Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mówiący"

 

"mówiący" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 111

mówiący {przymiotnik}

mówiący {przym. m.} (też: wymowny, dźwiękowy)

talking {przym.}

Złożyliśmy poprawki, aby się przekonać, czy wszyscy mówiący jeszcze dziś, że Unia Europejska skręca w złą stronę, mieli na myśli to samo.

We tabled amendments in order to see if everyone talking even today about the European Union taking a wrong turn meant the same thing.

Więc ja mówiący o uczuciach, to tak jak Gandhi mówiący o łakomstwie. ~~~ Jest to jednak kluczowy proces organizacyjny w naszym sposobie myślenia.

So me talking about emotion is like Gandhi talking about gluttony, but it is the central organizing process of the way we think.

A ponieważ kocham rekiny... ~~~ To moja obsesja... chciałem zrobić o nich następny reportaż, mówiący o potrzebie ich ochrony.

And because I love sharks -- I'm somewhat obsessed with sharks -- I wanted to do another, more celebratory, story about sharks, as a way of talking about the need for shark conservation.

Mówię tu o Korsyce we Francji, gdzie żyją Korsykanie, kochający Korsykę i mówiący po korsykańsku w swoich wioskach; nie są jednak zagrożeniem dla jedności narodowej.

I am talking about Corsica, in the French Republic, where there are people who are Corsican, who love Corsica, and who speak Corsican in their villages; but that is no threat to national unity.

mówić {czasownik}

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: twierdzić, przemówić, rzec, wymówić)

to say [said|said] {czas.}

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

saying (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: rozmówić się, rozmawiać, porozmawiać, konwersować)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

talking (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: rozmówić się, odzywać się, odezwać się, zabrać głos)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

speaking (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: dostrzec, powierzyć, wypowiadać, wypowiedzieć)

to tell [told|told] {czas.}

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

telling (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: wyrażać słowami, werbalizować)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

verbalizing (Present participle)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mówić":

 

Podobne tłumaczenia

"mówiący" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mówiący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I stało się słowo Pańskie do Jehu, syna Hananijego, przeciw Baazie, mówiące:

And the word of Jehovah came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying,

Argument mówiący o tym, że UE produkuje stosunkowo niewiele tytoniu, jest nietrafiony.

The argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.

I stał się głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie.

And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him.

Przypominam zapisy sprawozdania mówiące o poprawie stosunków między Tajwanem a Chinami.

I echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.

Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe.

Who have said, With our tongue will we prevail; Our lips are our own: who is lord over us?

Przytoczono nam liczby, mówiące że 25% pytań jest kierowanych zaledwie przez ośmiu posłów.

We have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.

Jest też inne powiedzenie w Hollywood, mówiące, że nikt nic nie wie o niczym.

And you know, there's another adage in Hollywood, that nobody knows nothing about anything.

Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.

I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.

Na produktach znajduje się kod kreskowy mówiący komputerowi czym jest dana rzecz.

And so there's a barcode on that product that tells the computer exactly what the product is.

Al Gore: Jest pewne stare Afrykańskie przysłowie mówiące, "Jeżeli chcesz iść szybko, idź sam.

Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.

A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.

and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

I usłyszałem głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze; rzeż, a jedz.

And I heard also a voice saying unto me, Rise, Peter; kill and eat.

I Brytyjski rząd mówiący, "Musicie być w pierwszej piątce."

And the British government saying, "You need to be in the top five."

A padłszy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu

and he fell upon the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

A gdy minęło siedm dni, było słowo Pańskie do mnie mówiące:

And it came to pass at the end of seven days, that the word of Jehovah came unto me, saying,

Niedawno w szkołach w Strudze wybuchł konflikt pomiędzy rodzicami mówiącymi po albańsku i macedońsku.

Conflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.

Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznemi i wielbiące Boga.

For they heard them speak with tongues, and magnify God.

♫ ♫ Kim-że są ci, mówiący, że 'nigdy już więcej wierszy miłosnych'?

♫ ♫ So who are they who says, no more love poems now? ♫

To jest szczególny przypadek mówiący o zasadach pochodzenia, zarówno preferencyjnych i niepreferencyjnych.

That is particularly the case concerning the rules of origin, both non-preferential and preferential.

A oto do niego głos mówiący: Co tu czynisz Elijaszu?

And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

motywacje · motywator · motywować · motywujący · motłoch · MOV · mowa · mowa-trawa · mówca · mówiąc · mówiący · mówić · mówienie · mówioność · mównica · mowy · moxa · Moza · mozaiczny · mozaika · mozaikowy

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.