Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mandat"

 

"mandat" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 66

mandat {rzeczownik}

mandat {m.} [polit.]

mandate {rzecz.} [polit.]

Zatem nie będzie ono wpływało na posiadany już przez nas mandat ani go zmieniało.

So it will not be influencing or moving the mandate that we have already got.

O to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.

That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.

Wreszcie, mandat udzielony Komisji w 2001 roku wygasa z końcem bieżącego roku.

Lastly, the mandate given to the Commission in 2001 expires at the end of this year.

Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.

The mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.

Rozporządzenie nr 1007/2008[2] przedłużyło mandat ENISA do marca 2012 roku.

Regulation (EC) No 1007/2008[2] extended ENISA's mandate until March 2012.

mandat {m.} (też: kara, mandat karny, grzywna)

fine {rzecz.}

Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.

Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.

Każdego dnia czytam wiadomości, które mnie szokują jak mandat 15-dolarowy dla dzieciaków z Teksasu za używanie, za każdym razem gdy wyciągną komórkę w szkole.

And every day, every single day, I read news that makes me cringe, like a $15 fine to kids in Texas, for using, every time they take out their mobile phone in school.

mandat {m.} (też: mandat karny)

traffic ticket {rzecz.}

27 lat temu dostałem mandat, który dał mi do myślenia.

So, 27 years ago I got a traffic ticket that got me thinking.

mandat (za wykroczenie drogowe) {m.}

traffic fine {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mandat":

 

Podobne tłumaczenia

"mandat" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mandat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.

Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.

Był to pierwszy raz, gdy premier w Indiach otrzymał mandat za parkowanie.

This was the first time a prime minister of India was given a parking ticket.

Pani i pani następcy będą wyłącznie otrzymywali mandat Rady na papierze.

You and your successors will be mandated by the Council only on paper.

Nim właśnie się zajmujemy w naszych negocjacjach i na to otrzymaliśmy mandat od Rady.

That is what we are negotiating and that is what we have been mandated by the Council to do.

Uważam, że posłowie otrzymują mandat wyłącznie w drodze wyborów.

I believe that Members only acquire legitimacy through election.

Tylko w ten sposób działania Europolu uzyskają prawowity mandat.

Only in this way can Europol's work enjoy sufficient legitimacy.

Wśród państw uznających mandat Libii znalazły się: Iran, Korea Północna, Egipt, Sudan i Pakistan.

Among the countries giving Libya recognition were Iran, North Korea, Egypt, Sudan and Pakistan.

Ich mandat nie obejmuje nikogo spośród tych, których można winić za kryzys finansowy.

None of the people you can blame for the financial crisis are covered by the remit of these agencies.

W polityce liczy się podejmowanie właściwych decyzji, ponieważ daje nam to mandat demokratyczny.

In politics it is important to do the right things, because that is what gives us democratic legitimacy.

Sprawdzałem samochód Pani Saint i znalazłem ten mandat.

I was detailing Mrs. Saint's car and I found this ticket.

A teraz zabiegacie o mandat do działań w jednym z ostatnich obszarów siedlisk dzikiej przyrody - Arktyce.

And now you are looking for a remit over one of the last wildernesses in the world, the Arctic.

Uważam też za słuszne i właściwe, aby w tego rodzaju przypadkach dana osoba składała swój mandat posła do PE.

I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.

Jest to wyłącznie pytanie o mandat demokratyczny.

This is purely a question of democratic legitimacy.

Niektórzy twierdzą, że te liczby nie mają sensu, że zbyt wiele poświęcamy, aby przydzielić mandat Gibraltarowi.

Some people argue that the numbers do not work. It will be giving up too much to give Gibraltar a seat.

Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.

Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.

Używam trybu przypuszczającego, ponieważ mandat UNHRC jest więcej niż zagrożony wskutek jej braku bezstronności.

I use the conditional tense because the UNHCR's legitimacy is more than undermined by its lack of impartiality.

(Śmiech) "Twój dziadek ma mandat za parkowanie.

(Laughter) "Your grandfather has a parking violation.

To europejska misja ma pełen mandat legalności.

It is the European mission that has full legitimacy.

Agencję ustanowiono na okres pięciu lat w marcu 2004 roku, a następnie przedłużono jej mandat do marca 2012 roku.

This agency was set up for a period of five years in March 2004, which was then extended until March 2012.

Mandat dyrektorów i zastępców jest odnawialny.

The appointments of the directors and the alternates shall be renewable.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

mamusia · mamut · Managua · Manama · manat · manatki · Manchester · mandaryn · mandarynka · mandarynki · mandat · mandatowy · mandaty · mandolina · mandragora · mandragować · mandryl · mandynowy · manekin · manele · manetka

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.