Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mam"

 

"mam" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 5896

mam {czasownik}

mam {czas.}

I have {czas.}

Na liście mam nazwiska liczby posłów dwukrotnie przekraczającej nasze możliwości.

On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.

Mam pracownię w Londynie które ma szczególne podejście do projektowania budynków.

I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.

Dlatego też mam problem z ustępami 2 i 4 sprawozdania pana posła Virrankoskiego.

That is why I have a problem with paragraphs 2 and 4 in the Virrankoski report.

Mam zaledwie trzy uwagi, gdyż wiele już powiedziano w trakcie bieżącej debaty.

I have only three comments, since much has been said here already in the debate.

Wracając do pytania o kształcenie dorosłych, to mam dla państwa pewną sugestię.

To get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.

mamić {czasownik}

mamić [mamię|mamił] (czymś) {czas.} (też: zwodzić)

to tantalise (with sth) {czas.} [Bryt.]

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: oszukać, oszukiwać, omamić)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I hoodwink (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am hoodwinking (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have hoodwinked (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been hoodwinking (Present perfect continuous)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you hoodwink (Imperative)

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: zwodzić)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I tantalize (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am tantalizing (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have tantalized (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been tantalizing (Present perfect continuous)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you tantalize (Imperative)

mamić [mamię|mamił] {czas.} (też: zwodzić)

to mess around (mess sb around) {czas.}

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas.} (też: otrzymywać, otrzymać, nabyć, nabywać)

to have [had|had] {czas.}

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am having (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have had (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been having (Present perfect continuous)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you have (Imperative)

mieć [mam|miał] {czas.} (też: posiąść)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I possess (Present)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I am possessing (Present continuous)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have possessed (Present perfect)

ja mam (Czas teraźniejszy)

I have been possessing (Present perfect continuous)

ty mam (Tryb rozkazujący)

you possess (Imperative)

mieć [mam|miał] {czas.}

to have got {czas.}

mam {rzeczownik}

mama {f.}

mam {rzecz.} (też: mum, mummy, mammy, mom)

mamusia {f.}

mam {rzecz.} (też: mum, mammy, mom, mama)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mamić":

Synonimy (polski) dla "mieć":

 

Podobne tłumaczenia

"mam" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

I am talking about development policy, not just official development assistance.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Mam nadzieję, że ktoś do tego czasu zdoła im przekazać parlamentarną wiadomość.

I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.

Mam nadzieję, że Komisja przedstawi na następny rok także wniosku w tej sprawie.

I hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.

Mam nadzieję, że będziemy mogli rozstrzygnąć te kwestie przed podjęciem decyzji.

I hope that we will be able to resolve these issues before a decision is taken.

W związku z tym mam nadzieję, że przyszłe debaty będą równie żywiołowe i płodne.

I therefore hope that future debates will be as lively and as rich as this one.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Mam nadzieję, że nowa administracja amerykańska będzie w tym względzie otwarta.

I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.

Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.

However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.

Mam nadzieję, że jest to rodzaj współpracy naukowej, w kierunku której podążamy.

I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Mam tutaj model zapożyczony z robotyki. ~~~ Jego nazwa to Architektura Brooksa.

I took here a model from robotics -- it's called the Subsumption Architecture.

Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.

Hopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.

Jak tylko wyjdę z Parlamentu, mam zamiar porozmawiać z wiceprezydentem Sulejmanem.

I am going to speak to Vice-President Suleiman as soon as I leave the Chamber.

Mam nadzieję, że uzyskamy Państwa poparcie jutro w głosowaniu tu, w Parlamencie.

I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.

W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.

Within the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.

(CS) Pani Przewodnicząca! Mam trzy krótkie uwagi do wypowiedzi pana komisarza.

(CS) Madam President, just three brief comments on the Commissioner's statement.

Chciałabym otrzymać wyjaśnienia i mam nadzieję, że koleżanki i koledzy mnie poprą.

I would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.

Mam dwie uwagi do tego, co powiedział pan prezes Trichet na temat strefy euro.

I would like to make two remarks about what Mr Trichet has said on the euro area.

Jest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.

That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
 

Wyniki z forum

"mam" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

maluteńki · malutka · malutki · malwa · malwersacja · malwersacje · malwersant · Malwina · Malwiny · malwy · mam · mama · mamałyga · mamba · mamer · mamić · maminsynek · mamka · mamona · mamroczący · mamrotać

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.