Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "malować"

 

"malować" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 65

malować {czasownik}

malować [maluję|malował] {czas.} (też: farbować, namalować, pomalować, wymalować)

(Śmiech) ~~~ Potem powiedziałem, że wszystko to jest dobre, ale chcę malować, jak prawdziwy malarz.

Then I said, all this is good, but I want to paint like a real painter.

Mają torebki włosowe. ~~~ Mogę malować sobie paznokcie.

There are hair follicles on them, and I can paint my toenails.

Postanowiłem więc, że samodzielnie nauczę się malować.

So I decided, I'm going to learn to paint by myself.

Potrafiłem malować.

I could paint.

Tutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.

She's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.

malować [maluję|malował] {czas.} (też: namalować, przedstawiać, przedstawić, obrazować)

malować [maluję|malował] (pokój) {czas.} (też: remontować, odnowić, przeprowadzić remont, robić remont)

malować [maluję|malował] {czas.} (też: wymalować, obwieszczać, rozgłosić, przedstawić zgodnie z heraldyką)

malować [maluję|malował] {czas.} (też: namalować, przedstawiać, przedstawić, odmalować)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "malować":

 

Podobne tłumaczenia

"malować" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "malować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.

She's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.

Nie maluj, i tak nie będziesz artystą” "Życzliwa" rada, jednak wybitnie nietrafiona.

Don't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.

Narzędzie Maluj formatowanie umożliwia skopiowanie kształtu lub tła i stylu linii obiektu.

With the Paint Format tool, you can copy a shape or object’s background and line style.

Ci ludzie malują gigantyczne obrazy i wyglądają one naprawdę świetnie.

And these guys paint humongous paintings, and they look really good.

W rzeczy samej, zacząłem malować na wszystkim i zacząłem wysyłać prace w różne części miasta.

And, in fact, I started painting on anything, and started sending them around town.

Zbliża się do nas... 40 tys. lat temu malowaliśmy po jaskiniach.

It gets closer and closer -- 40,000 years ago, we're still doing cave paintings.

Nie mam komórki i maluję techniką gwaszu, która nie zmieniła się przez 600 lat.

I don't own a cell phone, and I paint on paper using gouache, which hasn't changed in 600 years.

Narzędzia Maluj formatowanie można również używać, korzystając ze skrótów klawiaturowych.

You can also use the paint format tool with keyboard shortcuts.

Odpukać w niemalowane drewno, po wielu latach tata wciąż żyje.

And knock on wood, he's still alive today, many years later.

Pewnego dnia miałem okazję poznać jednego z nich i zapytałem: "Jak ty to robisz, że tak malujesz?

So, one day I had the opportunity to meet one of these guys, and I said, "How do you paint like that?

W przypadku pól tekstowych narzędzia Maluj formatowanie można użyć do skopiowania formatowania tekstu.

With a text box, you can use the Paint Format tool to replicate the text formatting.

Kiedy maluję, muszę bardzo uważać, ponieważ farba zamienia się w małe kleksy, i bardzo szybko schnie.

And whilst I'm painting I have to be very careful, because the paint starts to turn into little blobs.

Kiedy w sąsiedztwie odbywało się wesele wszyscy malowaliśmy nasze domy na wesele.

In fact, when there was a wedding in our neighborhood, all of us would paint our houses for the wedding.

Mają torebki włosowe. ~~~ Mogę malować sobie paznokcie.

There are hair follicles on them, and I can paint my toenails.

Pokażę wam za chwilę bardzo krótki filmik, o tym, jak malowałem i troszeczkę o moim mieście, Bangalurze.

I'm going to show you a very quick clip to show you how I painted and a little bit about my city, Bangalore.

Ręcznie malowane. ~~~ Mieliśmy 45 w całym Kabulu.

This was our sign -- it's hand-painted, and we had 45 all over Kabul.

Właściwie na takiej twarzy nie maluje się przyjemność.

And by the way, there's no pleasure in that face.

Narzędzie to działa w sposób podobny do narzędzia Maluj formatowanie dostępnego w arkuszach kalkulacyjnych Google.

If you’re familiar with the paint format tool in Google spreadsheets, this works in a similar manner.

Zastanawiałem się, jak oni są w stanie malować z tak bliskiej odległości.

And I wondered how they did it from so close.

Zadzwoniłem do moich przyjaciół, malowałem na ich ciałach i poprosiłem ich o to, by tańczyli przed jednym z obrazów.

I called my friends, painted on their bodies, and had them dance in front of a painting.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.