the dream of a unified and peaceful Europe.

I uważam, że powinniśmy wspierać wszystkie marzenia dzieciaków, które robią te wszystkie wariactwa.

And I think we need to support all of the dreams of the kids out there doing these crazy things.

Ludobójstwo nastąpiło w 1994 roku, 7 lat po wspólnej pracy kobiet urzeczywistniających swe marzenia.

And the good news was that the institution, the banking institution, lasted.

Ludzie, którzy wierzyli w marzenia braci Wright, pracowali z pełnym poświęceniem.

The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears.

Już jako dziecko, wydaje nam się, Lincoln miał heroiczne marzenia.

Even as a child, it seemed, Lincoln dreamed heroic dreams.

Otaczają oni Palestynę murami i drogami, które zamieniają w pył wszelkie marzenia o stabilnym państwie.

They are encircling Palestine with walls and roads that are pulverising any dream of a viable state.

W takim razie teraźniejsze „ja” może bezkarnie podeptać wszystkie marzenia przyszłego „ja”.

And so the present self can trounce all over its dreams.

To są ładne marzenia, ale obecnie potrzebujemy rozsądnych działań.

These are nice dreams, but now we need sensible action.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.