Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mandat"

 

"mandat" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 88

mandat {rzeczownik}

mandat {m.} [polit.]

mandate {rzecz.} [polit.]

O to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.

That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.

Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.

The mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.

Rozporządzenie nr 1007/2008[2] przedłużyło mandat ENISA do marca 2012 roku.

Regulation (EC) No 1007/2008[2] extended ENISA's mandate until March 2012.

Jestem gotowa przybyć osobiście tego samego dnia, aby przedstawić mandat.

I am ready to come to you personally the same day to present the mandate.

Tak więc mandat negocjacyjny Komisji jest krokiem we właściwym kierunku.

The Commission's negotiating mandate is therefore heading in the right direction.

mandat {m.} (też: kara, mandat karny, grzywna)

fine {rzecz.}

Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.

Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.

Nie będzie to przynajmniej specjalnie trudne, mając na uwadze małą liczbę mandatów ostatnio wystawionych.

This at least will not be too hard, considering the low number of fines recently imposed.

Kierowca przejeżdżający przez Francję został ukarany mandatem w wysokości 750 euro za skrócenie o 15 minut pełnego czasu swego odpoczynku.

A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.

Obecnie proponowane zmiany dotyczące zwiększenia kwot, wraz z ograniczeniem mandatów zawartym w sprawozdaniu posła Goepela, oznaczają początek rozwiązania systemu przed rokiem 2015.

The changes now proposed in terms of increasing quotas, together with a reduction in the fines indicated in the Goepel report, mark the start of the system's dismantling well before 2015.

mandat {m.} (też: mandat karny)

traffic ticket {rzecz.}

mandat (za wykroczenie drogowe) {m.}

traffic fine {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mandat":

 

Podobne tłumaczenia

"mandat" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mandat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.

Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.

W związku z tym komuniści zdobyli 60 ze 101 mandatów w nowym parlamencie.

Based on this the communists would win 60 of the 101 seats in the new parliament.

Pani i pani następcy będą wyłącznie otrzymywali mandat Rady na papierze.

You and your successors will be mandated by the Council only on paper.

Nim właśnie się zajmujemy w naszych negocjacjach i na to otrzymaliśmy mandat od Rady.

That is what we are negotiating and that is what we have been mandated by the Council to do.

Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie może być łączona z innymi mandatami krajowymi.

The president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.

Uważam, że posłowie otrzymują mandat wyłącznie w drodze wyborów.

I believe that Members only acquire legitimacy through election.

Tylko w ten sposób działania Europolu uzyskają prawowity mandat.

Only in this way can Europol's work enjoy sufficient legitimacy.

Wśród państw uznających mandat Libii znalazły się: Iran, Korea Północna, Egipt, Sudan i Pakistan.

Among the countries giving Libya recognition were Iran, North Korea, Egypt, Sudan and Pakistan.

Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

Verification of credentials of new members of the European Parliament

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim między poszczególne państwa członkowskie w latach 2007–09

Number of seats in the European Parliament per country 2007–09

Ich mandat nie obejmuje nikogo spośród tych, których można winić za kryzys finansowy.

None of the people you can blame for the financial crisis are covered by the remit of these agencies.

Nie było żadnego wniosku o debatę na temat mandatów posłów.

There has not been a request for a debate to be held on parliamentary immunity.

W polityce liczy się podejmowanie właściwych decyzji, ponieważ daje nam to mandat demokratyczny.

In politics it is important to do the right things, because that is what gives us democratic legitimacy.

Sprawdzałem samochód Pani Saint i znalazłem ten mandat.

I was detailing Mrs. Saint's car and I found this ticket.

A teraz zabiegacie o mandat do działań w jednym z ostatnich obszarów siedlisk dzikiej przyrody - Arktyce.

And now you are looking for a remit over one of the last wildernesses in the world, the Arctic.

Ja proszę rząd brytyjski o przydzielenie 1,5% jego mandatów 26 tysiącom mieszkańców Gibraltaru.

I am asking the British Government to give less than 1.5% of its seats to the 26 000 people in Gibraltar.

Uważam też za słuszne i właściwe, aby w tego rodzaju przypadkach dana osoba składała swój mandat posła do PE.

I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.

Jest to wyłącznie pytanie o mandat demokratyczny.

This is purely a question of democratic legitimacy.

Niektórzy twierdzą, że te liczby nie mają sensu, że zbyt wiele poświęcamy, aby przydzielić mandat Gibraltarowi.

Some people argue that the numbers do not work. It will be giving up too much to give Gibraltar a seat.

Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.

Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.