Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma"

 

"ma" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 18288

ma {czasownik}

ma {czas.}

hath (has) {czas.} [arch.]

Bo jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.

For if Abraham was justified by works, he hath whereof to glory; but not toward God.

Bliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest.

He that despiseth his neighbor sinneth; But he that hath pity on the poor, happy is he.

Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.

For he will deliver the needy when he crieth, And the poor, that hath no helper.

Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem?

What profit hath man of all his labor wherein he laboreth under the sun?

Albowiem przyszedł Jan ani jedząc ani pijąc, a mówią: Iż dyjabelstwo ma.

For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas.} (też: otrzymywać, otrzymać, nabyć, nabywać)

to have [had|had] {czas.}

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is having (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has had (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been having (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.} (też: posiąść)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it possesses (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is possessing (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has possessed (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been possessing (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.}

to have got {czas.}

MA {rzeczownik}

mgr (magister) {rzecz.} [skr.]

MA {rzecz.} [skr.] (też: MSc)

Massachusetts {nazwa wł.} [geogr.]

MA (Massachusetts) {rzecz.} [geogr.] (też: Massachusetts)
MA (Master of Arts) {rzecz.} [eduk.]

ma {rzeczownik}

mama {f.}

ma {rzecz.} [pot.] (też: mum, mummy, mam, mammy)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mieć":

Synonimy (angielski) dla "MA":

Synonimy (angielski) dla "ma":

 

Podobne tłumaczenia

"ma" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Co więcej, opinia publiczna ma do niej bezpośredni dostęp poprzez serwer Europa.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

To prawda, lecz nie ma bardziej kontrolowanego budżetu publicznego niż budżet UE.

That is true, but there is no public budget more controlled than the EU budget.

Stanowi to dowód, że Parlament ma swoje słuszne miejsce w procesie współdecyzji.

This is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.

We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.

Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.

There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.

Sprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.

The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.

Imigracja członków rodzin ma bardzo niewielki wpływ na strukturę demograficzną.

Immigration by family members has very minor effects on the demographic structure.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.

Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.

The rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.

Prowadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.

It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.

Teraz władze francuskie powiedzą, że nie ma i nigdy nie było żadnego problemu.

Now the French will say there is no problem, there never has been any problem.

Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.

The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.

Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.

There is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
 

Wyniki z forum

"ma" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: auto - potwór z wielkimi oponami i małym nadwoziem, przetwornik gitary elektrycznej, Nowo- York Policyjny Departament, kroczyć ciężko do celu, izentropa

Podobne słowa

Lwów · lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach · Machabeusze

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.