Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mówiący"

 

"mówiący" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 79

mówiący {przymiotnik}

mówiący {przym. m.} (też: dźwiękowy)

talking {przym.}

Powinna być tylko jedna osoba rozmawiajaca w tej klasie, i to jestem ja... mówiący.

There should be exactly one conversation going on in this classroom, and that's me... talking.

Złożyliśmy poprawki, aby się przekonać, czy wszyscy mówiący jeszcze dziś, że Unia Europejska skręca w złą stronę, mieli na myśli to samo.

We tabled amendments in order to see if everyone talking even today about the European Union taking a wrong turn meant the same thing.

Więc ja mówiący o uczuciach, to tak jak Gandhi mówiący o łakomstwie. ~~~ Jest to jednak kluczowy proces organizacyjny w naszym sposobie myślenia.

So me talking about emotion is like Gandhi talking about gluttony, but it is the central organizing process of the way we think.

A ponieważ kocham rekiny... ~~~ To moja obsesja... chciałem zrobić o nich następny reportaż, mówiący o potrzebie ich ochrony.

And because I love sharks -- I'm somewhat obsessed with sharks -- I wanted to do another, more celebratory, story about sharks, as a way of talking about the need for shark conservation.

Mówię tu o Korsyce we Francji, gdzie żyją Korsykanie, kochający Korsykę i mówiący po korsykańsku w swoich wioskach; nie są jednak zagrożeniem dla jedności narodowej.

I am talking about Corsica, in the French Republic, where there are people who are Corsican, who love Corsica, and who speak Corsican in their villages; but that is no threat to national unity.

mówić {czasownik}

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: twierdzić, powiedzieć, mawiać, przemawiać)

to say [said|said] {czas.}

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

saying (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: rozmawiać, porozmawiać, rozmówić się)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

talking (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: wspomnieć, powiedzieć, rozmawiać, rozmówić się)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

speaking (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: rozkazywać, dostrzec, opowiadać, opowiedzieć)

to tell [told|told] {czas.}

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

telling (Present participle)

mówić [mówię|mówił] {czas.} (też: wyrażać słowami, werbalizować)

mówiący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

verbalizing (Present participle)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mówić":

 

Podobne tłumaczenia

"mówiący" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mówiący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Istnieją przesłanki mówiące, że lek może dać nam trochę czasu podczas epidemii.

There is some indication that it may buy you some time in the midst of an outbreak.

I stało się słowo Pańskie do Jehu, syna Hananijego, przeciw Baazie, mówiące:

And the word of Jehovah came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying,

Czuję się jak Rodney King mówiący "Dlaczego nie możemy żyć wszyscy w zgodzie?"

I feel like Rodney King, you know, saying, why can't we all just get along?

Argument mówiący o tym, że UE produkuje stosunkowo niewiele tytoniu, jest nietrafiony.

The argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.

I stał się głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie.

And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him.

Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe.

Who have said, With our tongue will we prevail; Our lips are our own: who is lord over us?

To są raporty z Twittera z okresu trzech dni mówiące tylko o Bombaju.

This is the Twitter reports for over three days just covering Mumbai.

Jest też inne powiedzenie w Hollywood, mówiące, że nikt nic nie wie o niczym.

And you know, there's another adage in Hollywood, that nobody knows nothing about anything.

Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.

I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.

Na produktach znajduje się kod kreskowy mówiący komputerowi czym jest dana rzecz.

And so there's a barcode on that product that tells the computer exactly what the product is.

Al Gore: Jest pewne stare Afrykańskie przysłowie mówiące, "Jeżeli chcesz iść szybko, idź sam.

Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.

A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.

and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

I usłyszałem głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze; rzeż, a jedz.

And I heard also a voice saying unto me, Rise, Peter; kill and eat.

I upadłem na ziemię, a usłyszałem głos mówiący do mnie: Saulu

And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?

I Brytyjski rząd mówiący, "Musicie być w pierwszej piątce."

And the British government saying, "You need to be in the top five."

A padłszy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu

and he fell upon the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

A gdy minęło siedm dni, było słowo Pańskie do mnie mówiące:

And it came to pass at the end of seven days, that the word of Jehovah came unto me, saying,

Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznemi i wielbiące Boga.

For they heard them speak with tongues, and magnify God.

♫ ♫ Kim-że są ci, mówiący, że 'nigdy już więcej wierszy miłosnych'?

♫ ♫ So who are they who says, no more love poems now? ♫

To jest szczególny przypadek mówiący o zasadach pochodzenia, zarówno preferencyjnych i niepreferencyjnych.

That is particularly the case concerning the rules of origin, both non-preferential and preferential.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

motywacje · motywator · motywować · motywujący · motłoch · MOV · mowa · mowa-trawa · mówca · mówiąc · mówiący · mówić · mówienie · mówioność · mównica · mowy · moxa · Moza · mozaiczny · mozaika · Mozambik

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.