Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma"

 

"ma" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 19158

ma {czasownik}

ma {czas.}

hath (has) {czas.} [arch.]

Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcież go, a pojmijcie go; boć nie ma, ktoby go wyrwał.

Saying, God hath forsaken him: Pursue and take him; for there is none to deliver.

A ona odpowiedziała: Nie ma służebnica twoja nic więcej w domu, jedno bańkę oliwy.

And she said, Thy handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil.

Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża.

He giveth power to the faint; and to him that hath no might he increaseth strength.

I tu ma moc od najwyższych kapłanów, aby wiązał wszystkie wzywające imienia twego.

and here he hath authority from the chief priests to bind all that call upon thy name.

Owszem, słońca nie widział, i nic nie poznaje; a tak odpocznienie lepsze ma, niżeli ów.

moreover it hath not seen the sun nor known it; this hath rest rather than the other:

mieć {czasownik}

mieć [mam|miał] {czas.} (też: otrzymywać, otrzymać, nabyć, nabywać)

to have [had|had] {czas.}

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is having (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has had (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been having (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.} (też: posiąść)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it possesses (Present)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it is possessing (Present continuous)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has possessed (Present perfect)

on/ona/ono ma (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been possessing (Present perfect continuous)

mieć [mam|miał] {czas.}

to have got {czas.}

MA {rzeczownik}

MA (Master of Arts) {rzecz.} [eduk.]

Massachusetts {nazwa wł.} [geogr.]

MA (Massachusetts) {rzecz.} [geogr.] (też: Massachusetts)

mgr (magister) {rzecz.} [skr.]

MA {rzecz.} [skr.] (też: MSc)

ma {rzeczownik}

mama {f.}

ma {rzecz.} [pot.] (też: mum, mummy, mam, mammy)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mieć":

Synonimy (angielski) dla "MA":

Synonimy (angielski) dla "ma":

 

Podobne tłumaczenia

"ma" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

There is no need for a dose adjustment in patients with impaired renal function.

Nie mówię, że brytyjska Partia Konserwatywna ma odpowiedzi na wszystkie pytania.

Now I'm not saying for a minute that British Conservatives have all the answers.

Jak rolnicy - jestem jednym z nich - mogą produkować plony, kiedy nie ma nasion?

How is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?

Uważam, że UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie, ani też nie powinna ich mieć.

I believe that the EU does not have competence in this area; nor should it have.

Podobnie rzecz się ma z sądami karnymi prowadzącymi postępowania w tym zakresie.

This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Każdy ma indywidualne zachowania i psychikę, huśtawki nastrojów, osobowość itd.

So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Livensa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Livensa in children and adolescents.

Nie ma dowodów na to, że została upośledzona ochrona krótko - i długoterminowa.

There is no evidence that either short or long term protection has been impacted.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Masz rację, często gdy odwiedzamy naszą babcię, to dlatego że właśnie ma umrzeć.

You' right, often if we visit our grandmother, that's because she's about to die.

Mam pracownię w Londynie które ma szczególne podejście do projektowania budynków.

I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.

Takie w cudzysłowie "planowanie" zupełnie nie ma na względzie naszych interesów.

This was "planning" -- in quotes -- that did not have our best interests in mind.

Moja żona ma mnie już dosyć, bo cały czas próbuję wsadzić emisję w jej agendę".

My wife gets fed up with me constantly trying to push emissions up her agenda."

Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów.

Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.

Odnośnie do obecnego prawodawstwa unijnego, kluczowe znaczenie ma jego wdrożenie.

Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

Jeżeli Europa ma opracować nowe produkty i usługi, musi inwestować w innowacje.

Europe must invest in innovation if it is to develop new products and services.

Jeśli tak ma być, to pytanie brzmi, czy w ogóle potrzebny jest proces selekcji.

If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all.
 

Wyniki z forum

"ma" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

lwi · lwica · Lwów · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · macerować · mach · Machabeusze · machać

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.