Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mak"

Czy chodziło Ci o męka?
 

"mak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 44

mak {rzeczownik}

mak {m.}

poppy {rzecz.}

Bardziej adekwatnym hasłem byłoby: mak dla korupcji i terroryzmu.

Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase.

Mak do wytwarzania opium jest uprawiany na niecałych 4% ziemi rolnej.

Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land.

Bardziej adekwatnym hasłem byłoby: mak dla korupcji i terroryzmu. Mak dla medycyny jest złudnym sloganem, ale prawda jest taka, że opium finansuje przemoc i brak bezpieczeństwa w Afganistanie.

Poppy for medicine is a beguiling phrase; but the truth, instead, is that opium funds the violence and insecurity in Afghanistan.

Rada chciałaby zwalczać produkcję maku, z którego produkuje się opium.

The Council would like to counter the production of opium poppies.

Jest to kolejne pole do działalności Unii Europejskiej, która powinna wzmocnić środki finansowe zachęcające rolników do porzucenia upraw maku.

This is another area for action from the European Union, which should increase the funds available for encouraging farmers to stop growing poppies.

mak {m.}

poppy-seed {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"mak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponieważ pełne ziarno – z białej mąki łatwo jest zrobić smaczny chleb.

Because whole grain -- it's easy with white flour to make a good-tasting bread.

Takie działanie, na kilka tygodni przed zasianiem maku, wysłałoby niewłaściwy sygnał polityczny.

The Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium 'the enemy of humanity'.

Chiny były w stanie, poprzez dialog, rozwiązać kwestię Makao.

China has been able, through dialogue, to resolve the issue of Macao.

Ale większość z nich zostaje zmiażdżona i zamieniona w mąkę.

But most of those seeds get crushed and turned into flour.

Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła go we trzy miary mąki, ażby wszystko skwaśniało.

It is like unto leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till it was all leavened.

Po dziesięciu tysiąciach zamówień na sushi maki, zdecydowaliśmy się dać klientom to, o co nas prosili.

And after about the ten thousandth request for a maki roll, we decided to give the people what they wanted.

A tenci był rozchód Salomona na każdy dzień, trzydzieści korcy mąki białej, i sześćdziesiąt korcy innej mąki.

And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,

Więcej informacji, narzędzia oraz zasoby znajdziesz na stronie Let's Make The Web Faster (Uczyńmy sieć szybszą).

For more information, tools, and resources, see Let's Make The Web Faster.

Pewien nauczyciel powiedział mi, jak wyrazić procent plastyku odzyskiwanego z naszych śmieci: Figa przecinek mak.

A teacher told me how to express the under-five-percent of plastics recovered in our waste stream.

Około 8 wymyka się sprzed swojego pieca, otrzepuje ręce z mąki i dzwoni do żony.

And around eight o'clock he sort of sneaks away from his oven, cleans his hands from the flour and calls his wife.

Weźmij żarna, a miel mąkę; odkryj warkocze swoje, obnaż nogi, odkryj golenie, brnij przez rzekę.

Take the millstones, and grind meal; remove thy veil, strip off the train, uncover the leg, pass through the rivers.

Do tego dziesiątą część efy mąki pszennej na ofiarę śniedną, nagniatanej z oliwą czystą z czwartą częścią hynu.

and the tenth part of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with the fourth part of a hin of beaten oil.

Wszystkie składniki i przyprawy standardowych rolek maki, wydrukowane na małej kartce.

So this is all the ingredients, all the flavor of, you know, a standard maki roll, printed onto a little piece of paper.

Mak dla medycyny jest złudnym sloganem, ale prawda jest taka, że opium finansuje przemoc i brak bezpieczeństwa w Afganistanie.

I have every respect for the rapporteur, but on this issue, I regret, the House will divide.

Jednak aby takie zlicencjonowanie upraw makowych mogło być zrealizowane, należy uwzględnić specyfikę warunków tam występujących.

The specific conditions prevailing in Afghanistan must be taken into account, however, if licensing is to go ahead.

I rzekł: Przynieście sami mąki; a wsypawszy ją w garniec rzekł: Nalej ludowi.

But he said, Then bring meal.

A na ofiarę śniedną ich z mąki pszennej nagniecionej z oliwą trzy dziesiąte części efy do cielca, a dwie dziesiąte części do barana.

and their meal-offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for the bullock, two tenth parts for the ram,

Tedy będziesz ofiarował społem z cielcem ofiarę śniedną, pszennej mąki trzy dziesiąte części, zagniecionej z oliwą z połową hynu.

then shall he offer with the bullock a meal-offering of three tenth parts [of an ephah] of fine flour mingled with half a hin of oil:

Chińczycy byli na tyle mądrzy, by znaleźć rozwiązanie w przypadku Hong Kongu i Makao, na zasadzie "jeden kraj, dwa systemy”.

The Chinese had the wisdom to find a solution in the case of Hong Kong and Macao based on the principle of 'one country, two systems'.

Więc zamieniamy ją w mąkę.

So we turn it into flour.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.