Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "litery"

 

"litery" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

litery {rzeczownik}

litery {niemęskoos.} (też: listy)

letters {l.mn.}

Są to litery kodu genetycznego, 25 tysięcy genów wpisanych w ludzkie DNA.

Those are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.

Średnia zmiana ostrości wzroku (litery) (SD) a a p < 0, 01

Mean change in visual acuity (letters) (SD)a a p < 0.01

Na awersie, na każdej połowie tabletki znajdują się litery “ MPT ” oraz liczba określająca ilość maropitantu.

On the obverse side, each half is marked with the letters “MPT” and figures denoting the quantity of maropitant.

Na awersie, na każdej połowie tabletki znajdują się litery “ MPT ” oraz liczba określająca ilość maropitantu.

On the obverse side, each half is marked with the letters “ MPT” and figures denoting the quantity of maropitant.

Same nudne litery" (Śmiech) I miała racje.

It's just boring letters" (Laughter) And she was right.

litera {rzeczownik}

litera {f.} (też: list, pismo, głoska)

letter {rzecz.}

Po pierwsze, klauzula opt-out jest sprzeczna z zasadami i literą Traktatu.

The first is that the opt-out goes against the principles and the letter of the Treaty.

Ta odmowa ze strony Rady jest sprzeczna z literą i duchem traktatu lizbońskiego.

This refusal by the Council goes against the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon.

Zarówno litera, jak i duch traktatu lizbońskiego są bardzo wyraźne.

Both the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon are very clear.

Banknot powyżej, na którym widnieje litera „S”, został wydrukowany na zlecenie Banca d'Italia.

This particular banknote, bearing the letter 'S', was printed for the Banca d'Italia.

Wydaje mi się, że ważniejszy jest duch prawa, niż jego litera.

It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "litera":

 

Podobne tłumaczenia

"litery" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "litery" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wyobraźcie to sobie: 4 litery lub reprezentacja 4 rzeczy sprawia, że działamy.

You know, they are generally put together in pairs, creating a word or what we call base pairs.

Kiedy zrobimy tu dziurkę i włożymy trzecią zapałkę, otrzymamy złącze w kształcie litery T.

And if you were to just poke a hole over here and put a third matchstick, you'll get a T joint.

Na przykład wpisanie litery „P” spowoduje skrócenie listy do imion zaczynających się od litery P.

Typing "P," for example, will shorten the list to just the names that start with P.

BL: Znamię w kształcie litery V na krewetkach to organ światłoczuły.

BL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?

Innymi słowy, cytując holenderską konstytucję: "z należytym uwzględnieniem litery prawa”.

Or, as it says in the words of the Dutch Constitution: 'subject to every regard being paid to the law'.

złożoność) litery „M-I-T” występują w idealnym porządku.

In the words "simplicity" and "complexity," M, I, T occur in perfect sequence.

Postęp w informatyce opisuje ciąg krzywych w kształcie litery S: każda z nich dotyczy innego paradygmatu.

Information technology progresses through a series of S-curves where each one is a different paradigm.

I na samym początku, niewiele osób jest dotkniętych, i dostajemy klasyczną krzywą w kształcie litery S.

And at the very beginning, not too many people are affected, and you get this classic sigmoidal, or S-shaped, curve.

Co, gdybyśmy zamienili A na a z małej litery, co sugerowałoby, że, że jest to tylko środek do celu, i że celem jest szczęscie.

That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.

Jak widzicie, wciąż istnieje problem z czytelnością ponieważ nie wszystkie litery są w odpowiednim położeniu.

The serif is not really in place.

Będę przestrzegał litery traktatów, jak również uszanuję to, że do zrobienia tego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich 27 państw.

I will follow the Treaties and also respect the fact that all 27 Member States must ratify before we can make that move.

To, co widzicie to rzeczywisty sposób kontroli nad Flyfire [Latającym Ogniem] i to, jak schodzi w dół, by utworzyć kształt litery V.

Here is the real Flyfire control and going down to form the regular grid as before.

To jest Symphony Space przy skrzyżowaniu 90. ulicy i Broadway'u, tutaj litery są wplecione w stal nierdzewną i podświetlone światłowodami.

This is Symphony Space on 90th Street and Broadway, and the type is interwoven into the stainless steel and backlit with fiber optics.

I jeśli każdy z nas, troszczących się o różne rzeczy, podniósłby swoje cztery litery i poświęcił tyle czasu, ile może, moglibyśmy zmienić ten świat, moglibyśmy ocalić ten świat.

And if each of us who cares about the different things we care about got up off our butts and volunteered as much time as we could, we would change this world, we would save this world.

A więc, trzy lata temu odkryłem, że litery M-I-T występują w wyrażeniu "simplicity and complexity" oznaczającym prostotę i złożoność.

So, RISD is -- ~~~ I was outside RISD, and some student wrote this on some block, and I thought, ~~~ Wow, RISD wants to know what itself is. ~~~ And I have no idea what RISD should be, actually,

Pięć lat po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję europejską uchylającą postanowienia niniejszej litery.

Five years after the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a European decision repealing this point.
 

Wyniki z forum

"litery" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.