Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma"

 

"ma" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 18231

ma {czasownik}

ma {czas.}

hath (has) {czas.} [arch.]

Bo jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.

For if Abraham was justified by works, he hath whereof to glory; but not toward God.

Bliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest.

He that despiseth his neighbor sinneth; But he that hath pity on the poor, happy is he.

Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.

For he will deliver the needy when he crieth, And the poor, that hath no helper.

Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem?

What profit hath man of all his labor wherein he laboreth under the sun?

Albowiem przyszedł Jan ani jedząc ani pijąc, a mówią: Iż dyjabelstwo ma.

For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas. ndk} (też: nabyć, pić, nabywać, otrzymać)

to have [had|had] {czas.}

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is having (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has had (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been having (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas. ndk} (też: posiąść)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it possesses (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is possessing (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has possessed (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been possessing (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas. ndk}

to have got {czas.}

MA {rzeczownik}

mgr (magister) {rzecz.} [skr.]

MA {rzecz.} [skr.] (też: MSc)

Massachusetts {nazwa wł.} [geogr.]

MA (Massachusetts) {rzecz.} [geogr.] (też: Massachusetts)
MA (Master of Arts) {rzecz.} [eduk.]

ma {rzeczownik}

mama {f.}

ma {rzecz.} [pot.] (też: mum, mummy, mam, mammy)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mieć":

Synonimy (angielski) dla "MA":

Synonimy (angielski) dla "ma":

 

Podobne tłumaczenia

"ma" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

To prawda, lecz nie ma bardziej kontrolowanego budżetu publicznego niż budżet UE.

That is true, but there is no public budget more controlled than the EU budget.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.

There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.

Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.

We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.

Sprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.

The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.

Imigracja członków rodzin ma bardzo niewielki wpływ na strukturę demograficzną.

Immigration by family members has very minor effects on the demographic structure.

Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.

The rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.

Górna część produktu jest koloru białego i ma napis identyfikujący ‘ IONSYS™ ’.

The upper part of the product is white and contains the identifier ‘ IONSYS™’.

Prowadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.

It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.

Teraz władze francuskie powiedzą, że nie ma i nigdy nie było żadnego problemu.

Now the French will say there is no problem, there never has been any problem.

Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.

The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.

Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.

There is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.

Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.

There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.

Nie ma dla nich miejsca w dziecięcych rączkach, nawet dla najmniejszej ich ilości.

They do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Lwów · lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach · Machabeusze

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.