Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mam"

 

"mam" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 5712

mam {czasownik}

mam {czas.}

I have {czas.}

Na liście mam nazwiska liczby posłów dwukrotnie przekraczającej nasze możliwości.

On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.

Dlatego też mam problem z ustępami 2 i 4 sprawozdania pana posła Virrankoskiego.

That is why I have a problem with paragraphs 2 and 4 in the Virrankoski report.

Mam zaledwie trzy uwagi, gdyż wiele już powiedziano w trakcie bieżącej debaty.

I have only three comments, since much has been said here already in the debate.

Wracając do pytania o kształcenie dorosłych, to mam dla państwa pewną sugestię.

To get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.

w imieniu grupy PPE - (FR) Panie Przewodniczący! Jeżeli się nie mylę, mam minutę.

Mr President, I believe that I have one minute if what I have been told is correct.

mam

mam (też: ja mam)

No cóż, mam im do zakomunikowania jedną rzecz: ja nie chcę.

Well, I have got news for them: I do not.

mam (też: ja mam)

A dla tych, którzy chcą zobaczyć więcej, mam na dole w księgarni swoją książkę.

And for those who want to see more, I've got my book downstairs in the bookshop.

Mam dla was zakulisową historię o ekologicznej grupie o której już mówiłem.

I've got a behind-the-scenes story for you about that green tech network I described.

Ale mam całkiem dobrą wiedzę na temat tego, jak ludzie będą się zachowywać w przyszłości.

But I've got a pretty good idea how people will behave when they get there.

Mam muzyczkę z Coke, prosto w waszej głowie, co jest naprawdę super.

I've got a Coke can opening that's right in your head; that's really cool.

Mam dla was kolejną historię o Wal-Mart. ~~~ Wal-Mart obsługuje ponad 125 milionów klientów.

I've got another Wal-Mart story for you, OK? Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.

mamić {czasownik}

mamić [mamię|mamił] (czymś) {czas.} (też: zwodzić)

to tantalise (with sth) {czas.} [Bryt.]

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: oszukać, oszukiwać, omamić)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you hoodwink (Imperative)

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: zwodzić)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you tantalize (Imperative)

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: zwodzić)

to mess around (mess sb around) {czas.}

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas.} (też: otrzymywać, otrzymać, nabyć, nabywać)

to have [had|had] {czas.}

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am having (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have had (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been having (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.} (też: posiąść)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I possess (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am possessing (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have possessed (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been possessing (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.}

to have got {czas.}

mam {rzeczownik}

mamusia {f.}

mam {rzecz.} (też: mum, mammy, mom, mama)

mama {f.}

mam {rzecz.} (też: mum, mummy, mammy, mom)
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mamić":

Synonimy (polski) dla "mieć":

 

Podobne tłumaczenia

"mam" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

I am talking about development policy, not just official development assistance.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Mam nadzieję, że Komisja przedstawi na następny rok także wniosku w tej sprawie.

I hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Mam nadzieję, że nowa administracja amerykańska będzie w tym względzie otwarta.

I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.

Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.

However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.

Mam nadzieję, że jest to rodzaj współpracy naukowej, w kierunku której podążamy.

I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.

Hopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.

Jak tylko wyjdę z Parlamentu, mam zamiar porozmawiać z wiceprezydentem Sulejmanem.

I am going to speak to Vice-President Suleiman as soon as I leave the Chamber.

Mam nadzieję, że uzyskamy Państwa poparcie jutro w głosowaniu tu, w Parlamencie.

I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.

W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.

Within the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.

Jest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.

That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.

Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Mam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.

I also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.

Mam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.

I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.

Mam nadzieję, że rezolucja zapoczątkuje zmiany w kierunku przez nas pożądanym.

I hope the present resolution will initiate changes in the desired direction.

Mam jednak nadzieję, że jesteśmy w stanie wyciągnąć kilka konstruktywnych wniosków.

I do hope, however, that we are able to draw several constructive conclusions.

Mam nadzieję, że Komisja jest tym równie zaniepokojona, jak posłowie do Parlamentu.

I hope the Commission is as concerned about this as Members of Parliament are.

Mam na myśli na przykład projekt INDECT, który był finansowany z środków 7PR.

I am thinking, for example, of the INDECT project, which was funded by the FP7.
 

Wyniki z forum

"mam" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

maluteńki · malutka · malutki · malwa · malwersacja · malwersacje · malwersant · Malwina · Malwiny · malwy · mam · mama · mamałyga · mamba · mamer · mamić · maminsynek · mamka · mamona · mamroczący · mamrotać

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.