polsko-angielskie tłumaczenie słowa "mam"

PL mam polskie tłumaczenie

mam {czas.}
EN
mam
mamić {czas.}
mieć {czas. ndk}

ENmam angielskie tłumaczenie

mam {rzecz.}

PL mam
volume_up
{czasownik}

mam
volume_up
I have {czas.}
Mam nadzieję, że mam pełne poparcie Komisji Europejskiej - szczególnie w tym zakresie.
I hope that I have the full support of the European Commission on this, in particular.
Ale mam wrażenie, że toczą bitwę przeciw niewłaściwemu sprawozdaniu.
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.
Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.
I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.

Przykłady użycia - "mam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishwiesz co mam na myśli
Polishnie mam nic do oclenia
Polishmam to w nosie
PolishMam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
PolishJest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.
That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
PolishW kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.
Within the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
PolishMam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
Hopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
PolishMam nadzieję, że minister nie wierzy w świętoszkowate efekciarstwo w tej Izbie.
I hope the Minister does not believe the sanctimonious claptrap he read this House.
PolishMam nadzieję, że przynajmniej obecny czas kryzysu zmusi nas do nauki i postępów.
I hope that, at the very least, this time of crisis will make us learn and progress.
PolishMam nadzieję, że sprawcy tej zbrodni zostaną szybko ujęci i odpowiednio ukarani.
I hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
PolishMam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
I also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.