Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma"

 

"ma" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 18637

ma {czasownik}

ma {czas.}

hath (has) {czas.} [arch.]

Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża.

He giveth power to the faint; and to him that hath no might he increaseth strength.

Bo jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.

For if Abraham was justified by works, he hath whereof to glory; but not toward God.

Bliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest.

He that despiseth his neighbor sinneth; But he that hath pity on the poor, happy is he.

Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.

For he will deliver the needy when he crieth, And the poor, that hath no helper.

Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem?

What profit hath man of all his labor wherein he laboreth under the sun?

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas.} (też: otrzymywać, otrzymać, nabyć, nabywać)

to have [had|had] {czas.}

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is having (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has had (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been having (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.} (też: posiąść)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it possesses (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is possessing (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has possessed (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been possessing (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.}

to have got {czas.}

MA {rzeczownik}

mgr (magister) {rzecz.} [skr.]

MA {rzecz.} [skr.] (też: MSc)
MA (Master of Arts) {rzecz.} [eduk.]

Massachusetts {nazwa wł.} [geogr.]

MA (Massachusetts) {rzecz.} [geogr.] (też: Massachusetts)

ma {rzeczownik}

mama {f.}

ma {rzecz.} [pot.] (też: mum, mummy, mam, mammy)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mieć":

Synonimy (angielski) dla "MA":

Synonimy (angielski) dla "ma":

 

Podobne tłumaczenia

"ma" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Podobnie rzecz się ma z sądami karnymi prowadzącymi postępowania w tym zakresie.

This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów.

Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.

Odnośnie do obecnego prawodawstwa unijnego, kluczowe znaczenie ma jego wdrożenie.

Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Livensa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Livensa in children and adolescents.

Nie ma dowodów na to, że została upośledzona ochrona krótko - i długoterminowa.

There is no evidence that either short or long term protection has been impacted.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Takie w cudzysłowie "planowanie" zupełnie nie ma na względzie naszych interesów.

This was "planning" -- in quotes -- that did not have our best interests in mind.

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

Co więcej, opinia publiczna ma do niej bezpośredni dostęp poprzez serwer Europa.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

To prawda, lecz nie ma bardziej kontrolowanego budżetu publicznego niż budżet UE.

That is true, but there is no public budget more controlled than the EU budget.

Stanowi to dowód, że Parlament ma swoje słuszne miejsce w procesie współdecyzji.

This is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

To, o czym mówię, nie ma na celu budzenia kontrowersji: to nie wina Parlamentu.

What I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Szczególnie istotną rolę w tym zakresie ma do odegrania Fundacja im. Anny Lindh.

The Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.

Kryzys gospodarczy ma wpływ nawet na poziom wykorzystania środków z funduszy UE.

The economic crisis is having an impact even on drawdowns of money from EU funds.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Panie premierze! Udowodnił pan, że na trudne pytania nie ma łatwych odpowiedzi.

Mr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
 

Wyniki z forum

"ma" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

Lwów · lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach · Machabeusze

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.