"Mam ... lat." - angielskie tłumaczenie

PL

"Mam ... lat." po angielsku

volume_up
mam... lat [przykład]

PL Mam ... lat.
volume_up
[przykład]

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "Mam ... lat."

mam czasownik
English
mam
mamić czasownik
mieć czasownik
łata rzeczownik
lato rzeczownik

Przykłady użycia - "Mam ... lat." po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPanie i panowie posłowie, mam 35 lat i oczekuję większej dynamiki działania.
Ladies and gentlemen, I am 35 years old and I expect greater dynamism in what we do.
Polishponieważ mam 80 lat; to mój 80-ty rok, i wiem że pozostało mi.
But I won't, because I'm 80 years old. ~~~ This is my eightieth year, and I know that my time is brief.
PolishKlimat w Portugalii kiedy miałem sześć czy siedem lat był inny niż teraz, gdy mam lat pięćdziesiąt.
The climate in Portugal when I was six or seven years old is not the same as it is today when I am fifty.
PolishCzy nie mam racji? Dziesięć lat temu wszyscy mówili, że z chwilą wprowadzenia waluty euro osiągniemy stabilność.
A decade ago, everybody said that once we had the euro currency, it would bring us stability.
PolishWreszcie możemy odpowiedzieć na pytanie, które nurtowało nas od wielu lat: dlaczego mam raka?
And we're able, finally, to answer the question that's been so pressing for so many years: why do I have cancer?
PolishPrzewińmy w przód -- 11 lat później, mam 25 lat.
Fast forward -- 11 years later, I'm a 25-year-old kid.
PolishCzęść tego problemu zostawiam Cody'emu -- który jest tu -- ma 16 lat -- i mam zezwolenie, żeby ujawnić tą liczbę.
And part of the issue is for Cody -- who's here, 16 years old -- and I have permission to relay this number.
PolishWięc od kilku lat mam tatuaż.
So it's been several years since I got my own tattoo.
PolishProgram sztokholmski ma być realizowany przez pięć lat i mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do wprowadzenia tego programu w życie.
The Stockholm Programme will remain with us for five years, and I hope we can move forward to implementation.
PolishMam 11 lat i pochodzę z Connecticut.
PolishMam dziesięć lat; nie odmówisz mi, szczególnie, że masz wybór: brązową lub jasną.
It was, "Which color would you like?" Like I'm 10 years old; you're not going to say no to me, especially if you have two options -- you have the brown one or the clear one.
PolishMam 57 lat, cały czas mam ten czek.
PolishMam 11 lat.
PolishTBP: Już mówiłem, ile mam lat, szkołę skończyłem w 1951 r. Pierwszy raz widziałem fracking przy granicy Teksasu w 1953 r.
TBP: No, let me tell you, I've told you what my age was. ~~~ I got out of school in '51. ~~~ I witnessed my first frack job at border Texas in 1953.
PolishWiem, że państwa członkowskie dysponują możliwością opóźnienia procesu w tej dziedzinie o pięć lat, i mam nadzieję, że z tego nie skorzystają.
I know there is a derogation for Member States to push this back for five years in this area, and I hope they will not use that.
PolishPoliczcie sobie, mam 66 lat.
PolishA mam ją od lat.
PolishMam lat 300 ♫